Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مقام‎های دورۀ کرزی: گفته‎های کنونی و کارهای سابق وی در تضاد استند

روابط نزدیک حامدکرزی با مقام‎های بلندپایۀ امریکایی، از زمان حکومت موقت تا پایان دورۀ دوم ریاست‌جمهوری‌اش و ستایش فرماندهان نظامی این کشور از سوی وی، از مسایلی استند که زبان زد همه گان بوده اند.

از جمله این‌که آقای کرزی، پس از رسیدن به قدرت هم، تا مدت‌ها نگهبانان امریکایی داشت.

حامد کرزی، باری در ۲۲ ماه جدی سال ۱۳۹۱ هنگامی که سمت ریاست جمهوری را به عهده داشت، گفته بود: «افغانان، بدون درنظرداشت دیدگاه ایدیولوژیک شان، می‌دانند که بدون کمک‌های متحدان مان، به رهبری ایالات متحده امریکا، افغانستان نمی‌توانست به پیشرفت‌هایی‎که در ده سال اخیر به آن‌ها رسیده ایم، دست یابد.»

حتا باری در پاسخ به پرسش شبکۀ خبری (سی ان ان) گفت که بگذارید نام دومم دست نشانده امریکا باشد: «من و دست نشانده؟ او خدای من، به هر حال، امریکایی‌ها برای افغانستان به گونۀ چشم گیری کمک کرده اند، امریکایی‎ها در برابر افغانستان درک دارند و ما بسیار سپاس گزار هستیم. حکومت امریکا برای افغانستان کمک کرده است، اگر ما را به خاطر سپاس‎گزاری از امریکا دست نشانده می‌گویند، پس بگذارید که نام دومم دست نشانده باشد.»

اما، به تازه‌گی، آقای کرزی، در گفت وگو با شبکۀ تلویزیونی (ان تی وی) روسیه، بر نیاز به کمک مسکو با افغانستان تأکید کرده است: «امروز از مداخله امریکا بر افغانستان زیرنام جنگ با هراس افگنی هفده سال گذشته اند. ما افراط گرایی، هراس افگنی وخشونت بیشتر را می‌بینیم و دقیقآ در حضور کامل امریکا وهم پیمانانش داعش ظهور کرد پس البته که پرسش های جدی در بارۀ گسترش هراس افگنی به میان آمده اند.»

این گفته‎های حامد کرزی، واکنش‌هایی را بر انگیخته است و این واکنش‌ها رو به افزایش استند.

لالی حمید زی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره می‌گوید: «روس‎ها به گونۀ رسمی قاتل یک و نیم میلیون افغان‌ استند و هیچ و قت با جور نمی آیند و ما به روس‎ها می‎گویم که دیگر به خاطر اهداف خود افغان‌ها را قربانی نکنید.»

موسی نصرت، عضو دیگر مجلس نماینده‎گان نیز می‎افزاید: «این که کرزی می‎گوید تنها روسیه می‎تواند افغانستان را نجات دهد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»

در این میان شماری از مقام‎های دورۀ خود آقای کرزی در صفحات اجتماعی، در این باره، چیزهایی نوشته اند.

امرالله صالح، رییس امنیت ملی پیشین در صفحۀ تویترش نگاشته است که: «تمامی جنرالان امریکایی و بریتانیایی یی که بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴، رهبری نیروهای آیسف و ناتو را داشتند، از سوی رییس جمهور کرزی، با ارزش ترین نشان های دولتی را به دست آوردند. اکنون او می گوید که ارتش امریکا فقط ما را کشته است. آیا او آن قدر مهربان خواهد بود که توضیح دهد در آن هنگام چه جریان داشت و اکنون بر او چه می گذرد؟»   

در صفحه جاوید لودین، یکی از نخستین سخن‌گویان آقای کرزی در دورۀ ریاست جمهوری اش، نیز چنین می‎خوانیم: «چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که جهان ما را جدی بگیرد؟»

در بخشی از کتاب رنگین دادفر اسپنتا در بارۀ مأموریتش در دوره کرزی، نیز آمده است که اشرف غنی، در آن آوان در بیشتر نشست ها میان مقام های دولتی و خارجی، به گونه یی از سیاست های واشنگتن در افغانستان جانب داری می کرد.

آن هم در اوضاعی که پسان ها، حامد کرزی از طرف داران پیروزی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴میلادی، دانسته می شد. همان مردی که به گفتۀ اسپنتا، طرف دار امریکاییان بود.

