تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نامزدان: غنی و عبدالله از صلح برای مهندسی انتخابات کار می‌گیرند

در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، برای چندمین بار شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور و رییس‌اجراییه را به تلاش برای مهندسی این انتخابات متهم می‌سازد.

این‌‎بار، پنج نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری – محمد حنیف اتمر، احمدولی مسعود، فرامرز تمنا، شهاب حکیمی و رحمت‌الله نبیل – رییس‌جمهور و رییس‌اجراییه را متهم می‌سازند که از گفت‌وگوهای صلح سوء استفاده می‌کنند تا انتخابات ریاست‌جمهوری را مهندسی کنند.

محمد حنیف اتمر، در این باره گفت: «این هزینه دارد که انتخابات به تأخیر بیافتد و باید مردم در این باره تصیم بگیرد. اما من سخت با این موضوع مخالفم که این تصمیم به نماینده‌گی مردم، کسی بگیرد که اکنون مشروعیت ندارد.»

فرامرز تمنا نیز افزود: «نباید ما انتخابات را به‌عنوان یک پروسۀ ملی ملی و دموکراتیک، قربانی یک صلح مبهم و یک صلح ناروشن بکنیم.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. در این انتخابات هژده تن به شمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه نامزد استند.

هرچند نزدیک به یک هفته به آغاز پیکاری‌های انتخابات ریاست‌جمهوری مانده‌است، اما آماده‌گی‌های بسیاری از نامزدان انتخابات در این باره کمرنگ استند.

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دربارۀ این موضوع چنین گفت: «این [حکومت] می‌خواهد به هر شکلی که باشد مانع ایجاد بکند، تا آن کار [برگزاری انتخابات] به تعویق بیافتد و این‌جا زمینۀ یک انتخابات مهندسی شده را به‌خاطر تقلب، به راه بیاندازد.»

در همین حال، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین می‌گوید که اگر یک توافق صلح با طالبان پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری بدست آید، این انتخابات به تأخیر خواهد افتاد.

رییس‌جمهور پیشین، می‌گوید که مخالف ایجاد حکومت موقت است. او در واکنش به خواست سفیر امریکا که گفته بود نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نباید از منابع دولتی در پیکارهای انتخاباتی شان کار بگیرند، می‌گوید که هشداردادن در این باره وظیفۀ دیپلومات‌های خارجی نیست.

کرزی افزود: «حکومت موقت را نمی‌خواهیم. صلح می‌خواهیم. اگر صلح آمدنی باشد و خدا کند که به‌زودی بیاید، باز می‌شود انتخابات به تأخیر بیافتد. صلح اولویت مردم افغانستان است.»»

با این همه، صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی میپ‌گوید انتخابات و صلح هر دو اولویت حکومت استند: «حکومت افغانستان و در رآس آن رییس‌جمهور افغانستان تعهد جدی برای برگزاری انتخابات دارد.»

نامزدان: غنی و عبدالله از صلح برای مهندسی انتخابات کار می‌گیرند

پنج نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که حکومت به‌گونۀ عمدی درتلاش تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، برای چندمین بار شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور و رییس‌اجراییه را به تلاش برای مهندسی این انتخابات متهم می‌سازد.

این‌‎بار، پنج نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری – محمد حنیف اتمر، احمدولی مسعود، فرامرز تمنا، شهاب حکیمی و رحمت‌الله نبیل – رییس‌جمهور و رییس‌اجراییه را متهم می‌سازند که از گفت‌وگوهای صلح سوء استفاده می‌کنند تا انتخابات ریاست‌جمهوری را مهندسی کنند.

محمد حنیف اتمر، در این باره گفت: «این هزینه دارد که انتخابات به تأخیر بیافتد و باید مردم در این باره تصیم بگیرد. اما من سخت با این موضوع مخالفم که این تصمیم به نماینده‌گی مردم، کسی بگیرد که اکنون مشروعیت ندارد.»

فرامرز تمنا نیز افزود: «نباید ما انتخابات را به‌عنوان یک پروسۀ ملی ملی و دموکراتیک، قربانی یک صلح مبهم و یک صلح ناروشن بکنیم.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. در این انتخابات هژده تن به شمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه نامزد استند.

هرچند نزدیک به یک هفته به آغاز پیکاری‌های انتخابات ریاست‌جمهوری مانده‌است، اما آماده‌گی‌های بسیاری از نامزدان انتخابات در این باره کمرنگ استند.

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دربارۀ این موضوع چنین گفت: «این [حکومت] می‌خواهد به هر شکلی که باشد مانع ایجاد بکند، تا آن کار [برگزاری انتخابات] به تعویق بیافتد و این‌جا زمینۀ یک انتخابات مهندسی شده را به‌خاطر تقلب، به راه بیاندازد.»

در همین حال، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین می‌گوید که اگر یک توافق صلح با طالبان پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری بدست آید، این انتخابات به تأخیر خواهد افتاد.

رییس‌جمهور پیشین، می‌گوید که مخالف ایجاد حکومت موقت است. او در واکنش به خواست سفیر امریکا که گفته بود نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نباید از منابع دولتی در پیکارهای انتخاباتی شان کار بگیرند، می‌گوید که هشداردادن در این باره وظیفۀ دیپلومات‌های خارجی نیست.

کرزی افزود: «حکومت موقت را نمی‌خواهیم. صلح می‌خواهیم. اگر صلح آمدنی باشد و خدا کند که به‌زودی بیاید، باز می‌شود انتخابات به تأخیر بیافتد. صلح اولویت مردم افغانستان است.»»

با این همه، صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی میپ‌گوید انتخابات و صلح هر دو اولویت حکومت استند: «حکومت افغانستان و در رآس آن رییس‌جمهور افغانستان تعهد جدی برای برگزاری انتخابات دارد.»

هم‌رسانی کنید