Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نخست‎وزیر ترکیه فردا به کابل می‎آید

ریاست اجراییه می‎گوید که قرار است بن علی یِلدِرِم، نخست‎وزیر ترکیه به کابل بیاید و در این سفر، در بارۀ تأمین صلح در افغانستان و نیز پیشرفت مکتب‎های افغان - ترک، با مقام های حکومت وحدت ملی گفت‌وگو خواهد کرد.

در همین حال، گزارش‎هایی وجود دارند که احتمال سپردن آن دو شهروند ترکیه که در کابل در بازداشت خانگی به سر می‎برند مشمول گفت‌وگوهای نخست وزیر ترکیه در سفرش به کابل خواهند بود.

جاوید فیصل، معاون سخن‎گوی ریاست اجراییه در این باره گفت: «مسألۀ مکاتب افغان - ترک، پیش از پیش، در موردش حکومت افغانستان و حکومت ترکیه موافقه کرده اند.»

سامی یاووز، مالک ترک یکی از رستورانت‎های ترکی در شهر کابل و یلماز آیتن، یکی از آموزگاران مکتب‎های افغان - ترک، در حدود پنج ماه پیش، پس از یورش نیروهای امنیتی به یکی از مکتب‎های افغان - ترک در کابل، بازداشت شدند و در چند ماۀ اخیر در بازداشت خانگی به سر می‌برند.

حکومت ترکیه، پس از یک کودتای نافرجام در این کشور، از حکومت افغانستان خواسته بود تا مدیریت این مکتب‌‎ها را به ترکیه بسپارد؛ زیرا حکومت ترکیه ادعا می‎‌کند که این مکتب‌‎ها از سوی فتح الله گولن، کسی که از سوی حکومت ترکیه به سازمان ‌دهی کودتا در آن کشور متهم است، رهبری می‌شدند.

به گفتۀ حکومت ترکیه، تاکنون ده‌ها تن از اعضای جنبش فتح الله گولن، از سوی استخبارات ترکیه به این کشور بازگردانیده شده اند.

باقر بوزداغ، معاون نخست وزیر ترکیه می‌گوید: «تا کنون ادارۀ استخبارات ما، تا هشتاد تن از اعضای این جنبش را از هژده کشور جهان، به ترکیه آورده است.»

در همین حال، گفته‎هایی وجود دارند که در این سفر نخست وزیر ترکیه، در بارۀ چگونگی برگشت جنرال عبدالرشید دوستم به کشور، نیز گفت‌وگو خواهد شد؛ موضوعی‎که این روزها، بار دیگر بر سر زبان ها است. اما هنوز در این باره، منابع رسمی چیزی نگفته اند.

سید اکرام، عضو مجلس نماینده‎گان اما در این باره می‌گوید: «هر مشکل و هر دوسیه یی‎که دارد، حکومت می تواند به شکل قانونی، آن مسایل را بررسی کند و آمدن جنرال دوستم به مردم افغانستان، به حکومت افغانستان یک قوت است.»

حکومت افغانستان، در هفته‎های پیش، مدیریت مکتب‎های افغان - ترک را نیز به حکومت ترکیه سپرد.

رویدادی‎که با انتقاد انجمن خانواده‎های دانش آموزان لیسه‌های افغان - ترک روبرو شده است.

این انجمن، به روز شنبه هم در خبرنامه‎یی گفته است که به روز یک شنبه، در واکنش به سفر نخست وزیر ترکیه به کابل، نشست خبریی را برگزار خواهد کرد.

نخست‎وزیر ترکیه فردا به کابل می‎آید

گزارش‎هایی وجود دارند که احتمال سپردن آن دو شهروند ترکیه که در کابل در بازداشت خانگی به سر می‎برند و نیز برگشت عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور به کشور، مشمول گفت‎وگوهای نخست وزیر ترکیه در سفرش به کابل خواهند بود.

تصویر بندانگشتی

ریاست اجراییه می‎گوید که قرار است بن علی یِلدِرِم، نخست‎وزیر ترکیه به کابل بیاید و در این سفر، در بارۀ تأمین صلح در افغانستان و نیز پیشرفت مکتب‎های افغان - ترک، با مقام های حکومت وحدت ملی گفت‌وگو خواهد کرد.

در همین حال، گزارش‎هایی وجود دارند که احتمال سپردن آن دو شهروند ترکیه که در کابل در بازداشت خانگی به سر می‎برند مشمول گفت‌وگوهای نخست وزیر ترکیه در سفرش به کابل خواهند بود.

جاوید فیصل، معاون سخن‎گوی ریاست اجراییه در این باره گفت: «مسألۀ مکاتب افغان - ترک، پیش از پیش، در موردش حکومت افغانستان و حکومت ترکیه موافقه کرده اند.»

سامی یاووز، مالک ترک یکی از رستورانت‎های ترکی در شهر کابل و یلماز آیتن، یکی از آموزگاران مکتب‎های افغان - ترک، در حدود پنج ماه پیش، پس از یورش نیروهای امنیتی به یکی از مکتب‎های افغان - ترک در کابل، بازداشت شدند و در چند ماۀ اخیر در بازداشت خانگی به سر می‌برند.

حکومت ترکیه، پس از یک کودتای نافرجام در این کشور، از حکومت افغانستان خواسته بود تا مدیریت این مکتب‌‎ها را به ترکیه بسپارد؛ زیرا حکومت ترکیه ادعا می‎‌کند که این مکتب‌‎ها از سوی فتح الله گولن، کسی که از سوی حکومت ترکیه به سازمان ‌دهی کودتا در آن کشور متهم است، رهبری می‌شدند.

به گفتۀ حکومت ترکیه، تاکنون ده‌ها تن از اعضای جنبش فتح الله گولن، از سوی استخبارات ترکیه به این کشور بازگردانیده شده اند.

باقر بوزداغ، معاون نخست وزیر ترکیه می‌گوید: «تا کنون ادارۀ استخبارات ما، تا هشتاد تن از اعضای این جنبش را از هژده کشور جهان، به ترکیه آورده است.»

در همین حال، گفته‎هایی وجود دارند که در این سفر نخست وزیر ترکیه، در بارۀ چگونگی برگشت جنرال عبدالرشید دوستم به کشور، نیز گفت‌وگو خواهد شد؛ موضوعی‎که این روزها، بار دیگر بر سر زبان ها است. اما هنوز در این باره، منابع رسمی چیزی نگفته اند.

سید اکرام، عضو مجلس نماینده‎گان اما در این باره می‌گوید: «هر مشکل و هر دوسیه یی‎که دارد، حکومت می تواند به شکل قانونی، آن مسایل را بررسی کند و آمدن جنرال دوستم به مردم افغانستان، به حکومت افغانستان یک قوت است.»

حکومت افغانستان، در هفته‎های پیش، مدیریت مکتب‎های افغان - ترک را نیز به حکومت ترکیه سپرد.

رویدادی‎که با انتقاد انجمن خانواده‎های دانش آموزان لیسه‌های افغان - ترک روبرو شده است.

این انجمن، به روز شنبه هم در خبرنامه‎یی گفته است که به روز یک شنبه، در واکنش به سفر نخست وزیر ترکیه به کابل، نشست خبریی را برگزار خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید