Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام نظامی: حملۀ بم در ننگرهار تلفات غیرنظامی درپی نداشت

جاوید سلیم، یکی از سخنگویان ارتش ملی در ننگرهار، روز جمعه به طلوع نیوز گفت که در حملۀ بم غیرهسته‌یی امریکا که شام پنجشنبه پناه‌گاه داعش را در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار مورد هدف قرار داد، تلفاتی برای غیرنظامیان در پی نداشته است.

این مقام ارتش گفت که این بم در درۀ مهمند ولسوالی اچین، جایی‌که در میان دو کوه موقعیت دارد و در آن جنگ‌جویان داعش تونل‌ها و غارها حفر کرده‌اند و از آن‌ها به عنوان پناه‌گاه استفاده می‌کنند، پرتاب شده است.

آقای سلیم گفت که تنها یک خانواده در نزدیکی این دره زنده‌گی می‌کردند که پیش از پرتاب بم، از سوی نیروهای امنیتی از منطقه بیرون برده شده‌ بودند.

بمی که شام پنج شنبه توسط نیروهای امریکایی در ولایت ننگرهار استفاده شد، بزرگترین بمب غیراتمی است که در افغانستان استعمال شد.

سلیم گفت زمانی‌که این بمب پرتاب شد، حدود ۴۰ تا ۷۰ جنگجوی مسلح داعشی در پناه‌گاه‌های شان حضور داشتند.

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز در صفحه تویتر خود در این باره چنین نوشته است: «تعداد زیادی از خانواده‌های این منطقه چندی پیش به خاطر وحشی گری‌های داعش این منطقه را ترک کردند. حکومت نهایت تلاش می‌کند تا به غیرنظامیان آسیب نرسد.»

همچنان در صفحه تویتر رئیس اجرائیه نگاشته شده است که این حمله در یکی از دره‌های این ولسوالی که پناه‌گاه‌های داعشیان بوده است، انجام شده است و در نزدیکی‌های این دره خانه‌های غیرنظامیان وجود نداشت.

گزارش‌های وجود دارد که درین حمله نزدیک به پنجاه داعشی کشته شده‌اند.

در همین حال مرکز رسانه‌های حکومت نیز در صفحه تویتر‌اش نوشته است که بیشتر از ۳۵ جنگجوی داعش به شمول یک تن از فرماندهان شان به نام صدیقیار در این حمله کشته شده است.

رسانه‌های هند نیز روز جمعه گزارش کردند که احتمال دارد بیشتر از ۲۰ تن از باشنده‌گان ایالت کرالای این کشور که توسط گروه داعش به کار گرفته شده بودند، در حمله بمی نیروهای امریکایی کشته شده باشند.

سازمان‌های اطلاعاتی هند گفته‌اند که آخرین منطقه شناخته شده که در آن جنگجویان هندی گروه داعش موقعیت داشتند، منطقه‌یی در ننگرهار است که نیروهای امریکایی در آن «مادر تمام بمب‌ها» را پرتاب کرد.

جنرال نیکلسون، فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان نیز گفته است که حمله بمی بر پناه‌گاه‌ها و مغاره‌های گروه داعش انجام شده است. 

مقام نظامی: حملۀ بم در ننگرهار تلفات غیرنظامی درپی نداشت

این مقام ارتش گفت که این بم در درۀ مهمند ولسوالی اچین، جایی‌که در میان دو کوه موقعیت دارد و در آن جنگ‌جویان داعش تونل‌ها و غارها حفر کرده‌اند و از آن‌ها به عنوان پناه‌گاه استفاده می‌کنند، پرتاب شده است

Thumbnail

جاوید سلیم، یکی از سخنگویان ارتش ملی در ننگرهار، روز جمعه به طلوع نیوز گفت که در حملۀ بم غیرهسته‌یی امریکا که شام پنجشنبه پناه‌گاه داعش را در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار مورد هدف قرار داد، تلفاتی برای غیرنظامیان در پی نداشته است.

این مقام ارتش گفت که این بم در درۀ مهمند ولسوالی اچین، جایی‌که در میان دو کوه موقعیت دارد و در آن جنگ‌جویان داعش تونل‌ها و غارها حفر کرده‌اند و از آن‌ها به عنوان پناه‌گاه استفاده می‌کنند، پرتاب شده است.

آقای سلیم گفت که تنها یک خانواده در نزدیکی این دره زنده‌گی می‌کردند که پیش از پرتاب بم، از سوی نیروهای امنیتی از منطقه بیرون برده شده‌ بودند.

بمی که شام پنج شنبه توسط نیروهای امریکایی در ولایت ننگرهار استفاده شد، بزرگترین بمب غیراتمی است که در افغانستان استعمال شد.

سلیم گفت زمانی‌که این بمب پرتاب شد، حدود ۴۰ تا ۷۰ جنگجوی مسلح داعشی در پناه‌گاه‌های شان حضور داشتند.

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز در صفحه تویتر خود در این باره چنین نوشته است: «تعداد زیادی از خانواده‌های این منطقه چندی پیش به خاطر وحشی گری‌های داعش این منطقه را ترک کردند. حکومت نهایت تلاش می‌کند تا به غیرنظامیان آسیب نرسد.»

همچنان در صفحه تویتر رئیس اجرائیه نگاشته شده است که این حمله در یکی از دره‌های این ولسوالی که پناه‌گاه‌های داعشیان بوده است، انجام شده است و در نزدیکی‌های این دره خانه‌های غیرنظامیان وجود نداشت.

گزارش‌های وجود دارد که درین حمله نزدیک به پنجاه داعشی کشته شده‌اند.

در همین حال مرکز رسانه‌های حکومت نیز در صفحه تویتر‌اش نوشته است که بیشتر از ۳۵ جنگجوی داعش به شمول یک تن از فرماندهان شان به نام صدیقیار در این حمله کشته شده است.

رسانه‌های هند نیز روز جمعه گزارش کردند که احتمال دارد بیشتر از ۲۰ تن از باشنده‌گان ایالت کرالای این کشور که توسط گروه داعش به کار گرفته شده بودند، در حمله بمی نیروهای امریکایی کشته شده باشند.

سازمان‌های اطلاعاتی هند گفته‌اند که آخرین منطقه شناخته شده که در آن جنگجویان هندی گروه داعش موقعیت داشتند، منطقه‌یی در ننگرهار است که نیروهای امریکایی در آن «مادر تمام بمب‌ها» را پرتاب کرد.

جنرال نیکلسون، فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان نیز گفته است که حمله بمی بر پناه‌گاه‌ها و مغاره‌های گروه داعش انجام شده است. 

هم‌رسانی کنید