مقام‎های دورۀ کرزی: گفته‎های کنونی و کارهای سابق وی در تضاد استند

شماری از مقام‎های دورۀ حامد کرزی، که آقای کرزی در گذشته، با امریکاییان روابطی نزدیک داشت و حتا فرماندهان نظامی این کشور را با دادن نشان‎های دولتی، می‌ستود.

تصویر بندانگشتی

روابط نزدیک حامدکرزی با مقام‎های بلندپایۀ امریکایی، از زمان حکومت موقت تا پایان دورۀ دوم ریاست‌جمهوری‌اش و ستایش فرماندهان نظامی این کشور از سوی وی، از مسایلی استند که زبان زد همه گان بوده اند.

از جمله این‌که آقای کرزی، پس از رسیدن به قدرت هم، تا مدت‌ها نگهبانان امریکایی داشت.

حامد کرزی، باری در ۲۲ ماه جدی سال ۱۳۹۱ هنگامی که سمت ریاست جمهوری را به عهده داشت، گفته بود: «افغانان، بدون درنظرداشت دیدگاه ایدیولوژیک شان، می‌دانند که بدون کمک‌های متحدان مان، به رهبری ایالات متحده امریکا، افغانستان نمی‌توانست به پیشرفت‌هایی‎که در ده سال اخیر به آن‌ها رسیده ایم، دست یابد.»

حتا باری در پاسخ به پرسش شبکۀ خبری (سی ان ان) گفت که بگذارید نام دومم دست نشانده امریکا باشد: «من و دست نشانده؟ او خدای من، به هر حال، امریکایی‌ها برای افغانستان به گونۀ چشم گیری کمک کرده اند، امریکایی‎ها در برابر افغانستان درک دارند و ما بسیار سپاس گزار هستیم. حکومت امریکا برای افغانستان کمک کرده است، اگر ما را به خاطر سپاس‎گزاری از امریکا دست نشانده می‌گویند، پس بگذارید که نام دومم دست نشانده باشد.»

اما، به تازه‌گی، آقای کرزی، در گفت وگو با شبکۀ تلویزیونی (ان تی وی) روسیه، بر نیاز به کمک مسکو با افغانستان تأکید کرده است: «امروز از مداخله امریکا بر افغانستان زیرنام جنگ با هراس افگنی هفده سال گذشته اند. ما افراط گرایی، هراس افگنی وخشونت بیشتر را می‌بینیم و دقیقآ در حضور کامل امریکا وهم پیمانانش داعش ظهور کرد پس البته که پرسش های جدی در بارۀ گسترش هراس افگنی به میان آمده اند.»

این گفته‎های حامد کرزی، واکنش‌هایی را بر انگیخته است و این واکنش‌ها رو به افزایش استند.

لالی حمید زی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره می‌گوید: «روس‎ها به گونۀ رسمی قاتل یک و نیم میلیون افغان‌ استند و هیچ و قت با جور نمی آیند و ما به روس‎ها می‎گویم که دیگر به خاطر اهداف خود افغان‌ها را قربانی نکنید.»

موسی نصرت، عضو دیگر مجلس نماینده‎گان نیز می‎افزاید: «این که کرزی می‎گوید تنها روسیه می‎تواند افغانستان را نجات دهد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»

در این میان شماری از مقام‎های دورۀ خود آقای کرزی در صفحات اجتماعی، در این باره، چیزهایی نوشته اند.

امرالله صالح، رییس امنیت ملی پیشین در صفحۀ تویترش نگاشته است که: «تمامی جنرالان امریکایی و بریتانیایی یی که بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴، رهبری نیروهای آیسف و ناتو را داشتند، از سوی رییس جمهور کرزی، با ارزش ترین نشان های دولتی را به دست آوردند. اکنون او می گوید که ارتش امریکا فقط ما را کشته است. آیا او آن قدر مهربان خواهد بود که توضیح دهد در آن هنگام چه جریان داشت و اکنون بر او چه می گذرد؟»   

در صفحه جاوید لودین، یکی از نخستین سخن‌گویان آقای کرزی در دورۀ ریاست جمهوری اش، نیز چنین می‎خوانیم: «چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که جهان ما را جدی بگیرد؟»

در بخشی از کتاب رنگین دادفر اسپنتا در بارۀ مأموریتش در دوره کرزی، نیز آمده است که اشرف غنی، در آن آوان در بیشتر نشست ها میان مقام های دولتی و خارجی، به گونه یی از سیاست های واشنگتن در افغانستان جانب داری می کرد.

آن هم در اوضاعی که پسان ها، حامد کرزی از طرف داران پیروزی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴میلادی، دانسته می شد. همان مردی که به گفتۀ اسپنتا، طرف دار امریکاییان بود.

هم‌رسانی کنید