Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منابع: چگونگی خروج نیروهای امریکایی در نشست دوحه نهایی خواهد شد

امریکا، برای پنجمین بار به‌روز دوشنبه (۶حوت) با طالبان در قطر به گونۀ مستقیم گفت وگو خواهد کرد.

طالبان، می‌گویند که مسلۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و تهدیدنبودن افغانستان به کشورهای دیگر آجندای این نشست خواهند بود.

امریکا و طالبان در نشست‌های پیشین به توافقاتی که زلمی خلیل‌زاد آن را پیشرفت‌های خوب می‌داند، دست یافتند.

منابع نزدیک به طالبان، می‌گویند که احتمال دارد نشست روز دوشنبه، به نهایی‌ شدن این توافقات بیانجامد. مسلۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، قطع روابط طالبان با گروه‌های هراس‌افگن و نیز چگونگی تضمین طالبان درباره تهدید نبودن افغانستان به کشور های دیگر از جملۀ توافقات نشست‌های پیشین، گفته می‌شوند.

در همین حال، هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس ‌جمهور نیز در این باره چنین می‌گوید: «نماینده‌گان طالبان در نشست‌های قبلی به آقای خلیل‌زاد گفته بودند که ما صلاحیت نداریم که دربارۀ آتش‌بس و گفت وگو با افغانستان، گپ بزنیم. این بار توقع می‌رود که آنان این صلاحیت را گرفته باشند و بیایند صحبت کنند.»

حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی هم می‌افزاید: «من فکر می‌کنم که در این نشست دربارۀ کارهای خانگی که هردو طرف انجام داده اند، بحث و گفت وگو خواهند کرد و نیز دربارۀ موضوعات که طالبان و امریکا در نشست‌های قبلی تقریبأ به یک نتیجه رسیده بودند.»

از سوی دیگر، نامه‌یی از حکومت افغانستان که طلوع نیوز به آن دست یافته است، نشان می‌دهد که هشت عضو هیئت گفت وگوکنندۀ طالبان در فهرست تحریم‌های سازمان ملل استند و اجازه سفر را ندراند. چنان که کابل از سفر این اعضای طالبان به پاکستان، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است.

شیر محمد عباس ستانکزی، ضیا الرحمان مدنی، عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، عبدالطیف منصور، امیرخان متقی، فضل محمد مظلوم و نورالله نوری اعضای هیئت گفت وگوکنندۀ طالبان، از کسانی اند که بربنیاد شکایت نامه حکومت افغانستان، شامل فهرست تحریم های سازمان ملل استند.

هارون چخانسوری می‌گوید که اگر طالبان به گونۀ مستقیم با حکومت گفت‌وگو را آغاز کنند، برداشتن این تحریم‌ها نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت: «اگر مذاکرات رودررو آغاز می‌شود و واقعأ طالبان می‌خواهند که صلح داشته باشند، بعد از آن این مطرح بحث شده می‌تواند که تحریم سفری از آنان برداشه شود یا خیر.»
 
در همین حال، دونالد ترمپ، رییس امریکا از بهبود روابط اسلام آباد - واشنگتن سخن می‌گوید: «پاکستان از ایالات متحده زیر رهبری رییسان جمهور دیگر سود بسیاری می‌برد. ما سالانه به پاکستان یک اعشاریه سه میلیارد دالر می‌دادیم. من این کار را پایان دادم؛ زیرا آنان به‌گونه‌یی که لازم بود به ما کمک نمی‌کردند. اما صادقانه بگویم که در زمان کوتاه اخیر، با پاکستان روابط بسیار بهتری ایجاد کرده‌ایم.»

در این میان، زلمی خلیل‌زاد فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در دیدارش با فرستادۀ روسیه برای افغانستان، از جستجوی گزینه‌هایی سخن گفته است که بربنیاد آن موانع سفر اعضای هیئت گفت وگوکنندۀ طالبان که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل استند برداشته شوند و آنان بتوانند در گفت وگوهای صلح شرکت کنند.
 

