Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منبع: طالبان ساختمان ولسوالی ارغنداب زابل را به آتش کشیده‌اند

یک منبع امنیتی، به طلوع‌نیوز می‌گوید که طالبان ساختمان ولسوالی ارغنداب ولایت زابل را به آتش کشیده‌اند و ۱۶ سرباز پولیس این ولسوالی را با خود برده‌اند.

اما، شورای ولایتی زابل می‌گوید که ۱۶ پولیس در این ولسوالی با جنگ‌افزارهای شان به طالبان تسلیم شده‌اند و ساختمان فرماندهی پولیس این ولسوالی را طالبان به آتش کشیده‌اند.

وزارت داخله نیز تأیید می‌کند که این ۱۶ پولیس به طالبان تسلیم شده‌اند.

به گفتۀ شورای ولایتی زابل، یک سرباز ارتش پس آن جان باخت و دو تن دیگر زخم برداشتند که می‌خواستند برای جلوگیری از آتش زدن فرماندهی پولیس ولسوالی ار غنداب، بروند اما موتر حامل آن‌ها با یک ماین کنار جاده برخورد کرد.

طالبان اما تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند. 

منبع: طالبان ساختمان ولسوالی ارغنداب زابل را به آتش کشیده‌اند

شورای ولایتی زابل می‌گوید که ۱۶ پولیس در این ولسوالی با جنگ‌افزارهای شان به طالبان تسلیم شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

یک منبع امنیتی، به طلوع‌نیوز می‌گوید که طالبان ساختمان ولسوالی ارغنداب ولایت زابل را به آتش کشیده‌اند و ۱۶ سرباز پولیس این ولسوالی را با خود برده‌اند.

اما، شورای ولایتی زابل می‌گوید که ۱۶ پولیس در این ولسوالی با جنگ‌افزارهای شان به طالبان تسلیم شده‌اند و ساختمان فرماندهی پولیس این ولسوالی را طالبان به آتش کشیده‌اند.

وزارت داخله نیز تأیید می‌کند که این ۱۶ پولیس به طالبان تسلیم شده‌اند.

به گفتۀ شورای ولایتی زابل، یک سرباز ارتش پس آن جان باخت و دو تن دیگر زخم برداشتند که می‌خواستند برای جلوگیری از آتش زدن فرماندهی پولیس ولسوالی ار غنداب، بروند اما موتر حامل آن‌ها با یک ماین کنار جاده برخورد کرد.

طالبان اما تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند. 

هم‌رسانی کنید