تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

منابع: عبدالله عبدالله در حال تهیه متن نهایی طرح خودش است

منابع نزدیک به عبدالله عبدالله روز دوشنبه (۲۵ حمل) می‌گویند که آقای عبدالله تصمیم‎‌های نهایی‎اش را برای پایان دادن به بحران سیاسی گرفته‎‌است و در حال تهیه متن نهایی طرح خودش است.

قرار است آخرین بحث‌ها میان هم پیمانان عبدالله عبدالله صورت بگیرند تا متن طرح آقای عبدالله، نهایی شود.

در همین حال، ارگ و سپیدار از پایان یافتن تنش‎‌های سیاسی در روزهای پیش رو امیدوار اند.

محمدکریم عظیمی، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «به‌خاطر منافع ملی کشور، اگر داکتر صاحب عبدالله در پروسۀ صلح کار می‌کند بسیار یک گام نیک است و به فال خوشبختی و نیکبختی می‎گیریم و اگر رییس صاحب جمهور هم در کل به سطح رهبری کشور یک تفاهمی را با تیم ثبات و همگرایی به وجود آورده‌است، این هم به نفع کشور است.»

منابع می‌افزایند که آقای عبدالله خواستار ۵۰ در صد کابینه و گماشتن والی‌ها در ولایت‌هایی است که درآنها در انتخابات گذشته ریاست‌جهوری آرای بیشتر گرفته‌است.

این منابع اضافه کردند که عبدالله مبناع این توافق را توافق سیاسی پیشنهاد خواهد کرد.

شهروندان کشور نیز از رهبران حکومت می‌خواهند که به تنش‌های شان پایان دهند.

 حمید، باشنده دیگر کابل، گفت: «باید بین خود به تفاهم برسند تا این وطن از این بحران نجات پیدا کنند.»

 حاجی نصرالله، باشنده کابل، گفت:« این‌ها (رهبران) در غم چوکی و قدرت هستند و مردم در غم بیچارگی و غریبی و کسی پنج دانه نان پیدا کرده نمی تواند.»

 روکی، باشندۀ دیگر شهر کابل، گفت:«ما هم حیران هستیم که این رهبران ما بلاخره چی میخواهند.»

اما ارگ ریاست‌جمهوری امیدوار است که هرچه زودتر تنش‌های سیاسی در کشور پایان یابند.

آگاهان می‌گویند که حل شدن بحران سیاسی باعث می‌شود که افغانستان بر سه اولویت یعنی برگشتاندن یک میلیارد دالرکمک قطع شده امریکا، آغاز روند صلح و مبارزه بیشتر با ویروس کرونا، تمرکز کند.

منابع: عبدالله عبدالله در حال تهیه متن نهایی طرح خودش است

منابع می‎افزایند که عبدالله خواستار نقش تعیین کننده در روند صلح است که تمام تصمیم‌های صلح در شورای مصالحه به صورت جمعی گرفته شوند.

Thumbnail

منابع نزدیک به عبدالله عبدالله روز دوشنبه (۲۵ حمل) می‌گویند که آقای عبدالله تصمیم‎‌های نهایی‎اش را برای پایان دادن به بحران سیاسی گرفته‎‌است و در حال تهیه متن نهایی طرح خودش است.

قرار است آخرین بحث‌ها میان هم پیمانان عبدالله عبدالله صورت بگیرند تا متن طرح آقای عبدالله، نهایی شود.

در همین حال، ارگ و سپیدار از پایان یافتن تنش‎‌های سیاسی در روزهای پیش رو امیدوار اند.

محمدکریم عظیمی، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «به‌خاطر منافع ملی کشور، اگر داکتر صاحب عبدالله در پروسۀ صلح کار می‌کند بسیار یک گام نیک است و به فال خوشبختی و نیکبختی می‎گیریم و اگر رییس صاحب جمهور هم در کل به سطح رهبری کشور یک تفاهمی را با تیم ثبات و همگرایی به وجود آورده‌است، این هم به نفع کشور است.»

منابع می‌افزایند که آقای عبدالله خواستار ۵۰ در صد کابینه و گماشتن والی‌ها در ولایت‌هایی است که درآنها در انتخابات گذشته ریاست‌جهوری آرای بیشتر گرفته‌است.

این منابع اضافه کردند که عبدالله مبناع این توافق را توافق سیاسی پیشنهاد خواهد کرد.

شهروندان کشور نیز از رهبران حکومت می‌خواهند که به تنش‌های شان پایان دهند.

 حمید، باشنده دیگر کابل، گفت: «باید بین خود به تفاهم برسند تا این وطن از این بحران نجات پیدا کنند.»

 حاجی نصرالله، باشنده کابل، گفت:« این‌ها (رهبران) در غم چوکی و قدرت هستند و مردم در غم بیچارگی و غریبی و کسی پنج دانه نان پیدا کرده نمی تواند.»

 روکی، باشندۀ دیگر شهر کابل، گفت:«ما هم حیران هستیم که این رهبران ما بلاخره چی میخواهند.»

اما ارگ ریاست‌جمهوری امیدوار است که هرچه زودتر تنش‌های سیاسی در کشور پایان یابند.

آگاهان می‌گویند که حل شدن بحران سیاسی باعث می‌شود که افغانستان بر سه اولویت یعنی برگشتاندن یک میلیارد دالرکمک قطع شده امریکا، آغاز روند صلح و مبارزه بیشتر با ویروس کرونا، تمرکز کند.

هم‌رسانی کنید