تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

موارد بحث انگیز در پیمان استخباراتی میان افغانستان و پاکستان بررسی می‌شود

ریاست عمومی امنیت ملی روز یکشنبه در خبرنامهای گفت که توافقنامهای که میان استخبارات افغانستان و پاکستان به امضا رسیده است، نهایی و اجرایی نیست؛ گروهی از متخصصان این توافقنامه را بررسی خواهند کرد و به رئیس جمهور گزارش خواهند داد.

گفته می‌شود که این پس از امضای این توافقنامه، نگرانی میان باشنده‌گان کشور در‌باره‌ی این پیمان افزایش یافته است.

در خبرنامه آمده است که ریاست عمومی امنیت ملی برای نهایی سازی و اجرایی شدن این تفاهمنامه در مطابقت با منافع ملی، سیاست خارجی افغانستان و کسب مشروعیت، این تفاهمنامه را نیازمند گذار از پنج مرحله‌ی ذیل می‌داند:

۱- تعیین چهارچوب، حدود و صلاحیتهای این تفاهمنامه توسط رئیس جمهوری اسلامی افغانستان.

۲- تسوید و تدقیق متن تفاهمنامه توسط متخصصان ارگانهای ذیدخل دولت شامل: ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، ریاست اجرائیه حکومت و دفتر شورای امنیت ملی که این تیم مستقیما به رئیس جمهور گزارش خواهند داد.

۳- بحث روی مسودهی تفاهمنامه در نشست شورای امنیت ملی.

۴- نشست مشورتی جهت ایجاد اجماع ملی با بزرگان سیاسی، رهبران جهادی و وکلای منتخب ملت.

۵- سپردن متن تفاهمنامه به جانب دولت پاکستان.

این خبرنامه میافزاید که "ریاست عمومی امنیت ملی متعهد است که در هرگونه تعامل با سرویسهای خارجی منافع ملی افغانستان را مقدم پنداشته و مصالح علیای کشور را در نظر بگیرد ."

بر بنیاد گفتههای منابع، برای تغییرات در این توافقنامه شش ماه مهلت تعیین شده است.

تفاهمنامهی تبادل اطلاعات استخباراتی هفتهی پیش از سوی معاون امنیت ملی افغانستان و رئیس سازمان استخباراتی پاکستان امضا شد، اما اندکی پس از افشا شدن امضای این سند در رسانه ها، رهبران جهادی، شورای ملی، جامعۀ مدنی امضای این سند را مغایر منافع ملی کشور دانستند و خواهان باطل شدن آن شدند.

پس از پخش خبر این توافقنامه در رسانه ها، ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز خواستار اصلاحات در این توافقنامه شد.

محمدخان معاون اول رئیس اجرائیه گفته بود که عبدالله عبدالله خواستار اصلاح تفاهمنامه‌ی امضا شده میان امنیت ملی و آی اس آی شده است؛ با وی تنها در رابطه با پیش نویس تفاهمنامه‌ی اطلاعاتی مشورت شده بود.

درهمین حال روز شنبه مشاور امنیت ملی هند امضای این تفاهمنامه را پیامد فرضیه‌های نادرست پاکستان از اوضاع افغانستان می‌داند و می‌گوید که پاکستان گمان می‌کند که هند از خاک افغانستان برای فعالیت‌های امنیتی خود بهره می‌برد.

جیت کمار دوال مشاور امنیت ملی هند افزود: "پاکستان میخواهد که بر افغانستان فشار آورد تا مطمئن شود که آن کشور اجازه نخواهد داد که از خاکش هیچگونه فعالیت امنیتی از سوی هند صورت نمی‌گیرد. این یک معما است این یک فرضیه نادرست است که گویا هند احتمالاً خاک افغانستان و یاهم شهروندان آن کشور را برای هدفهای امنیتی‌اش به کار گیرد".

درهمین حال، کمیسیون امنیتی مجلس نماینده‌گان به روز یکشنبه رحمت الله نبیل، رئیس عمومی امنیت ملی کشور را به خاطر ارائه‌ی جزئیات درباره‌ی این پیمان به مجلس فرا خواند.

