تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نامزدان: اگر رییس‌جمهور از قدرت کنار نرود از هر گزینه کار میگیریم

شورای نامزدان انتخابات‌ریاست جمهوری بار دیگر هشدار می‌دهد که اگر رییس‌جمهور فردا از قدرت کنار نرود و یا هم با سیاست‌گران در بارۀ پایان کارش به یک اجماع سیاسی نرسد، آنان از هر گزینه در برابر حکومت کار خواهند گرفت.

بر بنیاد ماه شصت و یک قانون اساسی، امروز (سه شنبه ۳۱ ثور) پایان کار رییس‌جمهور است، اما در این ماده قانون اساسی آمده است که پس از برگذاری انتخابات ریاست جمهوری کار رییس جمهور به پایان می‌رسد.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به ماده شصت و یکم قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌افزاید که بربنیاد قانون روز سه‌شنبه واپسین روز کار رییس جمهور است.

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «انتظار داشتم که رییس‌جمهور امروز یا دیروز با نامزدان یکجا می‌نشست، در بارۀ این مساله صحبت می‌کرد، ولی فکر می‌کنم درک شان معلوم نشد شاید از تصمیم شان گشتند، ولی آخرین روزی که است نگذارند باید از تدبیر از عقل کار بگیرند که حکومت غیرقانونی شروع شود و فکر نکند که تنها در ارگ می‌نشیند. این روی روابط بیرونی شان روی امنیت و اقتصاد افغانستان تاثیر می‌کند.»

در ماده شصت و یک قانون اساسی چنین آمده است که: «وظیفه رییس‌جمهور در روز اول ماه جوزای سال پنجم پس از انتخابات ریاست جمهوری به پایان می‌رسد.»

اما اتحادیه قانون‌ دانان می‌گویند که حکومت وحدت ملی به گونه غیرقانونی به میان آمد و ادامه کار رییس‌جمهور در ماه جوزا نیز قانون شکنی است.

گل احمد مددزی، رییس اتحادیه قانون دانان افغانستان، گفت: «راه حل قانونی وجود ندارد، چرا که نظام خلاف قانون ایجاد شده، چهار سال و چند ماه دوام کرده حالا ما نمی‌توانیم آن‌ را در قانون تعریف کنیم و برایش توجیه پیدا کنیم غیر این که به اجماع سیاسی رجوع کنیم و راه حل قانونی پیدا کنیم.»

دادگاه عالی بربنیاد قاعده‌های فقهی کار رییس‌جمهور را تا بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری تایید کرده است و سخنگویان حکومت می‌گویند که بربنیاد فیصله دادگاه عالی حکومت تا برگذاری انتخابات به کارش ادامه خواهد داد.

در حالی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده‌اند که کار رییس جمهور در اول ماه جوزا پایان میابد و به همین منظور راه پیمایی‌های خواهند داشت.

حکومت امروز انتظار داشت که تظاهراتی را این نامزدان راه اندازی کنند به همین علت تدابیر شدید امنیتی را برای مهار این تظاهرات در جاده‌ها روی دست گرفته بود، اما نامزدان می‌گویند که این تظاهرات به روزهای بعدی برگزار خواهد شد.

افغانستان

نامزدان: اگر رییس‌جمهور از قدرت کنار نرود از هر گزینه کار میگیریم

شورای نامزدان ریاست‌جمهوری می‌گویند اگر رییس‌جمهور با سیاست‌گران درباره پایان کارش به یک اجماع نرسد، نامزدان ریاست‌جمهوری از هر گزینه در برابر حکومت کار خواهند گرفت.

تصویر بندانگشتی

شورای نامزدان انتخابات‌ریاست جمهوری بار دیگر هشدار می‌دهد که اگر رییس‌جمهور فردا از قدرت کنار نرود و یا هم با سیاست‌گران در بارۀ پایان کارش به یک اجماع سیاسی نرسد، آنان از هر گزینه در برابر حکومت کار خواهند گرفت.

بر بنیاد ماه شصت و یک قانون اساسی، امروز (سه شنبه ۳۱ ثور) پایان کار رییس‌جمهور است، اما در این ماده قانون اساسی آمده است که پس از برگذاری انتخابات ریاست جمهوری کار رییس جمهور به پایان می‌رسد.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به ماده شصت و یکم قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌افزاید که بربنیاد قانون روز سه‌شنبه واپسین روز کار رییس جمهور است.

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «انتظار داشتم که رییس‌جمهور امروز یا دیروز با نامزدان یکجا می‌نشست، در بارۀ این مساله صحبت می‌کرد، ولی فکر می‌کنم درک شان معلوم نشد شاید از تصمیم شان گشتند، ولی آخرین روزی که است نگذارند باید از تدبیر از عقل کار بگیرند که حکومت غیرقانونی شروع شود و فکر نکند که تنها در ارگ می‌نشیند. این روی روابط بیرونی شان روی امنیت و اقتصاد افغانستان تاثیر می‌کند.»

در ماده شصت و یک قانون اساسی چنین آمده است که: «وظیفه رییس‌جمهور در روز اول ماه جوزای سال پنجم پس از انتخابات ریاست جمهوری به پایان می‌رسد.»

اما اتحادیه قانون‌ دانان می‌گویند که حکومت وحدت ملی به گونه غیرقانونی به میان آمد و ادامه کار رییس‌جمهور در ماه جوزا نیز قانون شکنی است.

گل احمد مددزی، رییس اتحادیه قانون دانان افغانستان، گفت: «راه حل قانونی وجود ندارد، چرا که نظام خلاف قانون ایجاد شده، چهار سال و چند ماه دوام کرده حالا ما نمی‌توانیم آن‌ را در قانون تعریف کنیم و برایش توجیه پیدا کنیم غیر این که به اجماع سیاسی رجوع کنیم و راه حل قانونی پیدا کنیم.»

دادگاه عالی بربنیاد قاعده‌های فقهی کار رییس‌جمهور را تا بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری تایید کرده است و سخنگویان حکومت می‌گویند که بربنیاد فیصله دادگاه عالی حکومت تا برگذاری انتخابات به کارش ادامه خواهد داد.

در حالی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده‌اند که کار رییس جمهور در اول ماه جوزا پایان میابد و به همین منظور راه پیمایی‌های خواهند داشت.

حکومت امروز انتظار داشت که تظاهراتی را این نامزدان راه اندازی کنند به همین علت تدابیر شدید امنیتی را برای مهار این تظاهرات در جاده‌ها روی دست گرفته بود، اما نامزدان می‌گویند که این تظاهرات به روزهای بعدی برگزار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید