تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نخستین کنگرۀ شورای هماهنگی اهل تشیع در کابل برگزار شد

نخستین کنگرۀ شورای هماهنگی اهل تشیع افغانستان، امروز (جمعه، ۲۴جوزا) در تالار لویۀ جرگه در کابل برگزار شد.

در این کنگره، شمار بزرگی از عالمان دینی و شهروندان اهل تشیع شرکت کرده بودند تا به گفتۀ خود شان دربارۀ وضعیت کنونی در افغانستان و روند صلح، موقف شان را مشخص سازند.

شرکت‌کننده‌گان این کنگره، اوضاع افغانستان را نگران کننده توصیف کردند و تأکید ورزیدند که باید برای برقراری صلح در افغانستان عدالت اجتماعی در کشور تأمین شود.

سید حسن فاضل‌زاده، رییس موقت کنگرۀ شورای هماهنگی اقوام اهل تشیع بیان داشت: «آن‌چه مهم است این است که اندیشۀ خودرا در اختیار کسی قرار نده...! بیا به فکر دراز مدت وطن خود بشو. بخاطر مادیات و بخاطر مسایل بی ارزش دنیوی وطن خودرا خراب نکن.»

سیروس علاف، یکی از برگزارکننده‌گان این کنگره نیز افزود: «دیگر اجازه نمی‌دهیم کسی بیاید به‌جای ما تصمیم بگیرد. ما اجازه نمی‌دهیم که مارا به چشم بانک رأی ببینند.»
در نشست امروزی، بر اتحاد و هماهنگی میان مردم در کشور نیز تأکید شد. شرکت‌کننده‌گان این نشست، گفتند تا زمانی‌که شهروندان خودشان دست از جنگ نکشند، کشورهای بیرونی در افغانستان صلح آورده نمی‌توانند.

 شیخ سلیمان خلیلی، یکی از برگزارکننده‌گان این نشست اظهار داشت: «بی ثباتی و ناامنی، فساد و بی بندوباری به اوج خود رسیده‌است. پس یکی از خواسته‌ها و اهداف این کنگرۀ ملی صلح است.»

این نشست در حالی برگزار می‌شود که چند روز پیش، قربانعلی محقق کابلی، یکی از مراجع اهل تشیع در افغانستان درگذشت.

افغانستان

نخستین کنگرۀ شورای هماهنگی اهل تشیع در کابل برگزار شد

این کنگره در حالی برگزار می‌شود که چند روز پیش، قربانعلی محقق کابلی، یکی از مراجع اهل تشیع در افغانستان درگذشت.

تصویر بندانگشتی

نخستین کنگرۀ شورای هماهنگی اهل تشیع افغانستان، امروز (جمعه، ۲۴جوزا) در تالار لویۀ جرگه در کابل برگزار شد.

در این کنگره، شمار بزرگی از عالمان دینی و شهروندان اهل تشیع شرکت کرده بودند تا به گفتۀ خود شان دربارۀ وضعیت کنونی در افغانستان و روند صلح، موقف شان را مشخص سازند.

شرکت‌کننده‌گان این کنگره، اوضاع افغانستان را نگران کننده توصیف کردند و تأکید ورزیدند که باید برای برقراری صلح در افغانستان عدالت اجتماعی در کشور تأمین شود.

سید حسن فاضل‌زاده، رییس موقت کنگرۀ شورای هماهنگی اقوام اهل تشیع بیان داشت: «آن‌چه مهم است این است که اندیشۀ خودرا در اختیار کسی قرار نده...! بیا به فکر دراز مدت وطن خود بشو. بخاطر مادیات و بخاطر مسایل بی ارزش دنیوی وطن خودرا خراب نکن.»

سیروس علاف، یکی از برگزارکننده‌گان این کنگره نیز افزود: «دیگر اجازه نمی‌دهیم کسی بیاید به‌جای ما تصمیم بگیرد. ما اجازه نمی‌دهیم که مارا به چشم بانک رأی ببینند.»
در نشست امروزی، بر اتحاد و هماهنگی میان مردم در کشور نیز تأکید شد. شرکت‌کننده‌گان این نشست، گفتند تا زمانی‌که شهروندان خودشان دست از جنگ نکشند، کشورهای بیرونی در افغانستان صلح آورده نمی‌توانند.

 شیخ سلیمان خلیلی، یکی از برگزارکننده‌گان این نشست اظهار داشت: «بی ثباتی و ناامنی، فساد و بی بندوباری به اوج خود رسیده‌است. پس یکی از خواسته‌ها و اهداف این کنگرۀ ملی صلح است.»

این نشست در حالی برگزار می‌شود که چند روز پیش، قربانعلی محقق کابلی، یکی از مراجع اهل تشیع در افغانستان درگذشت.

هم‌رسانی کنید