تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

منابع: حکومت صد زندانی طالبان را امروز آزاد می‌کند

پس از آن‌که گروۀ طالبان حکومت افغانستان و ایالات متحده را به بهانه‌گیری در رهایی زندانیان این گروه متهم کرد و گفت که تیم تخنیکی‌اش را از کابل فرا خواهد خواند، اکنون منابع می‌گویند که قرار است صد زندانی گروۀ طالبان امروز (چهارشنبه، ۲۰حمل) از بند حکومت آزاد شوند.

قرار بود روند رهایی زندانیان طالبان، سه شنبۀ هفتۀ پیش آغاز شود – روزی‌که یک هیئت سه نفری طالبان به کابل آمد.

منابع می‌گویند که ۱۵ زندانی که طالبان خواهان رهایی آنان شده‌اند، در میان این ۱۰۰ زندانی که آزاد خواهند شد، نخواهند بود.

منابع نزدیک به طالبان، می‌گویند که این پانزده تن از فرماندهان طالبان استند و این گروه خواهان آزادی این فرماندهان در مرحلۀ نخست آزادی زندان استند.

بربنیاد توافق‌نامۀ صلح امریکا با طالبان که در دهم ماه حوت سال گذشته در قطر امضا شد، قرار است تا پنج هزار زندانی طالب از بند حکومت افغانستان آزاد شوند و طالبان نیز یک‌هزار سرباز دولتی را که در بند دارند آزاد خواهند کرد.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان گفت: «بهتر خواهد بود که امریکاییان مسؤولیت شان را ادا کنند و فیصلۀ شان را دربارۀ رهایی زندانیان انجام بدهند.»

در همین حال، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که افغانستان آماده‌است دربارۀ رهایی زندانیان و روند صلح به پیش برود. او در گفت‌وگوی ویدیویی که با شماری از سفیران کشورهای خارجی داشته‌است، افزوده‌است که تیم‌های تخنیکی دربارۀ مسایل «دشوار» پیشرفت داشته‌اند. آقای محب، هم‌چنان گفته‌است که حقوق قربانیان [جنگ] برای افغانستان مهم است.

با این همه، منابع می‌گویند که هیئت فنی طالبان که برای بحث دربارۀ چگونگی رهایی زندانیان این گروه به کابل آمده بودند، پس از هشت روز و گفت‌وگو با نماینده‌گان حکومت، امروز کابل را ترک کرده‌است.

سلیم ساپی، رییس انستیتیوت صلح افغانستان اظهار داشت: «این زندانیان خطرناک‌تر از حقانی، مالی خان و رشید عمری نیستند که این‌ها خط سرخ حکومت بود. این‌ها همه یک بهانه استند و این بهانه سبب نقض توافق‌نامه می‌شود و باعث دوام و شدت جنگ می‌شود.»
 
از سویی دیگر، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین در اعلامیه‌یی از خبر ایجاد موانع فرا راه رهایی زندانیان طالبان و حکومت افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است و از هر دو طرف خواسته‌است که برای تأمین صلح پایدار در کشور باید این موانع برطرف گردند.

درحالی که حکومت افغانستان تأکید دارد که رهایی زندانیان طالب باید سبب کاهش چشم‌گیر حمله‌های طالبان بر نیروهای دولتی شود اما برخی از سیاست‌گران کابل را به برخورد سیاسی در مسآله رهایی زندانیان طالب متهم می‌سازند؛ اتهامی که ارگ آن را رد می‌کند.

عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «حکومت افغانستان باید در پشت بهانه‌جویی‌های سیاسی خود نباشد، بلکه به نماینده‌گی از مردم افغانستان صادقانه بخاطر رفع این مشکل داخل اقدام شوند.»

شیرمحمد اخندزاده، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «درمیان این زندانیان خُرد و بزرگ چه معنا دارد؟ شما یک تفاهم کرده‌اید وهیئت را هم خواسته‌اید.»

بربنیاد توافق‌نامۀ صلح امریکا و طالبان، قرار است پس از رهایی زندانیان طالبان، گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز شود. گفته میشود دفتر سیاسی طالبان در قطر و نیز زندانیان طالب تعهد کردهاند زندانیانی که رها میشوند دوباره به جنگ برنمیگردند.

افغانستان

منابع: حکومت صد زندانی طالبان را امروز آزاد می‌کند

منابع می‌گویند که هیئت فنی طالبان که برای بحث دربارۀ چگونگی رهایی زندانیان این گروه به کابل آمده بودند، پس از هشت روز و گفت‌وگو با نماینده‌گان حکومت، امروز کابل را ترک کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

پس از آن‌که گروۀ طالبان حکومت افغانستان و ایالات متحده را به بهانه‌گیری در رهایی زندانیان این گروه متهم کرد و گفت که تیم تخنیکی‌اش را از کابل فرا خواهد خواند، اکنون منابع می‌گویند که قرار است صد زندانی گروۀ طالبان امروز (چهارشنبه، ۲۰حمل) از بند حکومت آزاد شوند.

قرار بود روند رهایی زندانیان طالبان، سه شنبۀ هفتۀ پیش آغاز شود – روزی‌که یک هیئت سه نفری طالبان به کابل آمد.

منابع می‌گویند که ۱۵ زندانی که طالبان خواهان رهایی آنان شده‌اند، در میان این ۱۰۰ زندانی که آزاد خواهند شد، نخواهند بود.

منابع نزدیک به طالبان، می‌گویند که این پانزده تن از فرماندهان طالبان استند و این گروه خواهان آزادی این فرماندهان در مرحلۀ نخست آزادی زندان استند.

بربنیاد توافق‌نامۀ صلح امریکا با طالبان که در دهم ماه حوت سال گذشته در قطر امضا شد، قرار است تا پنج هزار زندانی طالب از بند حکومت افغانستان آزاد شوند و طالبان نیز یک‌هزار سرباز دولتی را که در بند دارند آزاد خواهند کرد.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان گفت: «بهتر خواهد بود که امریکاییان مسؤولیت شان را ادا کنند و فیصلۀ شان را دربارۀ رهایی زندانیان انجام بدهند.»

در همین حال، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که افغانستان آماده‌است دربارۀ رهایی زندانیان و روند صلح به پیش برود. او در گفت‌وگوی ویدیویی که با شماری از سفیران کشورهای خارجی داشته‌است، افزوده‌است که تیم‌های تخنیکی دربارۀ مسایل «دشوار» پیشرفت داشته‌اند. آقای محب، هم‌چنان گفته‌است که حقوق قربانیان [جنگ] برای افغانستان مهم است.

با این همه، منابع می‌گویند که هیئت فنی طالبان که برای بحث دربارۀ چگونگی رهایی زندانیان این گروه به کابل آمده بودند، پس از هشت روز و گفت‌وگو با نماینده‌گان حکومت، امروز کابل را ترک کرده‌است.

سلیم ساپی، رییس انستیتیوت صلح افغانستان اظهار داشت: «این زندانیان خطرناک‌تر از حقانی، مالی خان و رشید عمری نیستند که این‌ها خط سرخ حکومت بود. این‌ها همه یک بهانه استند و این بهانه سبب نقض توافق‌نامه می‌شود و باعث دوام و شدت جنگ می‌شود.»
 
از سویی دیگر، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین در اعلامیه‌یی از خبر ایجاد موانع فرا راه رهایی زندانیان طالبان و حکومت افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است و از هر دو طرف خواسته‌است که برای تأمین صلح پایدار در کشور باید این موانع برطرف گردند.

درحالی که حکومت افغانستان تأکید دارد که رهایی زندانیان طالب باید سبب کاهش چشم‌گیر حمله‌های طالبان بر نیروهای دولتی شود اما برخی از سیاست‌گران کابل را به برخورد سیاسی در مسآله رهایی زندانیان طالب متهم می‌سازند؛ اتهامی که ارگ آن را رد می‌کند.

عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «حکومت افغانستان باید در پشت بهانه‌جویی‌های سیاسی خود نباشد، بلکه به نماینده‌گی از مردم افغانستان صادقانه بخاطر رفع این مشکل داخل اقدام شوند.»

شیرمحمد اخندزاده، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «درمیان این زندانیان خُرد و بزرگ چه معنا دارد؟ شما یک تفاهم کرده‌اید وهیئت را هم خواسته‌اید.»

بربنیاد توافق‌نامۀ صلح امریکا و طالبان، قرار است پس از رهایی زندانیان طالبان، گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز شود. گفته میشود دفتر سیاسی طالبان در قطر و نیز زندانیان طالب تعهد کردهاند زندانیانی که رها میشوند دوباره به جنگ برنمیگردند.

هم‌رسانی کنید