Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام ولایت هلمند تلفات حملۀ امروز را شش تن گفت

دفتر رسانه‌های ولایت هلمند با پخش یک خبرنامه شام شنبه شمار تلفات حملۀ موتر بم در شهر لشکرگاه را شش تن گفت.

به گفتۀ این خبرنامه، در این حمله ۱۵ تن به شمول شش نیروی امنیتی، چهار زن و سه کودک زخمی شده اند.

در میان جان باخته‌گان این رویداد یک کودک نیز شامل است. 

طالبان مسوولیت این رویداد را به دوش گرفتند.

دفتر رسانه‌های ولایت هلمند گفت که این حمله در یک بخش پر ازدحام شهر لشکرگاه رُخ داد.

اما مقام‌ها در ریاست صحت عامۀ هلمند شمار تلفات این رویداد را ۱۱ تن گفته اند.

رئیس جمهور اشرف غنی در یک خبرنامه که از سوی ریاست جمهوری به نشر رسید این رویداد را نکوهش کرد.

وی گفت که دشمنان افغانستان باید بدانند که با انجام این گونه حملات وحشیانه به اهداف شوم شان نخواهند رسید و هیچگونه خللی را در عزم و ارادۀ مردم ما برای داشتن یک کشور مترقی و مرفه، وارد نمی‌توانند.

مقام ولایت هلمند تلفات حملۀ امروز را شش تن گفت

به گفتۀ این خبرنامه، در این حمله ۱۵ تن به شمول شش نیروی امنیتی، چهار زن و سه کودک زخمی شده اند. در میان جان باخته‌گان این رویداد یک کودک نیز شامل است. 

Thumbnail

دفتر رسانه‌های ولایت هلمند با پخش یک خبرنامه شام شنبه شمار تلفات حملۀ موتر بم در شهر لشکرگاه را شش تن گفت.

به گفتۀ این خبرنامه، در این حمله ۱۵ تن به شمول شش نیروی امنیتی، چهار زن و سه کودک زخمی شده اند.

در میان جان باخته‌گان این رویداد یک کودک نیز شامل است. 

طالبان مسوولیت این رویداد را به دوش گرفتند.

دفتر رسانه‌های ولایت هلمند گفت که این حمله در یک بخش پر ازدحام شهر لشکرگاه رُخ داد.

اما مقام‌ها در ریاست صحت عامۀ هلمند شمار تلفات این رویداد را ۱۱ تن گفته اند.

رئیس جمهور اشرف غنی در یک خبرنامه که از سوی ریاست جمهوری به نشر رسید این رویداد را نکوهش کرد.

وی گفت که دشمنان افغانستان باید بدانند که با انجام این گونه حملات وحشیانه به اهداف شوم شان نخواهند رسید و هیچگونه خللی را در عزم و ارادۀ مردم ما برای داشتن یک کشور مترقی و مرفه، وارد نمی‌توانند.

هم‌رسانی کنید