تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نشست نماینده‌گان امریکا و طالبان وارد سومین روز شد

نشست نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر برای نخستین بار وارد سومین روز شد. منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که بحث‌ها در باره چگونگی بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان و گفتگوها در باره احتمال یک توافق در باره آتش بس، این گفتگوها را وارد سومین روز ساخته است.

در دو روز گذشته در کنار بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان مسایل دیگری چون آتش بس نیز یکی از بحث‌های مهم میان دو طرف بوده اند.

اما حکومت افغانستان می گوید که طالبان باید با هیئت حکومت افغانستان گفتگو کنند، زیرا تصمیم نهایی را حکومت افغانستان می‌گیرد. 

محمد مطمئن، کارشناس امور سیاسی، گفت: «برای طالبان این هم مهم است که دفتر شان به رسمیت شناخته شود، از فهرست سیاه بیرون شوند و امریکا هم علاقه دارد که آن دو استاد امریکایی که نزد طالبان بندی هستند تبادله شوند.»

بلال احمد نیازی، فعال جامعه مدنی، گفت: «طالبان خواهان مشروعیت سیاسی هستند و زندانیان شان آزاد شوند و در باره ختم جنگ هیچ بحث نشده است.»

این فرمانده پیشین گروه طالبان بحث‌ها میان دو طرف را در دو روز گذشته در قطر امیدوار کننده می‌داند و برای رسیدن به یک توافق خوشبین به نظر می‌رسد. 

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت: «این دوام جلسه خود اش نشان می دهد که علاقه مندی هایی در این گفت و گو ها وجود دارند.»

اما حکومت افغانستان می گوید که تصمیم نهایی را حکومت افغانستان خواهد گرفت.

امید میثم، معاون سخنگوی رییس اجراییه، گفت: «سر انجام وقتی که فاز گفتگوها آغاز شود، هر گونه تصمیم از سوی هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گرفته خواهد شد.»

در همین حال سفیر چین در اسلام آباد می گوید که چین با طالبان تماس دارد و یک نماینده ویژه را به دوحه فرستاده است تا از دفتر سیاسی طالبان دیدار کند.

این دیپلومات چینی به این باور است که اگر ممکن باشد چین بر طالبان فشار خواهد آورد تا به روند صلح بپیوندند و آن گاه چین طالبان را همچون یک نیروی سیاسی خواهد پذیرفت.

نشست نماینده‌گان امریکا و طالبان وارد سومین روز شد

حکومت افغانستان می گوید که طالبان باید با هیئت حکومت افغانستان گفتگو کنند، زیرا تصمیم نهایی را حکومت افغانستان می‌گیرد. 

Thumbnail

نشست نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر برای نخستین بار وارد سومین روز شد. منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که بحث‌ها در باره چگونگی بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان و گفتگوها در باره احتمال یک توافق در باره آتش بس، این گفتگوها را وارد سومین روز ساخته است.

در دو روز گذشته در کنار بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان مسایل دیگری چون آتش بس نیز یکی از بحث‌های مهم میان دو طرف بوده اند.

اما حکومت افغانستان می گوید که طالبان باید با هیئت حکومت افغانستان گفتگو کنند، زیرا تصمیم نهایی را حکومت افغانستان می‌گیرد. 

محمد مطمئن، کارشناس امور سیاسی، گفت: «برای طالبان این هم مهم است که دفتر شان به رسمیت شناخته شود، از فهرست سیاه بیرون شوند و امریکا هم علاقه دارد که آن دو استاد امریکایی که نزد طالبان بندی هستند تبادله شوند.»

بلال احمد نیازی، فعال جامعه مدنی، گفت: «طالبان خواهان مشروعیت سیاسی هستند و زندانیان شان آزاد شوند و در باره ختم جنگ هیچ بحث نشده است.»

این فرمانده پیشین گروه طالبان بحث‌ها میان دو طرف را در دو روز گذشته در قطر امیدوار کننده می‌داند و برای رسیدن به یک توافق خوشبین به نظر می‌رسد. 

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت: «این دوام جلسه خود اش نشان می دهد که علاقه مندی هایی در این گفت و گو ها وجود دارند.»

اما حکومت افغانستان می گوید که تصمیم نهایی را حکومت افغانستان خواهد گرفت.

امید میثم، معاون سخنگوی رییس اجراییه، گفت: «سر انجام وقتی که فاز گفتگوها آغاز شود، هر گونه تصمیم از سوی هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گرفته خواهد شد.»

در همین حال سفیر چین در اسلام آباد می گوید که چین با طالبان تماس دارد و یک نماینده ویژه را به دوحه فرستاده است تا از دفتر سیاسی طالبان دیدار کند.

این دیپلومات چینی به این باور است که اگر ممکن باشد چین بر طالبان فشار خواهد آورد تا به روند صلح بپیوندند و آن گاه چین طالبان را همچون یک نیروی سیاسی خواهد پذیرفت.

هم‌رسانی کنید