Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نبیل: ملاعمر پس از ۲۰۰۱ در افغانستان حضور نداشت

رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی می‌گوید که ملا محمد عمر رهبر طالبان در ماه اپریل سال ۲۰۱۳ میلادی در کراچی پاکستان به گونه مرموزی درگذشت و ریاست امنیت ملی دو ماه پس از این رویداد خبر درگذشت وی را پخش کرده بود.

آقای نبیل گزارش‌های پخش شده در بارۀ مرگ ملا محمد عمر را در افغانستان نادرست می‌داند و می‌گوید که در این اواخر شماری از افراد و کشورها می‌کوشند تا به طالبان مشروعیت بخشند و پاکستان را برائت دهند.

آقای نبیل گفت: «در آعاز تنها چهار تن از رهبران طالبان از مرگ او خبر داشتند. یکی آنان اختر منصور بود و نمی‌خواست که این خبر میان طالبان پخش شود و می‌خواستند قدرت خودشان را حفظ کنند.»

به گفته آقای نبیل، ملا محمد عمر در سال ۲۰۰۱ مدت کوتاهی در شاه ولی کوت کندهار بود، اما پس از آن نخست به کویته پاکستان برده شد و در سال ۲۰۱۱ میلادی که از بیماری‌های گرده و شکر رنج می‌برد، به کراچی پاکستان انتقال یافت.

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، گفت: «در سال ۲۰۱۱ ملا عمر از تکلیف گرده و شکر رنج می‌برد انتقال دادند از کویته، دلایل دیگر هم بود، به کراچی و در کراچی یگانه کسی که او را می‌تواسنت ببیند خانم دومش بود...زیر نظارت نظامیان پاکستان بود. خانمش او را گاه گاهی می‌دید از کویته می‌آمد به دیندنش. برخی از پیام‌های صوتی و نوشتاری را انتقال می‌داد.»

پیش از این بتی دم، یک خبرنگار هالندی در کتابی ادعا کرده است که ملا محمد عمر از افغانستان بیرون نشده بود و تا آخر زنده‌گی در نزدیک یک پایگاه امریکایی در زابل زنده‌گی کرد.

اما این خبرنگار هالند بر درست بودن اطلاعاتش تاکید می‌ورزد و می‌گوید که در این باره با چندین منبع گفت‌وگو کرده است.

بتی دم، خبرنگار هالندی، گفت: «من تلاش کردم با هر کسی که امکان داشت صحبت کنم و در مجموع من با ۱۵۰ تن گفت‌وگو کردم و با بسیاری از آنان چندین بار گفت‌وگو کردم. و با آنان بار بار در تماس شدم تا در باره موضوع ملا عمر بیشتر صحبت کنم.»

این نخستین باری است که چنین ادعایی در باره حضور ملا محمد عمر رهبر طالبان در افغانستان مطرح می‌شود. طالبان نیز این اطلاعات را تایید کرده‌اند و با پخش چند تصویر گفته‌اند که ملا محمد عمر در خانه‌ی در نزدیکی یک پایگاه امریکایی در زابل زنده‌گی می‌کرد.

نبیل: ملاعمر پس از ۲۰۰۱ در افغانستان حضور نداشت

در پی نشر گزارش‌ها درباره مرگ ملا محمدعمر در خاک افغانستان، رییس پیشین امنیت ملی می‌گوید که ملا محمد عمر پس از سال ۲۰۰۱ در افغانستان حضور نداشت.

Thumbnail

رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی می‌گوید که ملا محمد عمر رهبر طالبان در ماه اپریل سال ۲۰۱۳ میلادی در کراچی پاکستان به گونه مرموزی درگذشت و ریاست امنیت ملی دو ماه پس از این رویداد خبر درگذشت وی را پخش کرده بود.

آقای نبیل گزارش‌های پخش شده در بارۀ مرگ ملا محمد عمر را در افغانستان نادرست می‌داند و می‌گوید که در این اواخر شماری از افراد و کشورها می‌کوشند تا به طالبان مشروعیت بخشند و پاکستان را برائت دهند.

آقای نبیل گفت: «در آعاز تنها چهار تن از رهبران طالبان از مرگ او خبر داشتند. یکی آنان اختر منصور بود و نمی‌خواست که این خبر میان طالبان پخش شود و می‌خواستند قدرت خودشان را حفظ کنند.»

به گفته آقای نبیل، ملا محمد عمر در سال ۲۰۰۱ مدت کوتاهی در شاه ولی کوت کندهار بود، اما پس از آن نخست به کویته پاکستان برده شد و در سال ۲۰۱۱ میلادی که از بیماری‌های گرده و شکر رنج می‌برد، به کراچی پاکستان انتقال یافت.

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، گفت: «در سال ۲۰۱۱ ملا عمر از تکلیف گرده و شکر رنج می‌برد انتقال دادند از کویته، دلایل دیگر هم بود، به کراچی و در کراچی یگانه کسی که او را می‌تواسنت ببیند خانم دومش بود...زیر نظارت نظامیان پاکستان بود. خانمش او را گاه گاهی می‌دید از کویته می‌آمد به دیندنش. برخی از پیام‌های صوتی و نوشتاری را انتقال می‌داد.»

پیش از این بتی دم، یک خبرنگار هالندی در کتابی ادعا کرده است که ملا محمد عمر از افغانستان بیرون نشده بود و تا آخر زنده‌گی در نزدیک یک پایگاه امریکایی در زابل زنده‌گی کرد.

اما این خبرنگار هالند بر درست بودن اطلاعاتش تاکید می‌ورزد و می‌گوید که در این باره با چندین منبع گفت‌وگو کرده است.

بتی دم، خبرنگار هالندی، گفت: «من تلاش کردم با هر کسی که امکان داشت صحبت کنم و در مجموع من با ۱۵۰ تن گفت‌وگو کردم و با بسیاری از آنان چندین بار گفت‌وگو کردم. و با آنان بار بار در تماس شدم تا در باره موضوع ملا عمر بیشتر صحبت کنم.»

این نخستین باری است که چنین ادعایی در باره حضور ملا محمد عمر رهبر طالبان در افغانستان مطرح می‌شود. طالبان نیز این اطلاعات را تایید کرده‌اند و با پخش چند تصویر گفته‌اند که ملا محمد عمر در خانه‌ی در نزدیکی یک پایگاه امریکایی در زابل زنده‌گی می‌کرد.

هم‌رسانی کنید