تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

نماینده‌گان مردم کابل و پکتیا مراسم تحلیف را به جا آوردند

نماینده‌گان مردم کابل و پکتیا امروز چهارشنبه (۲۵ ثور) در حضور داشت رییس‌جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست‌جموری، مراسم تحلیف را به‌جا آوردند.
 
آقای غنی پیش از آغاز این مراسم گفت: «متأسفانه یک فاجعه بود، در تاریخ نظام‌های مردم سالار بی‌سابقه است که نتیجۀ انتخابات هفت ماه را، در بربگیرد.»
 
او افزود: «در بی‌کفایتی دو کمیسیون گذشته، باید شک نباشد و اجماع مملکت دراین باره وجود دارد.»
 
آقای غنی همچنان از نماینده‌گان کابل و پکتیا خواست تا اعتبار از دست رفتۀ مردم را روی انتخابات، دوباره احیا کنند.
 
او در این باره گفت: «امروز مجلس نماینده‌گان تکمیل شد و برای تمام مردم تبریک می‌گویم و اعتبار از دست رفته مردم را شما باید دوباره، احیا سازید.»
 
رییس‌جمهور اشرف غنی همچنان نبود نماینده‌گان غزنی در دور هفده‌هم شورای ملی یک خلا دانست.
 
او اضافه کرد: «انتخابات غزنی ضرور است که با انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای ولایتی و شورای ولسوالی هم‌زمان انجام شود، اما هنوز هم نبود وکلای منتخب از ولایت غزنی در دروه هفده‌هم یک خلا است که توجه خاص کمیسیون انتخابات را برای تکمیل کردنش می‌خواهم.»
 
دراین مراسم، همچنان آقای غنی گفت که حکومت و دولت خواهان یک فصل تازه در روابط‌اش با شورای ملی است.
 
او تصریح کرد: «حکومت و دولت خواهانی نه تنها یک باب نو، بلکه یک فصل نو و یک کتاب نو در روابط بین شورای ملی و حکومت است و به‌حیث رییس دولت افغانستان، سه قوه همیشه برایم نقش مهم و حیاتی را دارند.»
 
او همچنان از وکلا تازه خواست تا روی تجدید قانون انتخابات توجه بیشتر داشته باشند.

کمیسیون مستقل انتخابات سه‌شنبه شب نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کابل را پس از ماه‌ها تأخیر، اعلام کرد.
 
عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات گفت دلیل تأخیر در اعلام نتایج نهایی کابل را بررسی بیشتر آرای کابل خواند.
 
بر بنیاد فهرستی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسیده‌است، ۳۳ کاندید از کابل توانسته‌اند با آرای بلند به مجلس نماینده‌گان، راه پیدا کنند.
 

افغانستان

نماینده‌گان مردم کابل و پکتیا مراسم تحلیف را به جا آوردند

در این مراسم که رییس اجراییه نیز حضور داشت، آقای غنی از زمان اعلام شدن نتایج انتخابات و رهبری کمیسیون‌های پیشین انتخاباتی، سخت انتقاد کرد.

Thumbnail

نماینده‌گان مردم کابل و پکتیا امروز چهارشنبه (۲۵ ثور) در حضور داشت رییس‌جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست‌جموری، مراسم تحلیف را به‌جا آوردند.
 
آقای غنی پیش از آغاز این مراسم گفت: «متأسفانه یک فاجعه بود، در تاریخ نظام‌های مردم سالار بی‌سابقه است که نتیجۀ انتخابات هفت ماه را، در بربگیرد.»
 
او افزود: «در بی‌کفایتی دو کمیسیون گذشته، باید شک نباشد و اجماع مملکت دراین باره وجود دارد.»
 
آقای غنی همچنان از نماینده‌گان کابل و پکتیا خواست تا اعتبار از دست رفتۀ مردم را روی انتخابات، دوباره احیا کنند.
 
او در این باره گفت: «امروز مجلس نماینده‌گان تکمیل شد و برای تمام مردم تبریک می‌گویم و اعتبار از دست رفته مردم را شما باید دوباره، احیا سازید.»
 
رییس‌جمهور اشرف غنی همچنان نبود نماینده‌گان غزنی در دور هفده‌هم شورای ملی یک خلا دانست.
 
او اضافه کرد: «انتخابات غزنی ضرور است که با انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای ولایتی و شورای ولسوالی هم‌زمان انجام شود، اما هنوز هم نبود وکلای منتخب از ولایت غزنی در دروه هفده‌هم یک خلا است که توجه خاص کمیسیون انتخابات را برای تکمیل کردنش می‌خواهم.»
 
دراین مراسم، همچنان آقای غنی گفت که حکومت و دولت خواهان یک فصل تازه در روابط‌اش با شورای ملی است.
 
او تصریح کرد: «حکومت و دولت خواهانی نه تنها یک باب نو، بلکه یک فصل نو و یک کتاب نو در روابط بین شورای ملی و حکومت است و به‌حیث رییس دولت افغانستان، سه قوه همیشه برایم نقش مهم و حیاتی را دارند.»
 
او همچنان از وکلا تازه خواست تا روی تجدید قانون انتخابات توجه بیشتر داشته باشند.

کمیسیون مستقل انتخابات سه‌شنبه شب نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کابل را پس از ماه‌ها تأخیر، اعلام کرد.
 
عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات گفت دلیل تأخیر در اعلام نتایج نهایی کابل را بررسی بیشتر آرای کابل خواند.
 
بر بنیاد فهرستی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسیده‌است، ۳۳ کاندید از کابل توانسته‌اند با آرای بلند به مجلس نماینده‌گان، راه پیدا کنند.
 

هم‌رسانی کنید