تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دومین انتخابات هیئت اداری مجلس بی نتیجه پایان یافت

نماینده‌گان مجلس، امروز (دوشنبه، ۱۰سرطان) برای دومین روز ازبهر گزینش معاونان و دبیران مجلس، انتخابات برگزار کردند.

در این انتخابات که چهارده تن خودشان را برای این کرسی‌ها نامزد کرده بودند، نتوانستند آرای لازم را بدست بیاورند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، فساد پولی را یکی از علت‌های بنیادی به درازا کشیده‌شدن انتخابات اعضای هیئت اداری مجلس نماینده گان می‌دانند. 

عبدالستار حبیبی که نامزد کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان نیز بود می‌گوید که صدهاهزار دالر در انتخابات کرسی ریاست و انتخابات که اکنون جریان دارد، میان نامزدان و اعضای مجلس نماینده‌گان هزینه شده‌است: «کل شهروندان کشور می‌فهمند که اینجا میلیون‌ها میلیون دالر مصرف شده باشد کسی برمسند کرسی به اساس شایسته گی و لایقت و دانش و علمیت مردم داری نبوده است.»

در این میان، رمضان بشردوست، یکی دیگر از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گوید که روند انتخابات را به علت وجود فساد در انتخابات تحریم کرده‌است و به مجلس نمی‌رود: «در ورق حاضری، من نوشتم که چون انتخابات خلاف قانون، خلاف اسلام، خلاف منافع ملی پیش می‌رفت بنا براین من نمی‌خواهم در بین دوزخی و قرآن خوران شرکت کنم.»

این در حالی است که انتخابات ریاست مجلس، نزدیک به دوماه زمان برد.

دومین انتخابات هیئت اداری مجلس بی نتیجه پایان یافت

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، فساد پولی را یکی از علت‌های بنیادی به درازا کشیده‌شدن انتخابات اعضای هیئت اداری مجلس نماینده گان می‌دانند. 

تصویر بندانگشتی

نماینده‌گان مجلس، امروز (دوشنبه، ۱۰سرطان) برای دومین روز ازبهر گزینش معاونان و دبیران مجلس، انتخابات برگزار کردند.

در این انتخابات که چهارده تن خودشان را برای این کرسی‌ها نامزد کرده بودند، نتوانستند آرای لازم را بدست بیاورند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، فساد پولی را یکی از علت‌های بنیادی به درازا کشیده‌شدن انتخابات اعضای هیئت اداری مجلس نماینده گان می‌دانند. 

عبدالستار حبیبی که نامزد کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان نیز بود می‌گوید که صدهاهزار دالر در انتخابات کرسی ریاست و انتخابات که اکنون جریان دارد، میان نامزدان و اعضای مجلس نماینده‌گان هزینه شده‌است: «کل شهروندان کشور می‌فهمند که اینجا میلیون‌ها میلیون دالر مصرف شده باشد کسی برمسند کرسی به اساس شایسته گی و لایقت و دانش و علمیت مردم داری نبوده است.»

در این میان، رمضان بشردوست، یکی دیگر از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گوید که روند انتخابات را به علت وجود فساد در انتخابات تحریم کرده‌است و به مجلس نمی‌رود: «در ورق حاضری، من نوشتم که چون انتخابات خلاف قانون، خلاف اسلام، خلاف منافع ملی پیش می‌رفت بنا براین من نمی‌خواهم در بین دوزخی و قرآن خوران شرکت کنم.»

این در حالی است که انتخابات ریاست مجلس، نزدیک به دوماه زمان برد.

هم‌رسانی کنید