Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

موترهای برخی‌از وکلاء و مقام‌ها شماره‌های غیرقانونی دارند

بسیاری‌از موتر‌های‌های اعضای مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا غیر قانونی و بی‌آن که مراحل گمرکی را گذرانده باشند، به کشور آورده می‌شوند. این موترها با شیشه‌های سیاه و با شماره‌های غیر قانونی و عجیب و غریبی که اعضای شورای ملی خودشان خودسر نصب نموده‌اند، در شهر گشت‌وگذار می‌کنند.

مثلاً در پلیت برخی از موترها نوشته‌است: «و-ج ۰۷۸»، «و ۱۱۹ ج»، «م- ج ۰۵۳»، «م ج – ۳»، «۰۹۲»، «X»، «احمدزی»، «یما تره‌خیل»، «رییس احمدزی»، «گلبهار»، «ش- و ۱۳۵» و ... .

مدیر عمومی ترافیک کابل می‌گوید که اعضای شورای ملی تا کنون برای موترهای‌شان شماره‌های رسمی نگرفته‌اند و خودسرانه شماره‌هایی را در موتر‌های شان نصب کرده‌اند.

سید محبوب سادات، مدیر عمومی ترافیک کابل، می‌گوید: «نمبر پلیت‌هایی که اکنون در موترهای‌شان نصب کرده‌اند، از ادارۀ ترافیک نگرفته‌اند و می‌توانید از آنان بپرسید که این نمبر پلیت‌ها را از کجا گرفته‌اند.»

بر بنیاد گفته‌های منابع امنیتی، بخشی از آدم‌ربایی‌ها و جرم‌های دیگر در پایتخت و در شهر‌های دیگر با موتر‌های انجام می‌شوند که شماره‌های رسمی ندارند؛ چنان‌که چندی پیش گزارش‌هایی پخش شدند که موتر یک عضو مجلس نماینده‌گان، که با آن آدم‌ربایی می‌شد، به دست نیروهای امنیتی افتاد.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «آیا از این وکیلان خود پرسان می‌کنید که به کدام حق شما نمبر‌های پلیت مخصوص برای خود ساخته‌اید؟ این نمبر پلیت‌ها بر اساس کدام نظم است؟ نیروهای امنیتی را بخواهید بپرسید که این وکیل که در اختطاف دست داشته‌است کیست؟ خود تان از حیثیت تان دفاع کنید. اگر بعضی کسان در قصۀ حیثیت‌شان نیستند، ما استیم.»

محمدنعیم نظری، فعال جامعۀ مدنی، می‌گوید: «نهاد تطبیق‌کنندۀ قانون باید در این زمینه به گونۀ جدی توجه داشته باشد و قانون را بر تمامی شهروندان کشور به گونۀ یکسان تطبیق کند.»

افزون بر این همه، دیده شده‌است که در بسیاری از حالت‌ها اعضای شورای ملی، مقام‌های بلندپایۀ دولتی و زورمندان، قواعد ترافیکی را زیر پا کرده‌اند و هنگامی که پولیسان ترافیک جلو آنان را گرفتند، آنان را لت‌وکوب کردند.

موترهای برخی‌از وکلاء و مقام‌ها شماره‌های غیرقانونی دارند

مثلاً در پلیت برخی از موترها نوشته‌است: «و-ج ۰۷۸»، «و ۱۱۹ ج»، «م- ج ۰۵۳»، «م ج – ۳»، «۰۹۲»، «X»، «احمدزی»، «یما تره‌خیل»، «رییس احمدزی»، «گلبهار»، «ش- و ۱۳۵»

Thumbnail

بسیاری‌از موتر‌های‌های اعضای مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا غیر قانونی و بی‌آن که مراحل گمرکی را گذرانده باشند، به کشور آورده می‌شوند. این موترها با شیشه‌های سیاه و با شماره‌های غیر قانونی و عجیب و غریبی که اعضای شورای ملی خودشان خودسر نصب نموده‌اند، در شهر گشت‌وگذار می‌کنند.

مثلاً در پلیت برخی از موترها نوشته‌است: «و-ج ۰۷۸»، «و ۱۱۹ ج»، «م- ج ۰۵۳»، «م ج – ۳»، «۰۹۲»، «X»، «احمدزی»، «یما تره‌خیل»، «رییس احمدزی»، «گلبهار»، «ش- و ۱۳۵» و ... .

مدیر عمومی ترافیک کابل می‌گوید که اعضای شورای ملی تا کنون برای موترهای‌شان شماره‌های رسمی نگرفته‌اند و خودسرانه شماره‌هایی را در موتر‌های شان نصب کرده‌اند.

سید محبوب سادات، مدیر عمومی ترافیک کابل، می‌گوید: «نمبر پلیت‌هایی که اکنون در موترهای‌شان نصب کرده‌اند، از ادارۀ ترافیک نگرفته‌اند و می‌توانید از آنان بپرسید که این نمبر پلیت‌ها را از کجا گرفته‌اند.»

بر بنیاد گفته‌های منابع امنیتی، بخشی از آدم‌ربایی‌ها و جرم‌های دیگر در پایتخت و در شهر‌های دیگر با موتر‌های انجام می‌شوند که شماره‌های رسمی ندارند؛ چنان‌که چندی پیش گزارش‌هایی پخش شدند که موتر یک عضو مجلس نماینده‌گان، که با آن آدم‌ربایی می‌شد، به دست نیروهای امنیتی افتاد.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «آیا از این وکیلان خود پرسان می‌کنید که به کدام حق شما نمبر‌های پلیت مخصوص برای خود ساخته‌اید؟ این نمبر پلیت‌ها بر اساس کدام نظم است؟ نیروهای امنیتی را بخواهید بپرسید که این وکیل که در اختطاف دست داشته‌است کیست؟ خود تان از حیثیت تان دفاع کنید. اگر بعضی کسان در قصۀ حیثیت‌شان نیستند، ما استیم.»

محمدنعیم نظری، فعال جامعۀ مدنی، می‌گوید: «نهاد تطبیق‌کنندۀ قانون باید در این زمینه به گونۀ جدی توجه داشته باشد و قانون را بر تمامی شهروندان کشور به گونۀ یکسان تطبیق کند.»

افزون بر این همه، دیده شده‌است که در بسیاری از حالت‌ها اعضای شورای ملی، مقام‌های بلندپایۀ دولتی و زورمندان، قواعد ترافیکی را زیر پا کرده‌اند و هنگامی که پولیسان ترافیک جلو آنان را گرفتند، آنان را لت‌وکوب کردند.

هم‌رسانی کنید