تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

منتقدان آمار و ارقام حکومت در بارۀ داعش را مبالغه آمیز می‌دانند

بر بنیاد خبرنامه‌های نهادهای امنیتی، تنها در جریان نه روز گذشته دست کم ۱۶۷ داعشی در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و کنر در شرق کشور کشته شده اند و بیش از پنجاه داعشی دیگر زخمی شده اند.

در حالی که حکومت به گونۀ رسمی شمار داعشیان را در کشور از یک تا دو هزار تن می‌گوید اما برخی از نماینده‌گان مجلس می‌گویند بربنیاد آماری که حکومت از تلفات این گروه به دست داده است در چند ماه باید تمامی اعضای این گروه نابود شده باشند و حکومت را به مبالغه در این آمار ها متهم می سازند.

اما والی ننگرهار یک بار دیگر می‌گوید که در شش ماه گذشته صد ها داعشی در این ولایت کشته و صدها تن دیگر شان زخمی شده اند.

آن آمارهای تلفات داعشیان که از سوی نهادهای امنیتی پخش می‌شوند، شک و تردیدها را در باره این آمارها افزایش داده اند.

طلوع نیوز تنها آمارهای نه روز گذشته را از تلفات داعشیان در شرق کشور گرد آوری کرده است و این آمار ها نشان می دهند که در درازای نه روز یک صد و شصت و هفت داعشی کشته شده اند و بیش از پنجاه داعشی دیگر زخم برداشته شده اند.

این آمار ها از ولایت های ننگرهار، کنر و لغمان گرد آوری شده اند.

گلاب منگل، والی ننگرهار گفته است:"شاید آمار درست نباشد اما به صد ها داعشی کشته شده اند و به صدها تن دیگر شان زخمی شده اند و مهم این است که مرکز های آنان نیز از بین رفته اند."

در این مدت حکومت از بازداشت پانزده داعشی دیگر نیز خبر داده است که از این میان تنها سیزده تن این داعشیان در کابل بازداشت شده اند.

حکومت می گوید که همین اکنون داعشیان درولایت‌های ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، فاریاب، سرپل و جوزجان فعالیت دارند.

جاوید کوهستانی، نظامی پیشین گفت:"متاسفانه که در حکومت یک درک درست نیز از آمار دهی و از فعالیت افراد گروه های مخالف در کشور."

برخی از اعضای مجلس نماینده گان نیز می‌گویند که آمار های حکومت در باره تلفات داعشیان مبالغه آمیز هستند.

جعفر مهدوی، مجلس نماینده گان گفت:"اینان آمار های فریب دهنده می دهند و بر حقیقت استوار نیستند."

محمود سلیمان خیل، عضومجلس نماینده‌گان گفت"اگر آمارهای حکومت را ما جمع آوری بکنیم شاید به صدها هزار تن برسد که از شمار افراد این گروه ها هم به چندین مراتب بیشتر است."

وزارت امور داخله می‌گوید که به شمول شهروندان خارجی، افغانستان گواه فعالیت‌های یک تا دو هزار داعشی است.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت"همین اکنون آمار که ما داریم یک تا دو هزار داعشی در افغانستان فعالیت دارند که ما تلاش داریم تا تمامی اعضای این گروه را از بین ببریم."

روسیه پیش از این شمار داعشیان را در افغانستان ده هزار تن گفته است و ظاهراً حضور این گروه در افغانستان انگیزهء نگرانی های جدی روسیه نیز بوده است.

اما حکومت افغانستان به این باور است که داعشیان در افغانستان یک تهدید جدی نیستند و حمله های بزرگ را در کشور شبکه حقانی و به نام این گروه انجام می دهد.

منتقدان آمار و ارقام حکومت در بارۀ داعش را مبالغه آمیز می‌دانند

گلاب منگل، والی ننگرهار گفته است:"شاید آمار درست نباشد اما به صد ها داعشی کشته شده اند و به صدها تن دیگر شان زخمی شده اند و مهم این است که مرکز های آنان نیز از بین رفته اند."

Thumbnail

بر بنیاد خبرنامه‌های نهادهای امنیتی، تنها در جریان نه روز گذشته دست کم ۱۶۷ داعشی در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و کنر در شرق کشور کشته شده اند و بیش از پنجاه داعشی دیگر زخمی شده اند.

در حالی که حکومت به گونۀ رسمی شمار داعشیان را در کشور از یک تا دو هزار تن می‌گوید اما برخی از نماینده‌گان مجلس می‌گویند بربنیاد آماری که حکومت از تلفات این گروه به دست داده است در چند ماه باید تمامی اعضای این گروه نابود شده باشند و حکومت را به مبالغه در این آمار ها متهم می سازند.

اما والی ننگرهار یک بار دیگر می‌گوید که در شش ماه گذشته صد ها داعشی در این ولایت کشته و صدها تن دیگر شان زخمی شده اند.

آن آمارهای تلفات داعشیان که از سوی نهادهای امنیتی پخش می‌شوند، شک و تردیدها را در باره این آمارها افزایش داده اند.

طلوع نیوز تنها آمارهای نه روز گذشته را از تلفات داعشیان در شرق کشور گرد آوری کرده است و این آمار ها نشان می دهند که در درازای نه روز یک صد و شصت و هفت داعشی کشته شده اند و بیش از پنجاه داعشی دیگر زخم برداشته شده اند.

این آمار ها از ولایت های ننگرهار، کنر و لغمان گرد آوری شده اند.

گلاب منگل، والی ننگرهار گفته است:"شاید آمار درست نباشد اما به صد ها داعشی کشته شده اند و به صدها تن دیگر شان زخمی شده اند و مهم این است که مرکز های آنان نیز از بین رفته اند."

در این مدت حکومت از بازداشت پانزده داعشی دیگر نیز خبر داده است که از این میان تنها سیزده تن این داعشیان در کابل بازداشت شده اند.

حکومت می گوید که همین اکنون داعشیان درولایت‌های ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، فاریاب، سرپل و جوزجان فعالیت دارند.

جاوید کوهستانی، نظامی پیشین گفت:"متاسفانه که در حکومت یک درک درست نیز از آمار دهی و از فعالیت افراد گروه های مخالف در کشور."

برخی از اعضای مجلس نماینده گان نیز می‌گویند که آمار های حکومت در باره تلفات داعشیان مبالغه آمیز هستند.

جعفر مهدوی، مجلس نماینده گان گفت:"اینان آمار های فریب دهنده می دهند و بر حقیقت استوار نیستند."

محمود سلیمان خیل، عضومجلس نماینده‌گان گفت"اگر آمارهای حکومت را ما جمع آوری بکنیم شاید به صدها هزار تن برسد که از شمار افراد این گروه ها هم به چندین مراتب بیشتر است."

وزارت امور داخله می‌گوید که به شمول شهروندان خارجی، افغانستان گواه فعالیت‌های یک تا دو هزار داعشی است.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت"همین اکنون آمار که ما داریم یک تا دو هزار داعشی در افغانستان فعالیت دارند که ما تلاش داریم تا تمامی اعضای این گروه را از بین ببریم."

روسیه پیش از این شمار داعشیان را در افغانستان ده هزار تن گفته است و ظاهراً حضور این گروه در افغانستان انگیزهء نگرانی های جدی روسیه نیز بوده است.

اما حکومت افغانستان به این باور است که داعشیان در افغانستان یک تهدید جدی نیستند و حمله های بزرگ را در کشور شبکه حقانی و به نام این گروه انجام می دهد.

هم‌رسانی کنید