تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نبیل: پاکستان باید در فهرست دولت‌های پشتیبان هراس‌افگن قرار گیرد

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان می‌خواهد که پاکستان در فهرست دولت‌های پشتیبان هراس‌افگن گردد. اقای نبیل سند‌هایی را پخش کرده‌است که گفته می‌شود از سازمان استخبارات نظامی پاکستان استند.

بربنیاد این سندها نظامیان پاکستان پول‌هایی را که از ایالات متحد امریکا برای مبارزه با هراس‌افگنی به‌دست آورده‌اند برای رشد و توسعۀ هراس‌افگنی مصرف می‌کند و تنها آن گروه‌هایی را سرکوب می‌کند که تنها به پاکستان خطر ساز استند.

آقای نبیل از رییس‌جمهورغنی می‌خواهد که تعریف مشخص از دوست و دشمن باید ارائه کند تا نیرو‌های امنیتی در روشنی آن عمل کنند.

در بخشی از این سندها، که در جولای ۲۰۱۴ از سوی دگروال فیاض رسول از دفتر مرکزی استخبارت نظامی ارتش پاکستان نگاشته‌است: «برایم گفته شده که این فرمان را به شما برسانم تا برای هر یک حاجی هابیل حقانی، حاجی حکیم ولسوال، قاری ظاهرشاه و مولوی محمدامین، دو میلیون و ۵۰۰ هزار کلدار پاکستانی برای سازماندهی و انجام موفقانه برنامۀ طرح‌ریزی‌شده حمله بر میدان هوایی کابل، پرداخته شود. برای فرد اصلی که به شهادت رسیده است یک میلیون و ۵۰۰ هزار کلدار پاکستانی کمک شود.»

یک روز پیش از صدور این نامه، حملۀ گروهی از یک ساختمان نیمه‌کاره در نزدیکی میدان هوایی کابل صورت گرفت.

در گزارشی از دفتر ساحه‌یی آی اس آی در خیبر پشتون‌خواه به دفتر مرکزی آی اس آی، که در اپریل ۲۰۱۵ از طرف دگرمن شهاب واسع به دفتر مرکزی‌اش فرستاده آمده است: « مسؤولان ریاست ۹۴۵ در ملاقاتی که به تاریخ ۵ اپریل ۲۰۱۵ با اسامی توریالی مسؤول شبکۀ و همکاران وی انجام داده است، به آن‌ها وظیفه سپرده‌اند تا رهبران اهل تشیع افغانستان را در زون‌های هرات، کابل و فراه اختطاف و یا از بین ببرند. و در ضمن مبلغ دومیلیون کلدار پاکستانی را نیز در این جلسه پرداخته‌اند.»

در بخشی از گزارش دگروالSSO از شاخۀ استخباراتی کویته در مارچ ۲۰۱۵ به دفتر مرکزی آی اس آی در اسلام‌آباد و راولپندی آمده‌است: «شورای کویته دربارۀ گفت‌وگو‌های صلح با دولت افغانستان جلسه‌یی داشتند و نظر به پالیسی داده‌شده، آنان تصمیم گرفتند. بورد مشورتی مشمول ادارات (۹۴۵ و (CAD تمامی پیش‌شرط‌هایی را که از جانب دفتر مرکزی اسلام‌آباد در پیوند به گفت‌وگوهای صلح با دولت افغانستان برای‌شان سپرده شده‌بود، به‌دفتر «آی. اس. آی» در کویته فرستاده شد که پس‌از تصمیم‌گیری اعضای شورا دربارۀ تهیه آجندای مشترک از برنامه‌های دو طرف نتیجه دوباره گزارش داده خواهد شد.

در بخش دیگر این سندها، انعام ربانی به استخبارات نظامی راولپندی، در مارچ ۲۰۱۵ گزارش داده‌است: «بر بنیاد فرمان دفتر مرکزی توسط حات لاین، این دفتر کارمندانش را وظیفه داده‌است تا عطامحمد و حافظ لقمان‌الله، فرماندهان گروه مولوی زرمحمد، از اعضای شبکۀ حقانی را به اردوگاه نظامی در دته‌خیل میران‌شاهِ وزیرستان شمالی انتقال دهند. این دو فرمانده با یونیفورم پولیس مرزی در موترهای ارتش به این اردوگاه انتقال داده شده‌اند.»

