Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

من یک راننده استم؛ پیکاری برای مبارزه با اذیت زنان توسط راننده‌ها

«من یک راننده استم» نام پیکاری است که برای مبارزه با خیابان آزاری زنان به ویژه از سوی راننده‌ها در شهر کابل، از سوی «موج تحول افغانستان» راه اندازی شده‌است.

این پیکار سه روزه، امروز (جمعه، ۲۲قوس) در کابل آغاز شد.

شماری از جوانان دختر و پسر که در این پیکار شرکت کرده‌ بودند، با نصب برگه‌هایی با شعار «من یک راننده استم؛ به موتر خود به آزار و اذیت در برابر زنان اجازه نمی‌دهم» بر موترها، خواستار کاهش خشونت در برابر زنان شدند.

فوزیه کوفی، رهبر موج تحول افغانستان دربارۀ این پیکار گفت: «ساختن قوانین یک بخشی از مشکل را حل می‌کند، اما عملی ساختن قانون مهم‌ترین مسله است که متأسفانه احترام نشده به آن و جدی گرفته نشده – به ویژه قانون‌هایی که مربوط به حمایت از زنان و کودکان می‌شود.»

سبزه بهار، باشندۀ کابل و شرکت کننده در این پیکار نیز افزود: «شخصأ من خودم بسیار به مشکلات مواجه بوده‌ام. یکی از مشکلات عمدۀ دیگر این است که یک خانم هوقتی در سیت/چوکی پیش‌روی تکسی می‌نشیند باید کرایه دونفر را بپردازد.»

این در حالی است که پیکار شانزده روزۀ مبارزه با خشونت در برابر زنان در کشور، دو روز پیش پایان یافت.

خشونت در برابر زنان در افغانستان، همیشه موضوع بحث برانگیز و جدی بوده‌است که نهادهای مدافع حقوق‌ زنان همواره از آن نگرانی کرده‌اند.

پژوهش، باشندۀ کابل گفت: «این می‌تواند تأثیرگذار باشد بالای راننده‌ها که بیشتر آزار خیابانی از سوی راننده‌ها می‌بینیم.»

بربنیاد یک گزارش حقوق‌بشر افغانستان، خشونت‌ها در برابر زنان در مقایسه با سال پار، بیش از هشت در صد افزایش یافته‌اند و بیش از ۹۷درصد این خشونت‌ها در خانه‌ها صورت گرفته‌اند.

من یک راننده استم؛ پیکاری برای مبارزه با اذیت زنان توسط راننده‌ها

بربنیاد گزارش حقوق‌بشر خشونت‌ها در برابر زنان در مقایسه با سال پار، بیش از هشت در صد افزایش یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

«من یک راننده استم» نام پیکاری است که برای مبارزه با خیابان آزاری زنان به ویژه از سوی راننده‌ها در شهر کابل، از سوی «موج تحول افغانستان» راه اندازی شده‌است.

این پیکار سه روزه، امروز (جمعه، ۲۲قوس) در کابل آغاز شد.

شماری از جوانان دختر و پسر که در این پیکار شرکت کرده‌ بودند، با نصب برگه‌هایی با شعار «من یک راننده استم؛ به موتر خود به آزار و اذیت در برابر زنان اجازه نمی‌دهم» بر موترها، خواستار کاهش خشونت در برابر زنان شدند.

فوزیه کوفی، رهبر موج تحول افغانستان دربارۀ این پیکار گفت: «ساختن قوانین یک بخشی از مشکل را حل می‌کند، اما عملی ساختن قانون مهم‌ترین مسله است که متأسفانه احترام نشده به آن و جدی گرفته نشده – به ویژه قانون‌هایی که مربوط به حمایت از زنان و کودکان می‌شود.»

سبزه بهار، باشندۀ کابل و شرکت کننده در این پیکار نیز افزود: «شخصأ من خودم بسیار به مشکلات مواجه بوده‌ام. یکی از مشکلات عمدۀ دیگر این است که یک خانم هوقتی در سیت/چوکی پیش‌روی تکسی می‌نشیند باید کرایه دونفر را بپردازد.»

این در حالی است که پیکار شانزده روزۀ مبارزه با خشونت در برابر زنان در کشور، دو روز پیش پایان یافت.

خشونت در برابر زنان در افغانستان، همیشه موضوع بحث برانگیز و جدی بوده‌است که نهادهای مدافع حقوق‌ زنان همواره از آن نگرانی کرده‌اند.

پژوهش، باشندۀ کابل گفت: «این می‌تواند تأثیرگذار باشد بالای راننده‌ها که بیشتر آزار خیابانی از سوی راننده‌ها می‌بینیم.»

بربنیاد یک گزارش حقوق‌بشر افغانستان، خشونت‌ها در برابر زنان در مقایسه با سال پار، بیش از هشت در صد افزایش یافته‌اند و بیش از ۹۷درصد این خشونت‌ها در خانه‌ها صورت گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید