تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

میررحمان رحمانی: به هیچ قیمتی از ریاست مجلس کنار نخواهم رفت

میررحمان رحمانی، کسی که در انتخابات ریاست مجلس نماینده‌گان از سوی رییس موقت مجلس، همچون رییس این مجلس اعلام شد، می‌گوید که بربنیاد اصول و قوانین داخلی مجلس، برندۀ انتخابات ریاست مجلس نماینده‌گان است و به هیچ قیمتی از این مقام کنار نخواهد رفت.

از نزدیک به یک ماه پیش که انتخابات ریاست مجلس برگزار شد، آقای رحمانی همه روزه به دفتری که مربوط رییس مجلس نماینده‌گان است، حضور می‌یابد.

رحمانی می‌گوید که در درون و بیرون از مجلس، کسانی استند که نمی‌خواهند مشکل کنونی مجلس نماینده‌گان حل شود: «پیشنهاداتی دارند که گویا من استعفا بدهم یا عقب نشینی بکنم. به هیچ وجه من این کار را نمی‌کنم؛ بخاطری‌که من اولین رییس ولسی جرگه افغانستان استم که بعد از شانزده دوره من این [مقدار] رأی را گرفتم.»

او افزود: «این را بیخی به اطمینان برای تان می‌گویم که یک حلقه‌یی است که این تعداد دوستان تحریک می‌شوند.»

تنش پس از آن بالا گرفت که در انتخابات ریاست‌ مجلس نماینده‌گان، میررحمان رحمانی بیشترین ارا را گرفت و از سوی رییس موقت مجلس، رییس مجلس معرفی شد. اما رقیب آقای رحمانی، کمال ناصر اصولی نتیجۀ انتخابات را نپذیرفت.

در این میان، فضل الهادی مسلم یار، رییس مجلس سنا ادامۀ اختلاف‌ها در مجلس را به زیان کشور می‌داند و از کسانی که بر سرکرسی ریاست مجلس نماینده‌گان اختلاف دارند، می‌خواهد که به قانون تمکین کنند و دست از به گفتۀ او زورگوی بکشند.

او در نشست امروز مجلس سنا گفت: «اگر رحمانی صاحب نصاب ۲۴۷ رأی را که پنجاه جمع یک آن ۱۲۴ حساب می‌شود یا طرفداران آن‌ها، خوب این یک زورگوی است، غلطی است! و این غلطی را نکنند و هردو طرف مجلس را به گروه نگیرند.»

با این هم، وزیردولت در امور پارلمانی می‌گوید که اگر اعضای مجلس نماینده‌گان نتوانند به اختلاف‌های شان راه حل دریابند، رییس‌جمهور این مسله را به دادگاه عالی ارجاع خواهد کرد – کاری‌‍‌که اعضای مجلس نماینده‌گان آن را مداخله حکومت در کار مجلس نماینده‌گان و خلاف قانون می‌دانند. 

افغانستان

میررحمان رحمانی: به هیچ قیمتی از ریاست مجلس کنار نخواهم رفت

تنش‌ها در مجلس یک ماه پیش، پس از برگزاری انتخابات ریاست‌ این نهاد بالاگرفتند و تاکنون ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

میررحمان رحمانی، کسی که در انتخابات ریاست مجلس نماینده‌گان از سوی رییس موقت مجلس، همچون رییس این مجلس اعلام شد، می‌گوید که بربنیاد اصول و قوانین داخلی مجلس، برندۀ انتخابات ریاست مجلس نماینده‌گان است و به هیچ قیمتی از این مقام کنار نخواهد رفت.

از نزدیک به یک ماه پیش که انتخابات ریاست مجلس برگزار شد، آقای رحمانی همه روزه به دفتری که مربوط رییس مجلس نماینده‌گان است، حضور می‌یابد.

رحمانی می‌گوید که در درون و بیرون از مجلس، کسانی استند که نمی‌خواهند مشکل کنونی مجلس نماینده‌گان حل شود: «پیشنهاداتی دارند که گویا من استعفا بدهم یا عقب نشینی بکنم. به هیچ وجه من این کار را نمی‌کنم؛ بخاطری‌که من اولین رییس ولسی جرگه افغانستان استم که بعد از شانزده دوره من این [مقدار] رأی را گرفتم.»

او افزود: «این را بیخی به اطمینان برای تان می‌گویم که یک حلقه‌یی است که این تعداد دوستان تحریک می‌شوند.»

تنش پس از آن بالا گرفت که در انتخابات ریاست‌ مجلس نماینده‌گان، میررحمان رحمانی بیشترین ارا را گرفت و از سوی رییس موقت مجلس، رییس مجلس معرفی شد. اما رقیب آقای رحمانی، کمال ناصر اصولی نتیجۀ انتخابات را نپذیرفت.

در این میان، فضل الهادی مسلم یار، رییس مجلس سنا ادامۀ اختلاف‌ها در مجلس را به زیان کشور می‌داند و از کسانی که بر سرکرسی ریاست مجلس نماینده‌گان اختلاف دارند، می‌خواهد که به قانون تمکین کنند و دست از به گفتۀ او زورگوی بکشند.

او در نشست امروز مجلس سنا گفت: «اگر رحمانی صاحب نصاب ۲۴۷ رأی را که پنجاه جمع یک آن ۱۲۴ حساب می‌شود یا طرفداران آن‌ها، خوب این یک زورگوی است، غلطی است! و این غلطی را نکنند و هردو طرف مجلس را به گروه نگیرند.»

با این هم، وزیردولت در امور پارلمانی می‌گوید که اگر اعضای مجلس نماینده‌گان نتوانند به اختلاف‌های شان راه حل دریابند، رییس‌جمهور این مسله را به دادگاه عالی ارجاع خواهد کرد – کاری‌‍‌که اعضای مجلس نماینده‌گان آن را مداخله حکومت در کار مجلس نماینده‌گان و خلاف قانون می‌دانند. 

هم‌رسانی کنید