منابع: چگونگی خروج نیروهای امریکایی در نشست دوحه نهایی خواهد شد

امریکا و طالبان در نشست‌های پیشین به توافقاتی که زلمی خلیل‌زاد آن را پیشرفت‌های خوب می‌داند، دست یافتند.

تصویر بندانگشتی

امریکا، برای پنجمین بار به‌روز دوشنبه (۶حوت) با طالبان در قطر به گونۀ مستقیم گفت وگو خواهد کرد.

طالبان، می‌گویند که مسلۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و تهدیدنبودن افغانستان به کشورهای دیگر آجندای این نشست خواهند بود.

امریکا و طالبان در نشست‌های پیشین به توافقاتی که زلمی خلیل‌زاد آن را پیشرفت‌های خوب می‌داند، دست یافتند.

منابع نزدیک به طالبان، می‌گویند که احتمال دارد نشست روز دوشنبه، به نهایی‌ شدن این توافقات بیانجامد. مسلۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، قطع روابط طالبان با گروه‌های هراس‌افگن و نیز چگونگی تضمین طالبان درباره تهدید نبودن افغانستان به کشور های دیگر از جملۀ توافقات نشست‌های پیشین، گفته می‌شوند.

در همین حال، هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس ‌جمهور نیز در این باره چنین می‌گوید: «نماینده‌گان طالبان در نشست‌های قبلی به آقای خلیل‌زاد گفته بودند که ما صلاحیت نداریم که دربارۀ آتش‌بس و گفت وگو با افغانستان، گپ بزنیم. این بار توقع می‌رود که آنان این صلاحیت را گرفته باشند و بیایند صحبت کنند.»

حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی هم می‌افزاید: «من فکر می‌کنم که در این نشست دربارۀ کارهای خانگی که هردو طرف انجام داده اند، بحث و گفت وگو خواهند کرد و نیز دربارۀ موضوعات که طالبان و امریکا در نشست‌های قبلی تقریبأ به یک نتیجه رسیده بودند.»

از سوی دیگر، نامه‌یی از حکومت افغانستان که طلوع نیوز به آن دست یافته است، نشان می‌دهد که هشت عضو هیئت گفت وگوکنندۀ طالبان در فهرست تحریم‌های سازمان ملل استند و اجازه سفر را ندراند. چنان که کابل از سفر این اعضای طالبان به پاکستان، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است.

شیر محمد عباس ستانکزی، ضیا الرحمان مدنی، عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، عبدالطیف منصور، امیرخان متقی، فضل محمد مظلوم و نورالله نوری اعضای هیئت گفت وگوکنندۀ طالبان، از کسانی اند که بربنیاد شکایت نامه حکومت افغانستان، شامل فهرست تحریم های سازمان ملل استند.

هارون چخانسوری می‌گوید که اگر طالبان به گونۀ مستقیم با حکومت گفت‌وگو را آغاز کنند، برداشتن این تحریم‌ها نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت: «اگر مذاکرات رودررو آغاز می‌شود و واقعأ طالبان می‌خواهند که صلح داشته باشند، بعد از آن این مطرح بحث شده می‌تواند که تحریم سفری از آنان برداشه شود یا خیر.»
 
در همین حال، دونالد ترمپ، رییس امریکا از بهبود روابط اسلام آباد - واشنگتن سخن می‌گوید: «پاکستان از ایالات متحده زیر رهبری رییسان جمهور دیگر سود بسیاری می‌برد. ما سالانه به پاکستان یک اعشاریه سه میلیارد دالر می‌دادیم. من این کار را پایان دادم؛ زیرا آنان به‌گونه‌یی که لازم بود به ما کمک نمی‌کردند. اما صادقانه بگویم که در زمان کوتاه اخیر، با پاکستان روابط بسیار بهتری ایجاد کرده‌ایم.»

در این میان، زلمی خلیل‌زاد فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در دیدارش با فرستادۀ روسیه برای افغانستان، از جستجوی گزینه‌هایی سخن گفته است که بربنیاد آن موانع سفر اعضای هیئت گفت وگوکنندۀ طالبان که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل استند برداشته شوند و آنان بتوانند در گفت وگوهای صلح شرکت کنند.
 

هم‌رسانی کنید