Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نماینده‌گان مجلس: ترور جنرال رازق انگیزه‌های سیاسی داشته‌است

قرار بود امروز(دوشنبه، ۷عقرب) مسؤولان نهادهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی کشور در بارۀ چگونگی ترور جنرال عبدالرازق، فرمانده پیشین پولیس و عبدالمومن حسین خیل، رییس امنیت ملی کندهار و نیز اوضاع امنیتی کشور به مجلس نماینده‌گان اطلاعات بدهند، اما این مسؤولان ازبهر شرکت در مراسم دعا خوانی برای جنرال رازق، جنرال حسین خیل و جنرال جبار قهرمان در ارگ، به مجلس نیامدند.

این کار مسؤولان امنیتی، باعث خشم شماری از نماینده‌گان مجلس شد. این نماینده‌گان می‌گویند که حکومت، حرمتی به مجلس ندارد.

غلام فاروق مجروح در این باره گفت: «حکومت متأسفانه که به شورا کدام احترامی قایل نیست، بناٌ تا ختم این دوره دیگر اعضای حکومت را دعوت نکنیم.»

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان نیز افزود «امروز(مسؤولان امنیتی) باید می‌آمدند. این را (فرا خوان مسؤولان امنیتی) از آجندا بیرون کرده نمی‌توانیم، شامل آجندا است و به روز شنبه می‌گذاریم.»

شماری از نماینده‌گان مجلس اما، اطلاعاتی را که تاکنون حکومت در بارۀ کشته شدن جنرال رازق داده است، قناعت بخش نمی‌دانند.

این نماینده‌گان می‌گویند که کشته شدن جنرال رازق، انگیزۀ سیاسی داشته است و حکومت اطلاعات دقیق را در این باره با مردم درمیان نمی‌گذارد.

 الله گل مجاهد اظهار داشت: «وقتی که یک جنرال ملک شهید می‌شود اورا نه کسی به طب عدلی می‌برد، نه مردۀ طالب معلوم می‌باشد؛ به نظر ما این قضیه گنگ است.»

جنرال رازق، فرمانده پیشین ولایت کندهار و عبدالمومن حسین خیل، رییس امنیت این ولایت یازده روز پیش، پس از آن در ولایت کندهار جان باختند که بربنیاد گفته‌های مقام‌های امنیتی یک نگهبان والی کندهار بر آنان تیراندازی کرد.

نماینده‌گان مجلس: ترور جنرال رازق انگیزه‌های سیاسی داشته‌است

ریاست جمهوری، امروز ازبهرجان باختن جنرال عبدالرازق، جنرال عبدالمومن حسن خیل و جنرال عبدالجبار قهرمان مراسم دعاخوانی را در ارگ برگزار کرد. 

تصویر بندانگشتی

قرار بود امروز(دوشنبه، ۷عقرب) مسؤولان نهادهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی کشور در بارۀ چگونگی ترور جنرال عبدالرازق، فرمانده پیشین پولیس و عبدالمومن حسین خیل، رییس امنیت ملی کندهار و نیز اوضاع امنیتی کشور به مجلس نماینده‌گان اطلاعات بدهند، اما این مسؤولان ازبهر شرکت در مراسم دعا خوانی برای جنرال رازق، جنرال حسین خیل و جنرال جبار قهرمان در ارگ، به مجلس نیامدند.

این کار مسؤولان امنیتی، باعث خشم شماری از نماینده‌گان مجلس شد. این نماینده‌گان می‌گویند که حکومت، حرمتی به مجلس ندارد.

غلام فاروق مجروح در این باره گفت: «حکومت متأسفانه که به شورا کدام احترامی قایل نیست، بناٌ تا ختم این دوره دیگر اعضای حکومت را دعوت نکنیم.»

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان نیز افزود «امروز(مسؤولان امنیتی) باید می‌آمدند. این را (فرا خوان مسؤولان امنیتی) از آجندا بیرون کرده نمی‌توانیم، شامل آجندا است و به روز شنبه می‌گذاریم.»

شماری از نماینده‌گان مجلس اما، اطلاعاتی را که تاکنون حکومت در بارۀ کشته شدن جنرال رازق داده است، قناعت بخش نمی‌دانند.

این نماینده‌گان می‌گویند که کشته شدن جنرال رازق، انگیزۀ سیاسی داشته است و حکومت اطلاعات دقیق را در این باره با مردم درمیان نمی‌گذارد.

 الله گل مجاهد اظهار داشت: «وقتی که یک جنرال ملک شهید می‌شود اورا نه کسی به طب عدلی می‌برد، نه مردۀ طالب معلوم می‌باشد؛ به نظر ما این قضیه گنگ است.»

جنرال رازق، فرمانده پیشین ولایت کندهار و عبدالمومن حسین خیل، رییس امنیت این ولایت یازده روز پیش، پس از آن در ولایت کندهار جان باختند که بربنیاد گفته‌های مقام‌های امنیتی یک نگهبان والی کندهار بر آنان تیراندازی کرد.

هم‌رسانی کنید