Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین بانوی خلبانِ افغانستان آمادۀ برگشت به کشورش نیست

گزارش‌ها می‌رسانند که نخستین خلبان زن در افغانستان که برای آموزش به ایالات متحده امریکا رفته‌است، گفته‌است که حاضر نیست به کشورش باز گردد.

بر بنیاد گزارش نیویارک تایمز، نیلوفر رحمانی که جایزۀ زن شجاع وزارت خارجۀ امریکا را در سال ۲۰۱۵ میلادی به‌دست آورد و برای یک دورۀ آموزشی به این کشور رفته‌است، گفته‌است که به علت بدترشدن اوضاع در افغانستان حاضر نیست دوباره به کشورش به‌حیث خلبان کار کند.

وی گفت: «وضعیت در افغانستان بهتر نشده است؛ حتا بدتر هم شده.»

دوشیزه رحمانی گفته است که وی فضای کاری افغانستان برایش راحت نیست و همکاران مرد با وی برخورد درست نمی‌کنند و در برخی از موارد وی ار تحقیر نیز می‌کنند.

قرار بود دوشیزه رحمانی ۱۵ ماه بعد به کشور باز گردد اما وی گفته است که می‌خواهد خلبان باشد اما نه در افغانستان بل برای نیروهای هوایی امریکا.

نخستین بانوی خلبانِ افغانستان آمادۀ برگشت به کشورش نیست

نیلوفر رحمانی، نخستین بانوی خلبان در افغانستان، در بارۀ این تصمیم خود گفت: «وضعیت در افغانستان بهتر نشده؛ حتا بدتر هم شده است.»

Thumbnail

گزارش‌ها می‌رسانند که نخستین خلبان زن در افغانستان که برای آموزش به ایالات متحده امریکا رفته‌است، گفته‌است که حاضر نیست به کشورش باز گردد.

بر بنیاد گزارش نیویارک تایمز، نیلوفر رحمانی که جایزۀ زن شجاع وزارت خارجۀ امریکا را در سال ۲۰۱۵ میلادی به‌دست آورد و برای یک دورۀ آموزشی به این کشور رفته‌است، گفته‌است که به علت بدترشدن اوضاع در افغانستان حاضر نیست دوباره به کشورش به‌حیث خلبان کار کند.

وی گفت: «وضعیت در افغانستان بهتر نشده است؛ حتا بدتر هم شده.»

دوشیزه رحمانی گفته است که وی فضای کاری افغانستان برایش راحت نیست و همکاران مرد با وی برخورد درست نمی‌کنند و در برخی از موارد وی ار تحقیر نیز می‌کنند.

قرار بود دوشیزه رحمانی ۱۵ ماه بعد به کشور باز گردد اما وی گفته است که می‌خواهد خلبان باشد اما نه در افغانستان بل برای نیروهای هوایی امریکا.

هم‌رسانی کنید