در بخش دیگر این سندها، دگروال غلام‌عباس، در مارچ ۲۰۱۵ به آی. اس. آی، نگاشته است: «دفتر مرکزی «ISI» به ادارات ۹۴۵ و ۹۳۵ هدایت داده‌است که تمامی افراد و جنگ‌جویان حقانی را به میران‌شاه، توچی و میرعلی زیر پوشش انتقال سربازان ارتش بفرستند.»

در ماه اگست ۲۰۱۴ در بخش دیگر این سندها دگرمن GSO-I به استخبارات نظامی پاکستان به فرماندهی مرکزی در راولپندی نگاشته‌است: «به اطلاع شما می‌رسانیم که جلسه میان حافظ گل بهادری از گروه حافظ گل بهادر با فرمانده طالبان افغان مولوی حمدالله صورت گرفت. هدف این جلسه تهیۀ خانه‌های کرایی و خانه‌های مصون در حیات‌آباد و تهکال پشاور برای رهبری طالبان افغان که از بخش‌های دوردست میران شاه بی‌جا شده‌اند، بوده‌است. در ضمن جهت تأمین امنیت فزیکی و گشت‌وگذار شان افراد مسلح و موترهای ویژه نیز در اختیارشان قرار داده شود.»

آقای نبیل می‌گوید که سند‌ها نشان می‌دهند که پاکستان به‌گونۀ رسمی از هراس‌افگنی برای رسیدن به اهدافش در منطقه و جهان استفاده می‌کند و پول‌های ایالات متحده امریکا را تنها در سرکوب دشمنان خودش به مصرف می‌رساند و ده‌ها هزار مدرسه را، که تندرَوِی آموزش می‌دهند، تمویل می‌کند.

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

نبیل: پاکستان باید در فهرست دولت‌های پشتیبان هراس‌افگن قرار گیرد

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان می‌خواهد که پاکستان در فهرست دولت‌های پشتیبان هراس‌

Thumbnail

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان می‌خواهد که پاکستان در فهرست دولت‌های پشتیبان هراس‌افگن گردد. اقای نبیل سند‌هایی را پخش کرده‌است که گفته می‌شود از سازمان استخبارات نظامی پاکستان استند.

بربنیاد این سندها نظامیان پاکستان پول‌هایی را که از ایالات متحد امریکا برای مبارزه با هراس‌افگنی به‌دست آورده‌اند برای رشد و توسعۀ هراس‌افگنی مصرف می‌کند و تنها آن گروه‌هایی را سرکوب می‌کند که تنها به پاکستان خطر ساز استند.

آقای نبیل از رییس‌جمهورغنی می‌خواهد که تعریف مشخص از دوست و دشمن باید ارائه کند تا نیرو‌های امنیتی در روشنی آن عمل کنند.

در بخشی از این سندها، که در جولای ۲۰۱۴ از سوی دگروال فیاض رسول از دفتر مرکزی استخبارت نظامی ارتش پاکستان نگاشته‌است: «برایم گفته شده که این فرمان را به شما برسانم تا برای هر یک حاجی هابیل حقانی، حاجی حکیم ولسوال، قاری ظاهرشاه و مولوی محمدامین، دو میلیون و ۵۰۰ هزار کلدار پاکستانی برای سازماندهی و انجام موفقانه برنامۀ طرح‌ریزی‌شده حمله بر میدان هوایی کابل، پرداخته شود. برای فرد اصلی که به شهادت رسیده است یک میلیون و ۵۰۰ هزار کلدار پاکستانی کمک شود.»

یک روز پیش از صدور این نامه، حملۀ گروهی از یک ساختمان نیمه‌کاره در نزدیکی میدان هوایی کابل صورت گرفت.

