Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برگزاری نشست صلح تاشکند در باره افغانستان

نشست صلح تاشکند با حضور نماینده‌گان ۲۱ کشور و اتحادیه اروپا و ناتو امروز سه شنبه در تاشکند، پایتخت ازبیکستان، برگذار شد. این نشست با سخنرانی‌های رییسان جمهور افغانستان، ازبیکستان و مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد.

رییس‌جمهورغنی در این نشست گفت که جنگ کنونی در افغانستان بر سرموقعیت افغانستان است و برای پایان دادن به این جنگ نیاز است تا اجماع منطقه‌یی وجهانی ایجاد شود.

آقای غنی افزود که هراس‌افگنان خارجی نمی‌گذارند تا طالبان به روند صلح بپیوندند اما برای شکست این هراس‌افگنان که کشورهای منطقه و جهان را تهدید می‌کند نیاز است تا کشورها از سیاست تقابل در برابر یکدیگر دست بکشند.

او هرچند تهدیدها را در افغانستان فراوان خواند اما گفت که افغان‌ها با درک وضعیت حساس کنونی ارادۀ نیرومند برای پایان جنگ دارند.
 
اقای غنی گفت: «جنگ جاری بالای موقعیت افغانستان است و در این باره اجماع منطقه‌یی و بین المللی خیلی‌ها مهم است. باید فرصت گفت‌وگو به‌میان بیاید. امروز برای این گردهم آمده‌ایم که تهدیدهای مشترک متوجه ما است و هدف این نشست این است تا تهدیدات مشترک را از بین ببریم.» 
 
رییس‌جمهور غنی گفت که حکومت افغانستان از تمامی فرصت‌ها برای رسیدن به صلح کار خواهد گرفت و فرصت کنونی برای دستیبابی به صلح را ارزنده خواند که به گفته وی، نباید از دست رود.
 
او افزود: «آینده سیاسی، اقتصادی، صلح و ثبات، پیشرفت و منطقه‌ای که در آن زنده‌گی می‌کنیم، مشترک است. این فرصت‌ها نادر اند و باید از آن استفاده کرد. ما و شما منافع ملی مشترک داریم، هم در سطح ملی، هم در سطح منطقه‌یی و هم در سطح بین المللی اهداف مشترک و دیدگاه مشترک داریم. در این راستا نقش مهم را انجام داده می‌توانیم.»
 
در همین حال رییس جمهور ازبیکستان اعلام کرد که این کشور آمادۀ میزبانی از گفت‌وگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان است.

درهمین حال رییس جمهور ازبیکستان می گوید که آینده افغانستان نباید به مثالی ازشکست جامعه جهانی برای پیکار با چالش ها وتهدیدهای مشترک باشد.
 
شوکت میرضیایوف، رییس‌جمهور ازبیکستان، گفت: «ما برای ایجاد تمامی شرایط گفت‌وگوهای صلح در هر مرحله آماده و زمینه‌سازی به گفت‌وگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و جنبش طالبان  در قلمرو ازبیکستان آماده استیم.»
 
همزمان با این مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست گفت که هرگاه طالبان به فراخوان صلح حکومت افغانستان چراغ سبز نشان دهند، این اتحادیه آمادۀ همکاری برای حذف نام‌های رهبران این گروه از فهرست سیاه هراس افگنان خارجی است.

او اعلام کرد که برای مؤفقیت فراخوان صلح حکومت افغانستان این اتحادیه حاضر است در برداشتن تحریم‌های جهانی بر طالبان همکاری کند.

فدریکا موگیرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: «اگر پیشنهاد صلح رییس جمهورغنی نتیجه بدهد، اتحادیه اروپا هرگونه همکاری به شمول حذف نام‌های رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد خواهد کرد.»

وزیران خارجه روسیه و پاکستان در این نشست گفتند که جنگ راه حل بحران افغانستان نیست.
 
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت: «روشن است که حل جنگ با زور ممکن نیست، اگرچه راهبردهایی در این باره در پایتخت‌های کشورهای خارجی طرح‌ریزی شوند. مفکوره‌های راه حل نظامی از تجربه تاریخی و واقعیت‌های امروز جدا شده‌اند.» 

خواجه آصف، وزیر خارجه پاکستان، گفت: «دومین بعد مهم جنگ با هراس افگنی درداخل افغانستان است. داعشیان، اعضای گروه طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ازبیکستان، جنبش اسلامی ترکیستان شرقی و گروه‌های دیگر در افغانستان پناهگاه‌های امن دریافته اند.»

مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفت: «ما از طالبان می‌خواهیم تا از جنگ دست بکشند و به روند صلح بپیوندند.» 

آخرین باری که نشست مهم در بارۀ افغانستان در تاشکند برگزار شد، حدود بیست سال پپس بود که این همسایۀ شمالی کشور، خواهان مصالحه میان طالبان و جبهۀ متحد بود. حالا با آمدن رییس‌جمهور تازه در ازبیکستان، این کشور در تلاش نقش بارز تر در عرصه سیاست خارجی‌اش است و منطقه و غرب را گردهم آورده تا مشترک از طالبان بخواهند تا به روند صلح بپیوندد.

برگزاری نشست صلح تاشکند در باره افغانستان

رییس‌جمهور ازبیکستان در این نشست برای پایان جنگ در افغانستان خواهان اعلام آتش بس از سوی طرف‌های درگیر شد.

Thumbnail

نشست صلح تاشکند با حضور نماینده‌گان ۲۱ کشور و اتحادیه اروپا و ناتو امروز سه شنبه در تاشکند، پایتخت ازبیکستان، برگذار شد. این نشست با سخنرانی‌های رییسان جمهور افغانستان، ازبیکستان و مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد.

رییس‌جمهورغنی در این نشست گفت که جنگ کنونی در افغانستان بر سرموقعیت افغانستان است و برای پایان دادن به این جنگ نیاز است تا اجماع منطقه‌یی وجهانی ایجاد شود.

آقای غنی افزود که هراس‌افگنان خارجی نمی‌گذارند تا طالبان به روند صلح بپیوندند اما برای شکست این هراس‌افگنان که کشورهای منطقه و جهان را تهدید می‌کند نیاز است تا کشورها از سیاست تقابل در برابر یکدیگر دست بکشند.

او هرچند تهدیدها را در افغانستان فراوان خواند اما گفت که افغان‌ها با درک وضعیت حساس کنونی ارادۀ نیرومند برای پایان جنگ دارند.
 
اقای غنی گفت: «جنگ جاری بالای موقعیت افغانستان است و در این باره اجماع منطقه‌یی و بین المللی خیلی‌ها مهم است. باید فرصت گفت‌وگو به‌میان بیاید. امروز برای این گردهم آمده‌ایم که تهدیدهای مشترک متوجه ما است و هدف این نشست این است تا تهدیدات مشترک را از بین ببریم.» 
 
رییس‌جمهور غنی گفت که حکومت افغانستان از تمامی فرصت‌ها برای رسیدن به صلح کار خواهد گرفت و فرصت کنونی برای دستیبابی به صلح را ارزنده خواند که به گفته وی، نباید از دست رود.
 
او افزود: «آینده سیاسی، اقتصادی، صلح و ثبات، پیشرفت و منطقه‌ای که در آن زنده‌گی می‌کنیم، مشترک است. این فرصت‌ها نادر اند و باید از آن استفاده کرد. ما و شما منافع ملی مشترک داریم، هم در سطح ملی، هم در سطح منطقه‌یی و هم در سطح بین المللی اهداف مشترک و دیدگاه مشترک داریم. در این راستا نقش مهم را انجام داده می‌توانیم.»
 
در همین حال رییس جمهور ازبیکستان اعلام کرد که این کشور آمادۀ میزبانی از گفت‌وگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان است.

درهمین حال رییس جمهور ازبیکستان می گوید که آینده افغانستان نباید به مثالی ازشکست جامعه جهانی برای پیکار با چالش ها وتهدیدهای مشترک باشد.
 
شوکت میرضیایوف، رییس‌جمهور ازبیکستان، گفت: «ما برای ایجاد تمامی شرایط گفت‌وگوهای صلح در هر مرحله آماده و زمینه‌سازی به گفت‌وگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و جنبش طالبان  در قلمرو ازبیکستان آماده استیم.»
 
همزمان با این مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست گفت که هرگاه طالبان به فراخوان صلح حکومت افغانستان چراغ سبز نشان دهند، این اتحادیه آمادۀ همکاری برای حذف نام‌های رهبران این گروه از فهرست سیاه هراس افگنان خارجی است.

او اعلام کرد که برای مؤفقیت فراخوان صلح حکومت افغانستان این اتحادیه حاضر است در برداشتن تحریم‌های جهانی بر طالبان همکاری کند.

فدریکا موگیرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: «اگر پیشنهاد صلح رییس جمهورغنی نتیجه بدهد، اتحادیه اروپا هرگونه همکاری به شمول حذف نام‌های رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد خواهد کرد.»

وزیران خارجه روسیه و پاکستان در این نشست گفتند که جنگ راه حل بحران افغانستان نیست.
 
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت: «روشن است که حل جنگ با زور ممکن نیست، اگرچه راهبردهایی در این باره در پایتخت‌های کشورهای خارجی طرح‌ریزی شوند. مفکوره‌های راه حل نظامی از تجربه تاریخی و واقعیت‌های امروز جدا شده‌اند.» 

خواجه آصف، وزیر خارجه پاکستان، گفت: «دومین بعد مهم جنگ با هراس افگنی درداخل افغانستان است. داعشیان، اعضای گروه طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ازبیکستان، جنبش اسلامی ترکیستان شرقی و گروه‌های دیگر در افغانستان پناهگاه‌های امن دریافته اند.»

مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفت: «ما از طالبان می‌خواهیم تا از جنگ دست بکشند و به روند صلح بپیوندند.» 

آخرین باری که نشست مهم در بارۀ افغانستان در تاشکند برگزار شد، حدود بیست سال پپس بود که این همسایۀ شمالی کشور، خواهان مصالحه میان طالبان و جبهۀ متحد بود. حالا با آمدن رییس‌جمهور تازه در ازبیکستان، این کشور در تلاش نقش بارز تر در عرصه سیاست خارجی‌اش است و منطقه و غرب را گردهم آورده تا مشترک از طالبان بخواهند تا به روند صلح بپیوندد.

هم‌رسانی کنید