تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نامزدان: غنی به هدف کمپاین به پروژه‌های کهنه مراسم گشایش می‌گیرد

رییس‌جمهور غنی، روز یک‌شنبه (۲۳سرطان) سنگ تهداب مجتمع نهادهای دولتی را در منطقۀ دارالامان شهر کابل گذاشت؛ اما این پروژه یک سال پیش از سوی سید سعادت نادری، وزیر پیشین شهر سازی گشایش یافته بود.

در ماه حوت سال‌پار رییس‌جمهور هنگام سفر به ولایت کنر، شفاخانۀ ۲۰۰ بستر این ولایت و ساختمان انتظارخانۀ آن را تهداب‌گذاری کرد؛ درحالی که وزیر صحت عامه پنج ماه پیش از آن، از مرحلۀ نخست ساخت و ساز شفاخانه ۲۰۰بستر کنر خبرداده بود.

سال گذشته نیز رییس‌جمهور غنی، سب استیشن گل‌بهار را هنگامی افتتاح کرد که این سب استیشن در حدود پنج ماه پیش از آن آغاز به کار کرده بود.

شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهورغنی را به استفاده از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی پیش از وقت متهم می‌سازند.

این نامزدان، می‌گویند که رییس‌جمهورغنی برای پروژه‌هایی‌که ماه‌ها پیش گشایش یافته‌اند، بار دیگر مراسم گشایش برگزار می‌کند.

رحمت‌الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «این پروژه سال قبل از طرف وزیر صاحب شهر سازی وقت، افتتاح شده بود. این یک کار نو نیست، اما متأسفانه اینان فکر می‌کنند که مردم افغانستان نمی‌دانند که در این کشور چه می‌گذرد. من مطمین استم که مردم می‌دانند که چگونه با احساسات و عواطف شان بازی می‌شود و این جزء از ترفندهای انتخاباتی است.»

شهاب حکیمی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌‎جمهوری نیز افزود: «رفتند آنجا یک سنگ را ماندند بعد در ارگ صحبت کردند؛ سه بار آن را افتتاح کردند. این همه‌اش کمپاین انتخاباتی است. ما سر کمیسیون انتخابات صدا می‌کنیم که شما باید صداقت تان را، آزادی تان و استقلال تان را اینجا ثابت بسازید و جلو این کار را بگیرید.»

نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که رییس‌جمهور نباید از آن‌جا که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است، از امکانات دولتی برای پیکارهای انتخاباتی خود استفاده کند.

ابراهیم الکوزی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت: «یک پروژه را سه بار افتتاح می‌کند، این مطلق کمپاین است. کارهای کمپاینی می‌کند، مقرری‌ها را به خاطر کمپاین انجام می‌دهد، وزارت‌های نو و تشکیل‌های نو و مشاوریت‌های نو را ایجاد کرده همه برای کمپاین است.»

اما صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که گشایش این پروژه‌ها هیچ‌گونۀ جنبۀ کمپاینی ندارد: «یک سال پیش وزارت محترم شهر سازی بخش مطالعه و دیزاین آن پروژه [مجتمع اداری دارالامان] را آغاز کرده بود که بخش توپو گرافی بود، بخش ساحات بود، زیربناهایی که به خود این کمپلکس نیاز است افتتاح شده بود، اما ما دیروز سنگ تهداب ساختمان‌های این پروژه را ماندیم.»

شورای نامزدان ریاست‌جمهوری، در حال نهایی سازی طرحی استند که بربنیاد آن هیچ نامزدی نمی‌تواند از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی کار بگیرد.

نامزدان عضو این شورا، بارها رییس‌جمهور را به فعالیت‌های نمایشی و کارگیری از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی متهم ساخته‌اند.

نامزدان: غنی به هدف کمپاین به پروژه‌های کهنه مراسم گشایش می‌گیرد

سال گذشته نیز رییس‌جمهور غنی، سب استیشن گل‌بهار را هنگامی افتتاح کرد که این سب استیشن در حدود پنج ماه پیش از آن آغاز به کار کرده بود.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی، روز یک‌شنبه (۲۳سرطان) سنگ تهداب مجتمع نهادهای دولتی را در منطقۀ دارالامان شهر کابل گذاشت؛ اما این پروژه یک سال پیش از سوی سید سعادت نادری، وزیر پیشین شهر سازی گشایش یافته بود.

در ماه حوت سال‌پار رییس‌جمهور هنگام سفر به ولایت کنر، شفاخانۀ ۲۰۰ بستر این ولایت و ساختمان انتظارخانۀ آن را تهداب‌گذاری کرد؛ درحالی که وزیر صحت عامه پنج ماه پیش از آن، از مرحلۀ نخست ساخت و ساز شفاخانه ۲۰۰بستر کنر خبرداده بود.

سال گذشته نیز رییس‌جمهور غنی، سب استیشن گل‌بهار را هنگامی افتتاح کرد که این سب استیشن در حدود پنج ماه پیش از آن آغاز به کار کرده بود.

شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهورغنی را به استفاده از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی پیش از وقت متهم می‌سازند.

این نامزدان، می‌گویند که رییس‌جمهورغنی برای پروژه‌هایی‌که ماه‌ها پیش گشایش یافته‌اند، بار دیگر مراسم گشایش برگزار می‌کند.

رحمت‌الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «این پروژه سال قبل از طرف وزیر صاحب شهر سازی وقت، افتتاح شده بود. این یک کار نو نیست، اما متأسفانه اینان فکر می‌کنند که مردم افغانستان نمی‌دانند که در این کشور چه می‌گذرد. من مطمین استم که مردم می‌دانند که چگونه با احساسات و عواطف شان بازی می‌شود و این جزء از ترفندهای انتخاباتی است.»

شهاب حکیمی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌‎جمهوری نیز افزود: «رفتند آنجا یک سنگ را ماندند بعد در ارگ صحبت کردند؛ سه بار آن را افتتاح کردند. این همه‌اش کمپاین انتخاباتی است. ما سر کمیسیون انتخابات صدا می‌کنیم که شما باید صداقت تان را، آزادی تان و استقلال تان را اینجا ثابت بسازید و جلو این کار را بگیرید.»

نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که رییس‌جمهور نباید از آن‌جا که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است، از امکانات دولتی برای پیکارهای انتخاباتی خود استفاده کند.

ابراهیم الکوزی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت: «یک پروژه را سه بار افتتاح می‌کند، این مطلق کمپاین است. کارهای کمپاینی می‌کند، مقرری‌ها را به خاطر کمپاین انجام می‌دهد، وزارت‌های نو و تشکیل‌های نو و مشاوریت‌های نو را ایجاد کرده همه برای کمپاین است.»

اما صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که گشایش این پروژه‌ها هیچ‌گونۀ جنبۀ کمپاینی ندارد: «یک سال پیش وزارت محترم شهر سازی بخش مطالعه و دیزاین آن پروژه [مجتمع اداری دارالامان] را آغاز کرده بود که بخش توپو گرافی بود، بخش ساحات بود، زیربناهایی که به خود این کمپلکس نیاز است افتتاح شده بود، اما ما دیروز سنگ تهداب ساختمان‌های این پروژه را ماندیم.»

شورای نامزدان ریاست‌جمهوری، در حال نهایی سازی طرحی استند که بربنیاد آن هیچ نامزدی نمی‌تواند از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی کار بگیرد.

نامزدان عضو این شورا، بارها رییس‌جمهور را به فعالیت‌های نمایشی و کارگیری از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی متهم ساخته‌اند.

هم‌رسانی کنید