در گزارشی از دفتر ساحه‌یی آی اس آی در خیبر پشتون‌خواه به دفتر مرکزی آی اس آی، که در اپریل ۲۰۱۵ از طرف دگرمن شهاب واسع به دفتر مرکزی‌اش فرستاده آمده است: « مسؤولان ریاست ۹۴۵ در ملاقاتی که به تاریخ ۵ اپریل ۲۰۱۵ با اسامی توریالی مسؤول شبکۀ و همکاران وی انجام داده است، به آن‌ها وظیفه سپرده‌اند تا رهبران اهل تشیع افغانستان را در زون‌های هرات، کابل و فراه اختطاف و یا از بین ببرند. و در ضمن مبلغ دومیلیون کلدار پاکستانی را نیز در این جلسه پرداخته‌اند.»

در بخشی از گزارش دگروالSSO از شاخۀ استخباراتی کویته در مارچ ۲۰۱۵ به دفتر مرکزی آی اس آی در اسلام‌آباد و راولپندی آمده‌است: «شورای کویته دربارۀ گفت‌وگو‌های صلح با دولت افغانستان جلسه‌یی داشتند و نظر به پالیسی داده‌شده، آنان تصمیم گرفتند. بورد مشورتی مشمول ادارات (۹۴۵ و (CAD تمامی پیش‌شرط‌هایی را که از جانب دفتر مرکزی اسلام‌آباد در پیوند به گفت‌وگوهای صلح با دولت افغانستان برای‌شان سپرده شده‌بود، به‌دفتر «آی. اس. آی» در کویته فرستاده شد که پس‌از تصمیم‌گیری اعضای شورا دربارۀ تهیه آجندای مشترک از برنامه‌های دو طرف نتیجه دوباره گزارش داده خواهد شد.

در بخش دیگر این سندها، انعام ربانی به استخبارات نظامی راولپندی، در مارچ ۲۰۱۵ گزارش داده‌است: «بر بنیاد فرمان دفتر مرکزی توسط حات لاین، این دفتر کارمندانش را وظیفه داده‌است تا عطامحمد و حافظ لقمان‌الله، فرماندهان گروه مولوی زرمحمد، از اعضای شبکۀ حقانی را به اردوگاه نظامی در دته‌خیل میران‌شاهِ وزیرستان شمالی انتقال دهند. این دو فرمانده با یونیفورم پولیس مرزی در موترهای ارتش به این اردوگاه انتقال داده شده‌اند.»

در بخش دیگر این سندها، دگروال غلام‌عباس، در مارچ ۲۰۱۵ به آی. اس. آی، نگاشته است: «دفتر مرکزی «ISI» به ادارات ۹۴۵ و ۹۳۵ هدایت داده‌است که تمامی افراد و جنگ‌جویان حقانی را به میران‌شاه، توچی و میرعلی زیر پوشش انتقال سربازان ارتش بفرستند.»

در ماه اگست ۲۰۱۴ در بخش دیگر این سندها دگرمن GSO-I به استخبارات نظامی پاکستان به فرماندهی مرکزی در راولپندی نگاشته‌است: «به اطلاع شما می‌رسانیم که جلسه میان حافظ گل بهادری از گروه حافظ گل بهادر با فرمانده طالبان افغان مولوی حمدالله صورت گرفت. هدف این جلسه تهیۀ خانه‌های کرایی و خانه‌های مصون در حیات‌آباد و تهکال پشاور برای رهبری طالبان افغان که از بخش‌های دوردست میران شاه بی‌جا شده‌اند، بوده‌است. در ضمن جهت تأمین امنیت فزیکی و گشت‌وگذار شان افراد مسلح و موترهای ویژه نیز در اختیارشان قرار داده شود.»

آقای نبیل می‌گوید که سند‌ها نشان می‌دهند که پاکستان به‌گونۀ رسمی از هراس‌افگنی برای رسیدن به اهدافش در منطقه و جهان استفاده می‌کند و پول‌های ایالات متحده امریکا را تنها در سرکوب دشمنان خودش به مصرف می‌رساند و ده‌ها هزار مدرسه را، که تندرَوِی آموزش می‌دهند، تمویل می‌کند.

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره