تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نظامیان پیشین: در گزینش‌ مقام‌های امنیتی سیاسی برخورد نشود

شماری از نظامیان پیشین و اعضای مجلس نماینده‌گان، هرچند می‌گویند که تغییر و تبدیل مقام‌های امنیتی برای بهبود اوضاع یک اصل است، اما حکومت نباید در گزینش مقام‌های امنیتی سیاسی برخورد کند.

این نظامیان، می‌‎گویند که در سال‌های اخیر حتا تعیینات در معینیت‌های وزارت داخله بیشتر با دیدگاه سیاسی صورت گرفته‌است که این کار روند کار را در این نهاد آسیب می‌رساند.

این در حالی‌ است که رییس‌جمهور به تازه‌گی عبدالصبور قانع را به جای خوشحال سعادت، معین امنیتی وزارت امور داخله گماشته‌است.

جنرال عوض، رییس انجمن حمایت از حقوق بازنشسته‌های وزارت امور داخله در این باره گفت: «یک کسی که از رتبۀ دگرمنی در بست سترجنرال تعیین شود، این نشان می‌دهد که ما چقدر بر قانون فشار آورده‌ایم. صدها تن خاک را بر قانون انداختیم و سر آن گذشتیم.»

در این میان، میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله می‌گوید که حکومت باید پولیس را بیشتر درکار مبارزه با جرم‌های جنایی سوق دهد: «پولیس افغانستان باید به وظایف اصلی خود بر بگردد که تنظیف قانون است و شاید هم این مسله قسمی بوده باشد که دیگر پولیس افغانستان جنگ نکند.»

رییس‌جمهور غنی، خوشحال سعادت را در حدود یک سال پیش همچون معین ارشد وزارت امور داخله گماشت.

اکنون شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که تصمیم برگماشتن خوشحال سعادت به حیث معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله از گذشته یک تصمیم سیاسی بود. 

محمد صادق قادری، یک عضو مجلس گفت: «معین امنیتی که فعلآ تعیین شده، آدم مسکلی و آدم اکادمیک است. به نظر من تأثیرات مثبت خودرا بر سر امنیت در کشور خواهد داشت.»

عبدالرحمان وردک، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «یک فرد را صلاحیت دادن و سپس برکنار کردن، کار مناسب نیست.»

عبدالصبور قانع، کسی که اکنون گفته می‌شود به‌حیث معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گماشته شده‌است، پیش از این به حیث معین نخست وزارت امور داخله و در چندین ریاست امنیت ملی ولایت‌ها وظیفه انجام داده‌است.

افغانستان

نظامیان پیشین: در گزینش‌ مقام‌های امنیتی سیاسی برخورد نشود

این در حالی‌ است که رییس‌جمهور به تازه‌گی عبدالصبور قانع را به جای خوشحال سعادت، معین امنیتی وزارت امور داخله گماشته‌است.

تصویر بندانگشتی

شماری از نظامیان پیشین و اعضای مجلس نماینده‌گان، هرچند می‌گویند که تغییر و تبدیل مقام‌های امنیتی برای بهبود اوضاع یک اصل است، اما حکومت نباید در گزینش مقام‌های امنیتی سیاسی برخورد کند.

این نظامیان، می‌‎گویند که در سال‌های اخیر حتا تعیینات در معینیت‌های وزارت داخله بیشتر با دیدگاه سیاسی صورت گرفته‌است که این کار روند کار را در این نهاد آسیب می‌رساند.

این در حالی‌ است که رییس‌جمهور به تازه‌گی عبدالصبور قانع را به جای خوشحال سعادت، معین امنیتی وزارت امور داخله گماشته‌است.

جنرال عوض، رییس انجمن حمایت از حقوق بازنشسته‌های وزارت امور داخله در این باره گفت: «یک کسی که از رتبۀ دگرمنی در بست سترجنرال تعیین شود، این نشان می‌دهد که ما چقدر بر قانون فشار آورده‌ایم. صدها تن خاک را بر قانون انداختیم و سر آن گذشتیم.»

در این میان، میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله می‌گوید که حکومت باید پولیس را بیشتر درکار مبارزه با جرم‌های جنایی سوق دهد: «پولیس افغانستان باید به وظایف اصلی خود بر بگردد که تنظیف قانون است و شاید هم این مسله قسمی بوده باشد که دیگر پولیس افغانستان جنگ نکند.»

رییس‌جمهور غنی، خوشحال سعادت را در حدود یک سال پیش همچون معین ارشد وزارت امور داخله گماشت.

اکنون شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که تصمیم برگماشتن خوشحال سعادت به حیث معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله از گذشته یک تصمیم سیاسی بود. 

محمد صادق قادری، یک عضو مجلس گفت: «معین امنیتی که فعلآ تعیین شده، آدم مسکلی و آدم اکادمیک است. به نظر من تأثیرات مثبت خودرا بر سر امنیت در کشور خواهد داشت.»

عبدالرحمان وردک، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «یک فرد را صلاحیت دادن و سپس برکنار کردن، کار مناسب نیست.»

عبدالصبور قانع، کسی که اکنون گفته می‌شود به‌حیث معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گماشته شده‌است، پیش از این به حیث معین نخست وزارت امور داخله و در چندین ریاست امنیت ملی ولایت‌ها وظیفه انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید