تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نامزدان: گشایش کاخ دارالامان بخشی ازپیکارهای انتخاباتی غنی است

شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، گشایش کاخ دارالامان را بخشی از پیکارهای انتخاباتی اشرف غنی، می‌دانند.

این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که رییس‌جمهور – که خود نیز نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است -  به جای استفاده سوء از صلاحیت‌های دولتی باید برای به میان آوردن یک اجماع سیاسی در زمینۀ چگونگی گفت‌وگوهای صلح بپردازد.

شیدا محمد ابدالی، یکی از این نامزدان معترض گفت: «امروز دربارۀ بقای افغانستان باید صحبت کنیم، تا این‌که دربارۀ کمپاین‌های فردی. و تیمی کار کنیم؛ چون مردم افغانستان می‌دانند که انتخابات در شرایط امروزی که بحران است برگزار می‌شود یا نه؟ از این رو فکر می‌کنم که حکومت مسؤولیت کلان‌تری دارد.»

ابراهیم الکوزی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز افزود: «این برنامۀ کمپاینی است و تمام پول و منابع از بیت‌المال است تا چگونه کامیاب شود.»

محمد اشرف غنی، شب گذشته کاخ بازسازی شدۀ دارالامان را افتتاح کرد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، تنها از دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری اشرف غنی و برخی از چهره‌های نزدیک به او حضور داشتند و از چهره‌های منتقد سیاسی بیرون از حکومت و حتا عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ حکومت حضور نداشت.

دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله چگونگی برگزاری این مراسم را انتقاد می‌کند.

فریدون خوزون، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت: «سخنان رییس‌جمهور غنی کمپاین بود. تدابیر گرفته شده کمپاین بود. از این خاطر امیدواری ما این است که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی این را بررسی کند.»

نهادهای ناظر بر روند انتخابات نیز از آن‌چه که سوء استفاده از امکات دولتی به نام جشن‌ها و تجلیل از روزهای ملی و تاریخی می‌گویند، ابراز نگرانی می‌کنند.

حبیب شینواری، مسؤول دیده‌بان انتخابات بیان داشت: «جشنی که گرفته می‌شود و کسانی که دعوت می‌شوند همه جنبه کمپاینی دارد.»

اما، ریاست‌جمهوری تأکید می‌ورزد که رییس‌جمهور هیچ کار غیرقانونی یی را انجام نداده‌است.

غلام صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری اظهار داشت: «افراد زیادی دعوت شده بودند به ویژه سیاسیون و افراد و اشخاص با نفوذ شمار زیادی مهمانان را با خود داشتیم، اما کسانی که نیامدند مقصر آنان استند.»

حکومت افغانستان، برای بازسازی کاخ دارالامان ده میلیون دالر هزینه کرد. قرار بود این کاخ به روز بیست و هشتم ماه اسد – در روز صدمین سال‌روز استرداد استقلال افغانستان - افتتاح شود، اما به علت یک حملۀ هراس افگنانه در یک مراسم عروسی درکابل، با دو روز تأخیر گشایش یافت.

نامزدان: گشایش کاخ دارالامان بخشی ازپیکارهای انتخاباتی غنی است

محمد اشرف غنی، شب گذشته کاخ بازسازی شدۀ دارالامان را افتتاح کرد.

تصویر بندانگشتی

شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، گشایش کاخ دارالامان را بخشی از پیکارهای انتخاباتی اشرف غنی، می‌دانند.

این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که رییس‌جمهور – که خود نیز نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است -  به جای استفاده سوء از صلاحیت‌های دولتی باید برای به میان آوردن یک اجماع سیاسی در زمینۀ چگونگی گفت‌وگوهای صلح بپردازد.

شیدا محمد ابدالی، یکی از این نامزدان معترض گفت: «امروز دربارۀ بقای افغانستان باید صحبت کنیم، تا این‌که دربارۀ کمپاین‌های فردی. و تیمی کار کنیم؛ چون مردم افغانستان می‌دانند که انتخابات در شرایط امروزی که بحران است برگزار می‌شود یا نه؟ از این رو فکر می‌کنم که حکومت مسؤولیت کلان‌تری دارد.»

ابراهیم الکوزی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز افزود: «این برنامۀ کمپاینی است و تمام پول و منابع از بیت‌المال است تا چگونه کامیاب شود.»

محمد اشرف غنی، شب گذشته کاخ بازسازی شدۀ دارالامان را افتتاح کرد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، تنها از دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری اشرف غنی و برخی از چهره‌های نزدیک به او حضور داشتند و از چهره‌های منتقد سیاسی بیرون از حکومت و حتا عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ حکومت حضور نداشت.

دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله چگونگی برگزاری این مراسم را انتقاد می‌کند.

فریدون خوزون، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت: «سخنان رییس‌جمهور غنی کمپاین بود. تدابیر گرفته شده کمپاین بود. از این خاطر امیدواری ما این است که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی این را بررسی کند.»

نهادهای ناظر بر روند انتخابات نیز از آن‌چه که سوء استفاده از امکات دولتی به نام جشن‌ها و تجلیل از روزهای ملی و تاریخی می‌گویند، ابراز نگرانی می‌کنند.

حبیب شینواری، مسؤول دیده‌بان انتخابات بیان داشت: «جشنی که گرفته می‌شود و کسانی که دعوت می‌شوند همه جنبه کمپاینی دارد.»

اما، ریاست‌جمهوری تأکید می‌ورزد که رییس‌جمهور هیچ کار غیرقانونی یی را انجام نداده‌است.

غلام صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری اظهار داشت: «افراد زیادی دعوت شده بودند به ویژه سیاسیون و افراد و اشخاص با نفوذ شمار زیادی مهمانان را با خود داشتیم، اما کسانی که نیامدند مقصر آنان استند.»

حکومت افغانستان، برای بازسازی کاخ دارالامان ده میلیون دالر هزینه کرد. قرار بود این کاخ به روز بیست و هشتم ماه اسد – در روز صدمین سال‌روز استرداد استقلال افغانستان - افتتاح شود، اما به علت یک حملۀ هراس افگنانه در یک مراسم عروسی درکابل، با دو روز تأخیر گشایش یافت.

هم‌رسانی کنید