Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

منبع: ۲۷ نیروی دولتی در حمله طالبان در لغمان جان باختند

یک منبع به طلوع‌نیوز می‌گوید که دست‌کم ۲۷ نیروی دولتی در حمله طالبان بر یک کاروان این نیروها در  ولسوالی علی‌شینگ لغمان جان باختند و چندین موتر این نیروها تخریب شدند. 

‏به گفته این منبع، ۹ نیروی امنیتی نیز ناپدید استند.

در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان می‌گوید که ۲۴ نیروی امنیتی که در لغمان می‌خواستند پاسگاه بسازند در حمله طالبان جان باختند ۳۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. 

سخن‌گوی طالبان هم‌چنان گفته‌است در این حمله ۱۳ تانک نیروهای دولتی نیز ازبین رفته‌اند. 

وزارت دفاع ملی صبح امروز در یک خبرنامه گفت که طالبان شب گذشته بر پاسگاه نیروهای دولتی در علی شینگ حمله کردند. به گفته وزارت دفاع این حمله عقب زده شد و به طالبان تلفات سنگین وارد شد. 

همزمان با این، فرمانده نیروهای مرزی درشرق کشور از افزایش حمله‌های طالبان در دوماه گذشته خبر می‌دهد.

جنرال ایوب حسین خیل می‌گوید که حمله‌های طالبان در ولسوالی‌های مرزی ننگرهار، کنر و نورستان بیشتر شده‌اند.

طالبان شب گذشته ‌بر‌ پاسگاه‌های خیزش‌های مردمی و نیروهای مرزی در ولسوالی خوگیانی ننگرهار حمله کردند، اما به گفته مقام‌ها این حمله به عقب زده شد. 

حضرت گل، فرمانده یک پاسگاه نیروهای خیزش مردمی گفت: «طالبان بر ما حلمه کرده بودند ولی ما به آ‌ن‌ها جواب دندان شکن دادیم و جریان جنگ تمام ارگان ها به ما رسیده‌اند.»

محمد حسن، فرمانده عمومی نیروهای خیزش مردمی درخوگیانی نیز افزود: «گروۀ جیش محمد نیز به این جا آمده‌اند. القاعده نیز همرایش کمک می‌کند. پاکستانی‌ها نیز در بین شان حضور دارند و این جسد را که شما می‌بینید افریدی است از پاکستان و بعدأ روشن خواهد شد که این جسد را به کجای پاکستان خواهند انتقال داد.»

درهمین حال فرمانده نیروهای خیزش مردمی درشرق کشور می‌گوید که در نزدیک به دوماه گذشته طالبان حمله‌های شان را بر نیروهای امنیتی در شرق کشور افزایش داده‌اند.

جنرال محمد ایوب حسین خیل، فرمانده نیروهای مرزی در شرق بیان داشت: «در دوماه گذشته دشمنان نظام افغانستان حملات شان را بر نیروهای امنیتی کشور تا پنجاه فیصد افزایش داده‌اند. نیروهای امنیتی و کشور به خصوص نیروهای سرحدی در شرق کشور مجهز شده اند و حمایت مردم را به دست آورده‌اند.»

نیروهای امنیتی در شرق می‌گویند که در این اواخر حضور جنگجویان خارجی از جمله القاعده و جیش محمد در صفوف طالبان در این بخش پر رنگ شده‌است ادعای را که طالبان رد می‌کنند.

منبع: ۲۷ نیروی دولتی در حمله طالبان در لغمان جان باختند

همزمان با این، فرمانده نیروهای مرزی درشرق کشور از افزایش حمله‌های طالبان در دوماه گذشته خبر می‌دهد.

Thumbnail

یک منبع به طلوع‌نیوز می‌گوید که دست‌کم ۲۷ نیروی دولتی در حمله طالبان بر یک کاروان این نیروها در  ولسوالی علی‌شینگ لغمان جان باختند و چندین موتر این نیروها تخریب شدند. 

‏به گفته این منبع، ۹ نیروی امنیتی نیز ناپدید استند.

در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان می‌گوید که ۲۴ نیروی امنیتی که در لغمان می‌خواستند پاسگاه بسازند در حمله طالبان جان باختند ۳۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. 

سخن‌گوی طالبان هم‌چنان گفته‌است در این حمله ۱۳ تانک نیروهای دولتی نیز ازبین رفته‌اند. 

وزارت دفاع ملی صبح امروز در یک خبرنامه گفت که طالبان شب گذشته بر پاسگاه نیروهای دولتی در علی شینگ حمله کردند. به گفته وزارت دفاع این حمله عقب زده شد و به طالبان تلفات سنگین وارد شد. 

همزمان با این، فرمانده نیروهای مرزی درشرق کشور از افزایش حمله‌های طالبان در دوماه گذشته خبر می‌دهد.

جنرال ایوب حسین خیل می‌گوید که حمله‌های طالبان در ولسوالی‌های مرزی ننگرهار، کنر و نورستان بیشتر شده‌اند.

طالبان شب گذشته ‌بر‌ پاسگاه‌های خیزش‌های مردمی و نیروهای مرزی در ولسوالی خوگیانی ننگرهار حمله کردند، اما به گفته مقام‌ها این حمله به عقب زده شد. 

حضرت گل، فرمانده یک پاسگاه نیروهای خیزش مردمی گفت: «طالبان بر ما حلمه کرده بودند ولی ما به آ‌ن‌ها جواب دندان شکن دادیم و جریان جنگ تمام ارگان ها به ما رسیده‌اند.»

محمد حسن، فرمانده عمومی نیروهای خیزش مردمی درخوگیانی نیز افزود: «گروۀ جیش محمد نیز به این جا آمده‌اند. القاعده نیز همرایش کمک می‌کند. پاکستانی‌ها نیز در بین شان حضور دارند و این جسد را که شما می‌بینید افریدی است از پاکستان و بعدأ روشن خواهد شد که این جسد را به کجای پاکستان خواهند انتقال داد.»

درهمین حال فرمانده نیروهای خیزش مردمی درشرق کشور می‌گوید که در نزدیک به دوماه گذشته طالبان حمله‌های شان را بر نیروهای امنیتی در شرق کشور افزایش داده‌اند.

جنرال محمد ایوب حسین خیل، فرمانده نیروهای مرزی در شرق بیان داشت: «در دوماه گذشته دشمنان نظام افغانستان حملات شان را بر نیروهای امنیتی کشور تا پنجاه فیصد افزایش داده‌اند. نیروهای امنیتی و کشور به خصوص نیروهای سرحدی در شرق کشور مجهز شده اند و حمایت مردم را به دست آورده‌اند.»

نیروهای امنیتی در شرق می‌گویند که در این اواخر حضور جنگجویان خارجی از جمله القاعده و جیش محمد در صفوف طالبان در این بخش پر رنگ شده‌است ادعای را که طالبان رد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید