Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

منابع: قرار است گفت‌وگوهای میان افغانان در قطر برگزار شوند

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که توافق‌های نخستین نشان می‌دهند که قرار است گفت‌وگوهای میان افغانان در قطر برگزار شود.

هرچند این منابع از زمان مشخص برگزاری این نشست چیزی نمی‌گویند اما تاکید می‌ورزند که توافق شده‌است تا پیش از برگزاری این نشست پنج هزار زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان رها شوند.

سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان گفت: «به احتمال بسیار قوی گفت‌وگوها در قطر برگزار می‌شوند و امریکاییان هم به این باور هستند که باید پیش از این گفت‌وگوها پنج هزار زندانی طالبان رها شوند.»

این در حالی است که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان سفر تازه‌اش را به قطر، پاکستان و افغانستان آغاز کرده‌است.

از سویی هم طالبان با پخش تصویرهایی می‌گویند که در بخش‌های زیر ادارۀ شان به جنگ‌جویان این گروه از چگونگی توافق صلح با امریکا روند آگهی دهی را آغاز کرده‌اند. اما این گروه مشخص نساخته‌است که در کدام بخش‌ها این روند را آغاز کرده‌اند.

یکی از این فرماندهان طالبان در این باره می‌گوید: «آن دشمنان اسلام که گفته بودند که طالبان را از غارها بیرون می‌کنیم و به طالبان حقوق شان را هم نمی‌دهیم، اکنون با طالبان روی یک میز می‌نشینند و خواست‌‎های طالبان را می‌پذیرند.»

حکومت افغانستان می‌گوید که کابل آماده شرکت در گفت‌وگوهای میان افغانان است.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور اظهار داشت: «حکومت افغانستان گام‌های مهم را در این پروسه برداشته است و هیئت گفت‌وگوکننده آمادۀ گفت‌وگوها هستند.»

طالبان گفته‌اند که آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان به رهایی پنج هزار زندانی این گروه وابسته‌است.

موسی خان اکبر زاده، والی پیشین غزنی بیان داشت: «رهایی پنج‌هزار زندانی باید شود و نباید سهل انگاری صورت بگیرد و هر دو طرف باید افغان‌ها را رها بسازند.»

طالبان می‌گویند که از میان یک هزار زندانی توافق شده تا اکنون ۴۵۱ زندانی حکومت افغانستان را رها کرده‌اند و حکومت افغانستان هم از رهایی ۲۷۱۰ زندانی طالبان سخن می‌گوید.

منابع: قرار است گفت‌وگوهای میان افغانان در قطر برگزار شوند

در همین حال حکومت افغانستان از تمامی آماده‌گی‌ها برای شرکت در نشست میان افغانان اطمینان می‌دهد.

Thumbnail

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که توافق‌های نخستین نشان می‌دهند که قرار است گفت‌وگوهای میان افغانان در قطر برگزار شود.

هرچند این منابع از زمان مشخص برگزاری این نشست چیزی نمی‌گویند اما تاکید می‌ورزند که توافق شده‌است تا پیش از برگزاری این نشست پنج هزار زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان رها شوند.

سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان گفت: «به احتمال بسیار قوی گفت‌وگوها در قطر برگزار می‌شوند و امریکاییان هم به این باور هستند که باید پیش از این گفت‌وگوها پنج هزار زندانی طالبان رها شوند.»

این در حالی است که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان سفر تازه‌اش را به قطر، پاکستان و افغانستان آغاز کرده‌است.

از سویی هم طالبان با پخش تصویرهایی می‌گویند که در بخش‌های زیر ادارۀ شان به جنگ‌جویان این گروه از چگونگی توافق صلح با امریکا روند آگهی دهی را آغاز کرده‌اند. اما این گروه مشخص نساخته‌است که در کدام بخش‌ها این روند را آغاز کرده‌اند.

یکی از این فرماندهان طالبان در این باره می‌گوید: «آن دشمنان اسلام که گفته بودند که طالبان را از غارها بیرون می‌کنیم و به طالبان حقوق شان را هم نمی‌دهیم، اکنون با طالبان روی یک میز می‌نشینند و خواست‌‎های طالبان را می‌پذیرند.»

حکومت افغانستان می‌گوید که کابل آماده شرکت در گفت‌وگوهای میان افغانان است.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور اظهار داشت: «حکومت افغانستان گام‌های مهم را در این پروسه برداشته است و هیئت گفت‌وگوکننده آمادۀ گفت‌وگوها هستند.»

طالبان گفته‌اند که آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان به رهایی پنج هزار زندانی این گروه وابسته‌است.

موسی خان اکبر زاده، والی پیشین غزنی بیان داشت: «رهایی پنج‌هزار زندانی باید شود و نباید سهل انگاری صورت بگیرد و هر دو طرف باید افغان‌ها را رها بسازند.»

طالبان می‌گویند که از میان یک هزار زندانی توافق شده تا اکنون ۴۵۱ زندانی حکومت افغانستان را رها کرده‌اند و حکومت افغانستان هم از رهایی ۲۷۱۰ زندانی طالبان سخن می‌گوید.

هم‌رسانی کنید