تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نجوا عالمی خبرنگار افغانستان برندۀ جایزۀ «پر انگر» سویدن شد

نجوا عالمی، خبرنگار افغانستان برندۀ امسال جایزۀ «پر انگر»/«Per Anger Prize» سویدن شده‌است.

جایزۀ پر انگر، یک جایزۀ جهانی کشور سویدن است که از سوی «انجمن تاریخ زندۀ سویدن» برای فعالیت‌ها در عرصه‌های حقوق‌بشر و دموکراسی داده می‌شود.

نهاد خبرنگاران بی مرز می‌گوید که نجوا عالمی ازبهر فعالیت‌هایش در زمینه‌های آزادی بیان و حقوق زنان برندۀ این جایزه شده‌است.

نجوا عالمی، امروز در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفت که برای نامزدی در این جایزه، از وی چند گزارش از نمونۀ کارهای خبرنگاری وی خواسته شده بود و گزارش‌هایی‌که وی برای سازمان خبرنگاران بی‌مرز فرستاده بود، نیز همه دربارۀ زنان بود.

او افزود: «من سوژه‌هایی را زیادتر کار می‌کنم که در بطن جامعه وجود دارد و جامعه را شبیه یک موریانه می‌خورد و دختران را به انزوا می‌کشاند.»

نجوا، هم‌اکنون در تلویزیون «زن» خبرنگار است و در هفته دو روز کار خبرنگاری می‌کند.

قراراست به تاریخ هفدۀ اکتوبر امسال در شهر استکهلم سویدن این جایزه به نجوا عالمی داده شود.

شماری از هم‌کاران نجوا عالمی در تلویزیون زن، این دست‌آورد او را ستایش می‌کنند.

خالده رشید، مدیرخبر تلویزیون زن در این باره بیان داشت: «این جایزه تنها مربوط نجوا جان نمی‌شود، در کل مربوط تمام زنان افغانستان می‌شود و به ویژه مربوط زنان خبرنگار افغانستان می‌شود.»

فریده نیکزاد، مسؤول بخش زنان خبرنگاران سازمان بی مرز در کابل می‌گوید که جایزۀ پر انگر، جایزه‌یی است که ازبهر فعالیت‌های آزادی بیان و حقوق‌بشر در اوضاع دشوار، داده می‌شود و این جایزه پانزده سال پیش بنیان نهاد شد: «این جایزه .... برای باز نخست است که به افغانستان داده می‌شود و آن‍‌هم به یک خانم.»

جایزۀ پر انگر، برای نُخستین‌بار در سال ۲۰۰۴ میلادی به پاس کارهای دیپلومات سویدنی به نام «Per Anger» که در جنگ جهانی دوم جان باخت، بنیان نهاده شد. این جایزه، از سال ۲۰۰۴به‌اینسو همه‌ساله از سوی «انجمن تاریخ زندۀ سویدن» به کسانی‌که در راستای حقوق‌بشر و دموکراسی کار کرده باشد، داده می‌شود.

افغانستان

نجوا عالمی خبرنگار افغانستان برندۀ جایزۀ «پر انگر» سویدن شد

قراراست به تاریخ هفدۀ اکتوبر امسال در شهر استکهلم سویدن این جایزه به نجوا عالمی داده شود.

تصویر بندانگشتی

نجوا عالمی، خبرنگار افغانستان برندۀ امسال جایزۀ «پر انگر»/«Per Anger Prize» سویدن شده‌است.

جایزۀ پر انگر، یک جایزۀ جهانی کشور سویدن است که از سوی «انجمن تاریخ زندۀ سویدن» برای فعالیت‌ها در عرصه‌های حقوق‌بشر و دموکراسی داده می‌شود.

نهاد خبرنگاران بی مرز می‌گوید که نجوا عالمی ازبهر فعالیت‌هایش در زمینه‌های آزادی بیان و حقوق زنان برندۀ این جایزه شده‌است.

نجوا عالمی، امروز در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفت که برای نامزدی در این جایزه، از وی چند گزارش از نمونۀ کارهای خبرنگاری وی خواسته شده بود و گزارش‌هایی‌که وی برای سازمان خبرنگاران بی‌مرز فرستاده بود، نیز همه دربارۀ زنان بود.

او افزود: «من سوژه‌هایی را زیادتر کار می‌کنم که در بطن جامعه وجود دارد و جامعه را شبیه یک موریانه می‌خورد و دختران را به انزوا می‌کشاند.»

نجوا، هم‌اکنون در تلویزیون «زن» خبرنگار است و در هفته دو روز کار خبرنگاری می‌کند.

قراراست به تاریخ هفدۀ اکتوبر امسال در شهر استکهلم سویدن این جایزه به نجوا عالمی داده شود.

شماری از هم‌کاران نجوا عالمی در تلویزیون زن، این دست‌آورد او را ستایش می‌کنند.

خالده رشید، مدیرخبر تلویزیون زن در این باره بیان داشت: «این جایزه تنها مربوط نجوا جان نمی‌شود، در کل مربوط تمام زنان افغانستان می‌شود و به ویژه مربوط زنان خبرنگار افغانستان می‌شود.»

فریده نیکزاد، مسؤول بخش زنان خبرنگاران سازمان بی مرز در کابل می‌گوید که جایزۀ پر انگر، جایزه‌یی است که ازبهر فعالیت‌های آزادی بیان و حقوق‌بشر در اوضاع دشوار، داده می‌شود و این جایزه پانزده سال پیش بنیان نهاد شد: «این جایزه .... برای باز نخست است که به افغانستان داده می‌شود و آن‍‌هم به یک خانم.»

جایزۀ پر انگر، برای نُخستین‌بار در سال ۲۰۰۴ میلادی به پاس کارهای دیپلومات سویدنی به نام «Per Anger» که در جنگ جهانی دوم جان باخت، بنیان نهاده شد. این جایزه، از سال ۲۰۰۴به‌اینسو همه‌ساله از سوی «انجمن تاریخ زندۀ سویدن» به کسانی‌که در راستای حقوق‌بشر و دموکراسی کار کرده باشد، داده می‌شود.

هم‌رسانی کنید