تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منابع: آغاز رهایی زندانیان طالبان مشروط به رهایی کماندوها است

منابعی در حکومت افغانستان می‌گویند تا هنگامی‌که ۲۲ کماندو زندانی افغانستان از سوی طالبان رها نشوند، روند رهایی ۳۲۰ زندانی جنجالی طالبان متوقف خواهد بود.

فرمان رهایی ۴۰۰ زندانی جنجالی طالبانُ نُه روز پیش از سوی رییس‌جمهور غنی امضاء شد – اما از این میان تنها هشتاد تن آنان آزاد شدند و سپس روند رهایی آن‌ها متوقف شد.

منابع می‌گویند که آسترالیا و فرانسه بر رهایی شش تن از این زندانیان ملاحظه دارند و به‌همین دلیل روند رهایی ۳۲۰ زندانی طالبان با مشکل روبه‌رو شده‌است.

این منابع تأکید می‌ورزند که امریکا در حال‌ رأی‌زنی با فرانسه و آسترالیا ازبهر چگونگی رهایی این شش زندانی طالبان است.

از سویی دیگر، رییس‌جمهورغنی هشدار می‌دهد که در صورت آزاد شدن این ۳۲۰زندانی طالبان، موجی از موادمخدر ممکن است به امریکا و اروپا سرازیر شود.

رییس‌جمهور غنی در گفت‌وگویی با "د تایمز" بریتانیا از پیامدهای رهایی این زنداینان جنجالی طالبان هشدار داده‌است و تأکید کرده که تأمین آتش‌بس موضوع نخست در گفت‌وگوهای میان افغانان خواهد بود.

رییس‌جمهور گفته‌‎است: «آتش‌بس موضوع نخست در آجندا خواهد بود هنگامی که مذاکرات رو در رو میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان آغاز شوند. اکنون خواهیم دید که طالبان واقعأ به چه‌چیزی باور دارند.»

قرار بود گفت‌وگوهای میان افغانان – پس از رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان – در هفتۀ جاری آغاز شود. اما اکنون معلوم نیست چه زمانی این گفت‌وگوها آغاز خواهد شد.

وزارت امور خارجه افغانستان نیز می‌گوید که سرگرم رأی‌زنی‌ها با استرالیا و فرانسه دربارۀ چگونگی رهایی شش زندانی طالبان است، تا زمینۀ آغاز گف‌وگوهای فراهم شود.

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه بیان داشت: «توقع این است که یک راه حل جامع به این موضوع پیدا شود تا بتوانیم از در این مرحله به این مشکل رسیده‌گی شود.»

با این همه، منابع نزدیک به طالبان، امریکا را به کوتاهی در انجام تعهداتش متهم می‎سازند.

مولوی قلم‌الدین، رییس امر به معروف و نهی از منکر در زمان طالبان اظهار داشت: «از امریکاییان می‌خواهیم که به فیصله‌های شان احترام بگذارند و دوستان شان را قانع بسازند که زندانیان رها شوند و گفت‌وگوها آغاز شوند.»

اما، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که تلاش‌های صلح افغانستان به یک مرحلۀ امیدوارکننده رسیده‌است و رهبران افغان از اشتباه‌هاي گذشته بیاموزند و به یک راه حل سیاسی دست یابند.

منابع: آغاز رهایی زندانیان طالبان مشروط به رهایی کماندوها است

رییس‌جمهورغنی هشدار می‌دهد که در صورت آزاد شدن این ۳۲۰زندانی طالبان، موجی از موادمخدر ممکن است به امریکا و اروپا سرازیر شود.

تصویر بندانگشتی

منابعی در حکومت افغانستان می‌گویند تا هنگامی‌که ۲۲ کماندو زندانی افغانستان از سوی طالبان رها نشوند، روند رهایی ۳۲۰ زندانی جنجالی طالبان متوقف خواهد بود.

فرمان رهایی ۴۰۰ زندانی جنجالی طالبانُ نُه روز پیش از سوی رییس‌جمهور غنی امضاء شد – اما از این میان تنها هشتاد تن آنان آزاد شدند و سپس روند رهایی آن‌ها متوقف شد.

منابع می‌گویند که آسترالیا و فرانسه بر رهایی شش تن از این زندانیان ملاحظه دارند و به‌همین دلیل روند رهایی ۳۲۰ زندانی طالبان با مشکل روبه‌رو شده‌است.

این منابع تأکید می‌ورزند که امریکا در حال‌ رأی‌زنی با فرانسه و آسترالیا ازبهر چگونگی رهایی این شش زندانی طالبان است.

از سویی دیگر، رییس‌جمهورغنی هشدار می‌دهد که در صورت آزاد شدن این ۳۲۰زندانی طالبان، موجی از موادمخدر ممکن است به امریکا و اروپا سرازیر شود.

رییس‌جمهور غنی در گفت‌وگویی با "د تایمز" بریتانیا از پیامدهای رهایی این زنداینان جنجالی طالبان هشدار داده‌است و تأکید کرده که تأمین آتش‌بس موضوع نخست در گفت‌وگوهای میان افغانان خواهد بود.

رییس‌جمهور گفته‌‎است: «آتش‌بس موضوع نخست در آجندا خواهد بود هنگامی که مذاکرات رو در رو میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان آغاز شوند. اکنون خواهیم دید که طالبان واقعأ به چه‌چیزی باور دارند.»

قرار بود گفت‌وگوهای میان افغانان – پس از رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان – در هفتۀ جاری آغاز شود. اما اکنون معلوم نیست چه زمانی این گفت‌وگوها آغاز خواهد شد.

وزارت امور خارجه افغانستان نیز می‌گوید که سرگرم رأی‌زنی‌ها با استرالیا و فرانسه دربارۀ چگونگی رهایی شش زندانی طالبان است، تا زمینۀ آغاز گف‌وگوهای فراهم شود.

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه بیان داشت: «توقع این است که یک راه حل جامع به این موضوع پیدا شود تا بتوانیم از در این مرحله به این مشکل رسیده‌گی شود.»

با این همه، منابع نزدیک به طالبان، امریکا را به کوتاهی در انجام تعهداتش متهم می‎سازند.

مولوی قلم‌الدین، رییس امر به معروف و نهی از منکر در زمان طالبان اظهار داشت: «از امریکاییان می‌خواهیم که به فیصله‌های شان احترام بگذارند و دوستان شان را قانع بسازند که زندانیان رها شوند و گفت‌وگوها آغاز شوند.»

اما، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که تلاش‌های صلح افغانستان به یک مرحلۀ امیدوارکننده رسیده‌است و رهبران افغان از اشتباه‌هاي گذشته بیاموزند و به یک راه حل سیاسی دست یابند.

هم‌رسانی کنید