تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نقش کلیدی یک ولسوال در عملیاتی برضد داعش در ننگرهار

مقام های دولتی درننگرهار می گویند که گروه داعش می خواست همزمان با حمله برزندان این ولایت ، شهر جلال آباد ومیدان هوایی ننگرهار را موشک باران کند.

این مقام ها می گویند چهار تن ازمهاجمان دريك خانه درولسوالی بهسود ننگرهار جا گرفته بودند وهمزمان با حمله گروه دیگری از مهاجمان بر زندان ننگرهار که چهار کیلومتر ازولسوالی بهسود فاصله دارد با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

ولسوال بهسود ننگرهار که تجربه چندین ساله جنگ با گروه های طالبان وداعش را دارد درعملیات دراین ساختمان نقش کلیدی داشت.

مقام های محلی ننگرهار با به نمایش گذاشتن چهار صدو چهل مرمی هاوان می گویند که جنگجویان داعش می خواستند همزمان با حمله برزندان این ولایت ازآنها برای حمله برمیدان هوایی وشهرجلال آباد کارگیرند.

گروهی ازجنگجویان داعش که درخانه یی درولسوالی بهسود ننگرهار جا گرفته بودند اما صبح امروز سرکوب شدند.

ویس الدین، افسر اردوی ملی، گفت: «در واقع حمله بسیار پیچیده بوده. این حمله حمله زنجیروی بوده که بالای محبس اجرا شده و این هم به ادامه همان بوده که همزمان باید از این محل هم شهر جلال آباد تهدیدات شود و هم میدان هوایی جلال آباد.»

رهبری عملیات را دربرابر این جنگجویان دراین ساختمان ولسوال بهسود بر دوش داشت .کسی که به اتهام همکاری با طالبان چهار سال را در زندان گوانتانامو سپری کرده است.

غالب مجاهد، ولسوال بهسود، گفت: « برای من معلوم است که کدام فعالیت ها را شروع می کردند و شروع کرده اند، به طور که چرا گاهی کنر میرفند ویا به ولسوالی اچین میامدند چون کشف و استخبارات شان همانطور فعال بود."

اما نزدیک به چهار کیلومتر دور تر ازولسوالی بهسود، نشانه های حمله گروهی برزندان ننگرهار هنوزهم پابرجا استند.

مسوولان می گویند که مهاجمان با شکافتن این دیوار زمنیه فرار صدها زندانی را فراهم کردند.

ناصر کاموال، عضو شورای ولایتی ننگرهار، گفت: «در میان آنان داعش طالب و آنانی که در اختطاف ها دست داشتند و جنایت های بزرگ انجام داده بودند حتا بر بعضی از آنان اعدام صادر شده بود... همه موفق به فرار شده اند.»

ذبیح الله زمری، عضو پیشین شورای ولایتی، گفت: «حکومت و طالبان در تلاش گفتگوهای صلح استند. داعش زور خود را نشان می دهد.»

مسوولیت رویداد روز گذشته ننگرهار را داعش به عهده گرفته است و با پخش عکس یازده مهاجم ادعا دارد که سه شهروند هند، چهارتن از تاجیکستان، یک تن ازپاکستان و ، سه تن از افغانستان دراین حمله دست داشتند.

نقش کلیدی یک ولسوال در عملیاتی برضد داعش در ننگرهار

ولسوال بهسود ننگرهار که تجربه چندین ساله جنگ با گروه های طالبان وداعش را دارد درعملیات دراین ساختمان نقش کلیدی داشت.

Thumbnail

مقام های دولتی درننگرهار می گویند که گروه داعش می خواست همزمان با حمله برزندان این ولایت ، شهر جلال آباد ومیدان هوایی ننگرهار را موشک باران کند.

این مقام ها می گویند چهار تن ازمهاجمان دريك خانه درولسوالی بهسود ننگرهار جا گرفته بودند وهمزمان با حمله گروه دیگری از مهاجمان بر زندان ننگرهار که چهار کیلومتر ازولسوالی بهسود فاصله دارد با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

ولسوال بهسود ننگرهار که تجربه چندین ساله جنگ با گروه های طالبان وداعش را دارد درعملیات دراین ساختمان نقش کلیدی داشت.

مقام های محلی ننگرهار با به نمایش گذاشتن چهار صدو چهل مرمی هاوان می گویند که جنگجویان داعش می خواستند همزمان با حمله برزندان این ولایت ازآنها برای حمله برمیدان هوایی وشهرجلال آباد کارگیرند.

گروهی ازجنگجویان داعش که درخانه یی درولسوالی بهسود ننگرهار جا گرفته بودند اما صبح امروز سرکوب شدند.

ویس الدین، افسر اردوی ملی، گفت: «در واقع حمله بسیار پیچیده بوده. این حمله حمله زنجیروی بوده که بالای محبس اجرا شده و این هم به ادامه همان بوده که همزمان باید از این محل هم شهر جلال آباد تهدیدات شود و هم میدان هوایی جلال آباد.»

رهبری عملیات را دربرابر این جنگجویان دراین ساختمان ولسوال بهسود بر دوش داشت .کسی که به اتهام همکاری با طالبان چهار سال را در زندان گوانتانامو سپری کرده است.

غالب مجاهد، ولسوال بهسود، گفت: « برای من معلوم است که کدام فعالیت ها را شروع می کردند و شروع کرده اند، به طور که چرا گاهی کنر میرفند ویا به ولسوالی اچین میامدند چون کشف و استخبارات شان همانطور فعال بود."

اما نزدیک به چهار کیلومتر دور تر ازولسوالی بهسود، نشانه های حمله گروهی برزندان ننگرهار هنوزهم پابرجا استند.

مسوولان می گویند که مهاجمان با شکافتن این دیوار زمنیه فرار صدها زندانی را فراهم کردند.

ناصر کاموال، عضو شورای ولایتی ننگرهار، گفت: «در میان آنان داعش طالب و آنانی که در اختطاف ها دست داشتند و جنایت های بزرگ انجام داده بودند حتا بر بعضی از آنان اعدام صادر شده بود... همه موفق به فرار شده اند.»

ذبیح الله زمری، عضو پیشین شورای ولایتی، گفت: «حکومت و طالبان در تلاش گفتگوهای صلح استند. داعش زور خود را نشان می دهد.»

مسوولیت رویداد روز گذشته ننگرهار را داعش به عهده گرفته است و با پخش عکس یازده مهاجم ادعا دارد که سه شهروند هند، چهارتن از تاجیکستان، یک تن ازپاکستان و ، سه تن از افغانستان دراین حمله دست داشتند.

هم‌رسانی کنید