خبرهای مرتبط:

فراخبر: امضای تفاهم نامۀ اطلاعاتی میان سازمان استخبارات افغانستان و پاکستان

رهبران سیاسی و نماینده‌گان در دیدار با غنی خواستار بازنگری توافقنامۀ استخباراتی با پاکستان شدند

عبدالله خواستار اصلاحات در تفاهمنامه‌ی استخباراتی با پاکستان شد

 

موارد بحث انگیز در پیمان استخباراتی میان افغانستان و پاکستان بررسی می‌شود

ریاست عمومی امنیت ملی روز یکشنبه در خبرنامهای گفت که توافقنامهای که میان استخبارات افغانستان و پ

Thumbnail

ریاست عمومی امنیت ملی روز یکشنبه در خبرنامهای گفت که توافقنامهای که میان استخبارات افغانستان و پاکستان به امضا رسیده است، نهایی و اجرایی نیست؛ گروهی از متخصصان این توافقنامه را بررسی خواهند کرد و به رئیس جمهور گزارش خواهند داد.

گفته می‌شود که این پس از امضای این توافقنامه، نگرانی میان باشنده‌گان کشور در‌باره‌ی این پیمان افزایش یافته است.

در خبرنامه آمده است که ریاست عمومی امنیت ملی برای نهایی سازی و اجرایی شدن این تفاهمنامه در مطابقت با منافع ملی، سیاست خارجی افغانستان و کسب مشروعیت، این تفاهمنامه را نیازمند گذار از پنج مرحله‌ی ذیل می‌داند:

۱- تعیین چهارچوب، حدود و صلاحیتهای این تفاهمنامه توسط رئیس جمهوری اسلامی افغانستان.

۲- تسوید و تدقیق متن تفاهمنامه توسط متخصصان ارگانهای ذیدخل دولت شامل: ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، ریاست اجرائیه حکومت و دفتر شورای امنیت ملی که این تیم مستقیما به رئیس جمهور گزارش خواهند داد.

۳- بحث روی مسودهی تفاهمنامه در نشست شورای امنیت ملی.

۴- نشست مشورتی جهت ایجاد اجماع ملی با بزرگان سیاسی، رهبران جهادی و وکلای منتخب ملت.

۵- سپردن متن تفاهمنامه به جانب دولت پاکستان.

این خبرنامه میافزاید که "ریاست عمومی امنیت ملی متعهد است که در هرگونه تعامل با سرویسهای خارجی منافع ملی افغانستان را مقدم پنداشته و مصالح علیای کشور را در نظر بگیرد ."

بر بنیاد گفتههای منابع، برای تغییرات در این توافقنامه شش ماه مهلت تعیین شده است.

تفاهمنامهی تبادل اطلاعات استخباراتی هفتهی پیش از سوی معاون امنیت ملی افغانستان و رئیس سازمان استخباراتی پاکستان امضا شد، اما اندکی پس از افشا شدن امضای این سند در رسانه ها، رهبران جهادی، شورای ملی، جامعۀ مدنی امضای این سند را مغایر منافع ملی کشور دانستند و خواهان باطل شدن آن شدند.

پس از پخش خبر این توافقنامه در رسانه ها، ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز خواستار اصلاحات در این توافقنامه شد.

محمدخان معاون اول رئیس اجرائیه گفته بود که عبدالله عبدالله خواستار اصلاح تفاهمنامه‌ی امضا شده میان امنیت ملی و آی اس آی شده است؛ با وی تنها در رابطه با پیش نویس تفاهمنامه‌ی اطلاعاتی مشورت شده بود.

درهمین حال روز شنبه مشاور امنیت ملی هند امضای این تفاهمنامه را پیامد فرضیه‌های نادرست پاکستان از اوضاع افغانستان می‌داند و می‌گوید که پاکستان گمان می‌کند که هند از خاک افغانستان برای فعالیت‌های امنیتی خود بهره می‌برد.

جیت کمار دوال مشاور امنیت ملی هند افزود: "پاکستان میخواهد که بر افغانستان فشار آورد تا مطمئن شود که آن کشور اجازه نخواهد داد که از خاکش هیچگونه فعالیت امنیتی از سوی هند صورت نمی‌گیرد. این یک معما است این یک فرضیه نادرست است که گویا هند احتمالاً خاک افغانستان و یاهم شهروندان آن کشور را برای هدفهای امنیتی‌اش به کار گیرد".

درهمین حال، کمیسیون امنیتی مجلس نماینده‌گان به روز یکشنبه رحمت الله نبیل، رئیس عمومی امنیت ملی کشور را به خاطر ارائه‌ی جزئیات درباره‌ی این پیمان به مجلس فرا خواند.

خبرهای مرتبط:

فراخبر: امضای تفاهم نامۀ اطلاعاتی میان سازمان استخبارات افغانستان و پاکستان

رهبران سیاسی و نماینده‌گان در دیدار با غنی خواستار بازنگری توافقنامۀ استخباراتی با پاکستان شدند

عبدالله خواستار اصلاحات در تفاهمنامه‌ی استخباراتی با پاکستان شد

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره