تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

منابع: حکومت مانع رفتن چند دیپلومات وزارت خارجه به خارج شده‌است

منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که در روزهای اخیر، حکومت مانع رفتن چند دیپلومات وزارت خارجه به بیرون از کشور شده‌است.

این منابع می‌افزایند که این دیپلومات‌ها، قرار بود به مأموریت‌های تازه به بیرون از کشور بروند؛ اما پیش از آن‌که این موضوع با آنان درمیان گذاشته شود، حکومت مانع رفتن آنان به بیرون از کشور شده‌است.

به گفتۀ این منابع، یکی از این دیپلومات‌ها، عظیم ورسجی، مستشار نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد است. آقای ورسجی، هنگامی که در میدان هوایی کابل بود و می‌خواست به نیویارگ برود، از رفتنش جلوگیری شد.

ورسجی که پیشینۀ کار را وزارت خارجه دارد، چندی پیش به حیث مستشار در نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل، معرفی شد.

ریاست‌جمهوری، خبر جلوگیری از سفر دیپلومات‌ها به بیرون از کشور را تأیید می‌کند و می‌گوید که وزارت خارجه در حال آوردن اصلاحات در بخش‌های دیپلوماتیک و اداری این نهاد است. 

لطیف محمود، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور در این باره گفت: «سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در راستای تحقق این طرح، گام‌هایی را برداشته است. این اصلاحات در حوزۀ دیپلوماسی و دیپلومات‌ها، در بخش اداری و سایر بخش‌های زیر مجموعه، عملی خواهد شد.»

هرچند وزارت امورخارجه دربارۀ جزئیات و چگونگی اصلاحات در این نهاد اطلاعات بدست نمی‌دهد، اما شماری از نماینده‌گان مجلس انتقاد می‌کنند که زیر نام اصلاحات در این وزارت برخوردهای سلیقه‌یی نیز وجود دارد.
 
عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «اگر اصلاحات بخاطر پاک‌سازی اقوام باشد، بخاطر تبعیض باشد، بخاطر نژاد پرستی و تعصب باشد؛ حقیقتأ که این کار افغانستان را چندین سال به عقب خواهد برد.»

حمیده احمدزی، عضو دیگر مجلس نیز بیان داشت: «اصل شایسته سالاری را در نظر بگیرند و این‌ها به اساس قومی و سمتی و زبانی تقرری‌ها را انجام ندهند.»

اختلاف‌ها میان وزارت امور خارجه و ریاست‌جمهوری پس از آن رسانه‌یی شدند که در حدود دوماه پیش رییس‌جمهور غنی دستور داد تا «اتهام‌های فساد در وزارت امور خارجه» بررسی شوند، اما فرمان رییس‌جمهور از سوی عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت، معلق شد.

پس از آن، رییس‌جمهور فرمان دیگری برای برکناری سخن‌گوی پیشین وزارت خارجه صادر کرد، این فرمان نیز از سوی عبدالله عبدالله رد شد.

در پی این تقابل، صلاح‌‎الدین ربانی که برای پنج سال وزیر و سرپرست وزارت خارجه بود، از سمتش کنار رفت و رییس‌جمهور غنی، ادریس زمان، معین سیاسی این وزارت را هم‌چون سرپرست و گران هیواد را سخن‌گوی این وزارت معرفی کرد.

افغانستان

منابع: حکومت مانع رفتن چند دیپلومات وزارت خارجه به خارج شده‌است

ریاست‌جمهوری، خبر جلوگیری از سفر دیپلومات‌ها به بیرون از کشور را تأیید می‌کند.

تصویر بندانگشتی

منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که در روزهای اخیر، حکومت مانع رفتن چند دیپلومات وزارت خارجه به بیرون از کشور شده‌است.

این منابع می‌افزایند که این دیپلومات‌ها، قرار بود به مأموریت‌های تازه به بیرون از کشور بروند؛ اما پیش از آن‌که این موضوع با آنان درمیان گذاشته شود، حکومت مانع رفتن آنان به بیرون از کشور شده‌است.

به گفتۀ این منابع، یکی از این دیپلومات‌ها، عظیم ورسجی، مستشار نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد است. آقای ورسجی، هنگامی که در میدان هوایی کابل بود و می‌خواست به نیویارگ برود، از رفتنش جلوگیری شد.

ورسجی که پیشینۀ کار را وزارت خارجه دارد، چندی پیش به حیث مستشار در نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل، معرفی شد.

ریاست‌جمهوری، خبر جلوگیری از سفر دیپلومات‌ها به بیرون از کشور را تأیید می‌کند و می‌گوید که وزارت خارجه در حال آوردن اصلاحات در بخش‌های دیپلوماتیک و اداری این نهاد است. 

لطیف محمود، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور در این باره گفت: «سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در راستای تحقق این طرح، گام‌هایی را برداشته است. این اصلاحات در حوزۀ دیپلوماسی و دیپلومات‌ها، در بخش اداری و سایر بخش‌های زیر مجموعه، عملی خواهد شد.»

هرچند وزارت امورخارجه دربارۀ جزئیات و چگونگی اصلاحات در این نهاد اطلاعات بدست نمی‌دهد، اما شماری از نماینده‌گان مجلس انتقاد می‌کنند که زیر نام اصلاحات در این وزارت برخوردهای سلیقه‌یی نیز وجود دارد.
 
عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «اگر اصلاحات بخاطر پاک‌سازی اقوام باشد، بخاطر تبعیض باشد، بخاطر نژاد پرستی و تعصب باشد؛ حقیقتأ که این کار افغانستان را چندین سال به عقب خواهد برد.»

حمیده احمدزی، عضو دیگر مجلس نیز بیان داشت: «اصل شایسته سالاری را در نظر بگیرند و این‌ها به اساس قومی و سمتی و زبانی تقرری‌ها را انجام ندهند.»

اختلاف‌ها میان وزارت امور خارجه و ریاست‌جمهوری پس از آن رسانه‌یی شدند که در حدود دوماه پیش رییس‌جمهور غنی دستور داد تا «اتهام‌های فساد در وزارت امور خارجه» بررسی شوند، اما فرمان رییس‌جمهور از سوی عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت، معلق شد.

پس از آن، رییس‌جمهور فرمان دیگری برای برکناری سخن‌گوی پیشین وزارت خارجه صادر کرد، این فرمان نیز از سوی عبدالله عبدالله رد شد.

در پی این تقابل، صلاح‌‎الدین ربانی که برای پنج سال وزیر و سرپرست وزارت خارجه بود، از سمتش کنار رفت و رییس‌جمهور غنی، ادریس زمان، معین سیاسی این وزارت را هم‌چون سرپرست و گران هیواد را سخن‌گوی این وزارت معرفی کرد.

هم‌رسانی کنید