Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منیره یوسف‌زاده کارش را هم‌چون معین وزارت دفاع آغاز کرد

منیره یوسف‌زاده که به تازه‌گی به‌حیث معین وزارت دفاع ملی در امور تعلیمات پرسونل گماشته شده‌است، امروز (دوشنبه، ۳۰ثور) کارش را رسمأ در این سمت آغاز کرد.

خانم یوسف‌زاده، پیش از این هم‌چون رییس یکی از ریاست‌های دفتر رییس‌جمهور، معاون والی کابل و نیز سخن‌گوی ارگان‌های محلی کار کرده‌است.

او در مراسمی که امروز برای معرفی‌اش در سمت معاونت تعلیمات پرسونل، در وزارت دفاع گرفته شده بود، تعهد سپرد که در مبارزه با فساد تلاش خواهد کرد: «متعهد استم که برنامۀ کاری خویش را با استفاده از تجار و تخصص همۀ هم‌کارانم در جهت تحقق اهداف والای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و پیروزی سربازان غیور کشور مان در برابر تروریستان و پیروزی مردم افغانستان در برابر پدیدۀ شوم فساد و قانون گریزیی تدوین و تطبیق خواهم نمود.»

اسدالله خالد، نامزدوزیر وزارت دفاع نیز که در این مراسم شرکت کرده بود گفت: «نمی‌خواهم و قطعأ نمی‌خواهم پشتون باشی، هزاره باشی، تاجیک باشی، ازبیک باشی! باز هم تکرار می‌کنم که یک مادر مهربان برای یتیم، یک خواهر برای سرباز و یک معاون فعال، پرانرژی و پشت کار به وزارت دفاع باشی.»
 
کرن دیکر، معاون سفیر امریکا در کابل نیز در این مراسم گفت که ایالات متحده سخت می‌کوشد تا گفت وگوهای میان افغانان ازبهر پایان دادن به جنگ هرچه زودتر نتیجه بدهند.

او افزود: «به نیروهای امنیتی افغانستان، به سربازان و نیروهای هوایی می‌خواهم بگویم که ایالات متحده امریکا شانه به شانه در کنار شما ایستاده‌است. همان‌گونه که شما با طالبان می‌جنگید به هر اندازه که ما می‌توانیم سخت و با سرعت کار می‌کنیم تا شرایط را برای گفت وگوهای افغانان با افغانان فراهم شوند تا آنان به جای جنگ، باهم صلح کنند.»

اسدالله خالد هم تأکید کرد که نیروهای امنیتی افغانستان حتا درصورت بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور، توان دفاع از کشور را خواهند داشت.
سرپرست وزارت دفاع ملی، همچنان تعهد سپرد که تلاش‌ها برای دادن نقش بیشتر به جوانان در رهبری وزارت دفاع ملی ادامه خواهند یافت.

منیره یوسف‌زاده کارش را هم‌چون معین وزارت دفاع آغاز کرد

خانم یوسف‌زاده، پیش از این هم‌چون رییس یکی از ریاست‌های دفتر رییس‌جمهور، معاون والی کابل و نیز سخن‌گوی ارگان‌های محلی کار کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

منیره یوسف‌زاده که به تازه‌گی به‌حیث معین وزارت دفاع ملی در امور تعلیمات پرسونل گماشته شده‌است، امروز (دوشنبه، ۳۰ثور) کارش را رسمأ در این سمت آغاز کرد.

خانم یوسف‌زاده، پیش از این هم‌چون رییس یکی از ریاست‌های دفتر رییس‌جمهور، معاون والی کابل و نیز سخن‌گوی ارگان‌های محلی کار کرده‌است.

او در مراسمی که امروز برای معرفی‌اش در سمت معاونت تعلیمات پرسونل، در وزارت دفاع گرفته شده بود، تعهد سپرد که در مبارزه با فساد تلاش خواهد کرد: «متعهد استم که برنامۀ کاری خویش را با استفاده از تجار و تخصص همۀ هم‌کارانم در جهت تحقق اهداف والای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و پیروزی سربازان غیور کشور مان در برابر تروریستان و پیروزی مردم افغانستان در برابر پدیدۀ شوم فساد و قانون گریزیی تدوین و تطبیق خواهم نمود.»

اسدالله خالد، نامزدوزیر وزارت دفاع نیز که در این مراسم شرکت کرده بود گفت: «نمی‌خواهم و قطعأ نمی‌خواهم پشتون باشی، هزاره باشی، تاجیک باشی، ازبیک باشی! باز هم تکرار می‌کنم که یک مادر مهربان برای یتیم، یک خواهر برای سرباز و یک معاون فعال، پرانرژی و پشت کار به وزارت دفاع باشی.»
 
کرن دیکر، معاون سفیر امریکا در کابل نیز در این مراسم گفت که ایالات متحده سخت می‌کوشد تا گفت وگوهای میان افغانان ازبهر پایان دادن به جنگ هرچه زودتر نتیجه بدهند.

او افزود: «به نیروهای امنیتی افغانستان، به سربازان و نیروهای هوایی می‌خواهم بگویم که ایالات متحده امریکا شانه به شانه در کنار شما ایستاده‌است. همان‌گونه که شما با طالبان می‌جنگید به هر اندازه که ما می‌توانیم سخت و با سرعت کار می‌کنیم تا شرایط را برای گفت وگوهای افغانان با افغانان فراهم شوند تا آنان به جای جنگ، باهم صلح کنند.»

اسدالله خالد هم تأکید کرد که نیروهای امنیتی افغانستان حتا درصورت بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور، توان دفاع از کشور را خواهند داشت.
سرپرست وزارت دفاع ملی، همچنان تعهد سپرد که تلاش‌ها برای دادن نقش بیشتر به جوانان در رهبری وزارت دفاع ملی ادامه خواهند یافت.

هم‌رسانی کنید