تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نماینده‌گان مجلس تلاش‌ها برای کاهش آلوده‌گی هوا را کافی نمی‌دانند

افزایش کم پیشینه آلوده‌گی هوا در پایتخت در چند هفته اخیر، پای مسوولان شهر داری کابل و اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست را برای پاسخ گویی به مجلس نماینده گان کشیده است.

شماری از اعضای مجلس مسوولان این نهادها را به بی کفایتی متهم میکنند ومی افزایند که تا کنون کاری عملی یی برای مبارزه با آلوده‌گی هوا انجام نشده است.

خالد اسد، عضو مجلس نماینده گان گفت: «بر طرحی کار کنید که ما برای سالهای آینده برنامه وار به پیش برویم که از این آلوده گی کشنده جلوگیری کنیم.»

فاطمه کوهستانی عضو دیگر مجلس نماینده گان گفت: «به رییس جمهور مشاوریت می دهید که چنین حکمی را صادر کند، شما وضعیت اقتصادی مردم را درنظر بگیرید، شما فقر مزید که در پایتخت وجود دارد در نظر بگیرید، مردم نان خوردن خودشان را ندارند.»

احمد ذکی سرفراز، شهردار کابل گفت که هشتاد درصد علت آلوده گی هوا مکان‌های رهایشی استند و بخش‌های تجارتی و وسایل ترانسپورتی غیرمعیاری نیز بر افزایش آلوده‌گی هوا افزاوده است.

او افزود: «من قبول دارم که بخش اعظم از کوچه‌ها وپس کوچه‌های ما خامه استند، اما پخته کردن کوچه به کوچه شاید بسیار وقت گیر و یک عالم به منابع نیاز دارد.»

در همین حال، عزت الله صدیقی، معین اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید تا هنگامی که تمامی نهادهای مسوول  به گونه هماهنگ وعملی کار نکنند مبارزه با آلوده گی هوا دشوار خواهد بود.

آقای صدیقی افزود: «بخش حکومت، بخش اجراییه، شهرداری‌ها، پارلمان محترم و جامعه مدنی نباشد، همان پلان‌های مقبول و خوبی را ما تهیه کرده ایم باز هم سر میز ما میماند.» 

اما این پاسخ‌ها برای شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان قناعت بخش نیستند.

شهناز غوثی،عضو مجلس نماینده‌گان در  این باره گفت:« هیچ راه حلی شما ندارید و هیچ کار شما نکردید.»

رحیم علی یار، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان، گفت: «همه ما مسوول استیم، پارلمان شش ماه پیش چرا در ارتباط آلوده‌گی هوا گپ نزد، همه یی ما وقتی که دود دماغ‌های مان را کور کرد و پیش داکتر رفتیم باز به این فکر میشویم که چی کار بکنیم.»

درهفته های پسین کابل درصدر شهرهای آلوده جهان قرار گرفت ونیز ۱۷ تن به علت افزایش آلوده گی‌ها در پایتخت جان باختند.

اما برف باری‌های چند روز پسین باعث شده است تا پایتخت نشینان برای چند روز محدود هوای پاک  را تنفس کند.

نماینده‌گان مجلس تلاش‌ها برای کاهش آلوده‌گی هوا را کافی نمی‌دانند

معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که کاهش آلوده‌گی هوا در شهر کابل نیازمند همکاری مشترک میان تمام نهادها است.

تصویر بندانگشتی

افزایش کم پیشینه آلوده‌گی هوا در پایتخت در چند هفته اخیر، پای مسوولان شهر داری کابل و اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست را برای پاسخ گویی به مجلس نماینده گان کشیده است.

شماری از اعضای مجلس مسوولان این نهادها را به بی کفایتی متهم میکنند ومی افزایند که تا کنون کاری عملی یی برای مبارزه با آلوده‌گی هوا انجام نشده است.

خالد اسد، عضو مجلس نماینده گان گفت: «بر طرحی کار کنید که ما برای سالهای آینده برنامه وار به پیش برویم که از این آلوده گی کشنده جلوگیری کنیم.»

فاطمه کوهستانی عضو دیگر مجلس نماینده گان گفت: «به رییس جمهور مشاوریت می دهید که چنین حکمی را صادر کند، شما وضعیت اقتصادی مردم را درنظر بگیرید، شما فقر مزید که در پایتخت وجود دارد در نظر بگیرید، مردم نان خوردن خودشان را ندارند.»

احمد ذکی سرفراز، شهردار کابل گفت که هشتاد درصد علت آلوده گی هوا مکان‌های رهایشی استند و بخش‌های تجارتی و وسایل ترانسپورتی غیرمعیاری نیز بر افزایش آلوده‌گی هوا افزاوده است.

او افزود: «من قبول دارم که بخش اعظم از کوچه‌ها وپس کوچه‌های ما خامه استند، اما پخته کردن کوچه به کوچه شاید بسیار وقت گیر و یک عالم به منابع نیاز دارد.»

در همین حال، عزت الله صدیقی، معین اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید تا هنگامی که تمامی نهادهای مسوول  به گونه هماهنگ وعملی کار نکنند مبارزه با آلوده گی هوا دشوار خواهد بود.

آقای صدیقی افزود: «بخش حکومت، بخش اجراییه، شهرداری‌ها، پارلمان محترم و جامعه مدنی نباشد، همان پلان‌های مقبول و خوبی را ما تهیه کرده ایم باز هم سر میز ما میماند.» 

اما این پاسخ‌ها برای شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان قناعت بخش نیستند.

شهناز غوثی،عضو مجلس نماینده‌گان در  این باره گفت:« هیچ راه حلی شما ندارید و هیچ کار شما نکردید.»

رحیم علی یار، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان، گفت: «همه ما مسوول استیم، پارلمان شش ماه پیش چرا در ارتباط آلوده‌گی هوا گپ نزد، همه یی ما وقتی که دود دماغ‌های مان را کور کرد و پیش داکتر رفتیم باز به این فکر میشویم که چی کار بکنیم.»

درهفته های پسین کابل درصدر شهرهای آلوده جهان قرار گرفت ونیز ۱۷ تن به علت افزایش آلوده گی‌ها در پایتخت جان باختند.

اما برف باری‌های چند روز پسین باعث شده است تا پایتخت نشینان برای چند روز محدود هوای پاک  را تنفس کند.

هم‌رسانی کنید