Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نماینده‎گان مجلس حامدکرزی را عامل بحران در کشور می‎دانند

شماری از اعضای مجلس نماینده گان حامدکرزی، رییس جمهور پیشین را عامل بسیاری بحران های کنونی در کشور می‎دانند و تأکید می ورزند که وی نباید بیش از این در کارهای حکومت مداخله کند.

اما، نماینده‎گان مجلس اینک از این گفته های آقای کرزی به شدت انتقاد می کنند و خود وی را عامل اصلی بحران های کنونی کشور می‎دانند.

غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده گان گفت: «تیم کرزی و باند کرزی و روندی که بنام کرزی بوجود آمده، خوب بفهمد که این روند، این تیم و باند فاسد است و افغانستان را به یغما برده است.»

ظهیرسعادت، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز افزود: «رییس جمهور پیشین حداقل توجه به فامیل همان بیست و شش نفری که یک هفته قبل در ارزگان شهید شدند، پیام شان به خانواده های این ها چی خواهد بود.»

با این همه، برخی از نماینده گان هم استند که دوران حامد کرزی را بهتر و خوب تر از وضعیت امروز می‎دانند.

مخدوم عبدالله محمدی، عضو مجلس نماینده گان بیان داشت: «من تقدیر و تشکر از حکومت سیزده سالۀ حامد کرزی می کنم؛ اقلأ افغانستانی که نظام نداشت، هیچ چیزی نداشت به یک حالتی رساندند که صاحب نظام شدیم.»

برخی دیگر از اعضای مجلس اما، هم کرزی و هم رهبران کنونی حکومت را نقد می کنند و تأکید دارند که هیچ رهبری در افغانستان برای مردم صادقانه کار نکرده است.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت: «انسان افغانستانی بلند می شود مکتب، مسجد، خانه خدا و کلام مبین را می سوزاند و بخاطر رفتن به بهشت افراد بی کنا را می کشد، واقعیت قضیه این است که ما هیچ نوع تاریخ قابل افتخار نداریم.»

این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری نیز به گفته‎های آقای کرزی واکنش نشان داده و از راهبرد تازۀ ترمپ برای افغانستان، حمایت کرده است.

نماینده‎گان مجلس حامدکرزی را عامل بحران در کشور می‎دانند

حامدکرزی، روز پنج شنبه در یک نشست رسانه یی در منزلش، از راهبرد تازۀ ایالات متحده برای افغانستان انتقاد کرد و نیز بر خلاف گفته‎های چند ماه پیش خود، طالبان را تروریست ندانست و گفت که تنها عمل کردهای این گروه تروریستی است.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای مجلس نماینده گان حامدکرزی، رییس جمهور پیشین را عامل بسیاری بحران های کنونی در کشور می‎دانند و تأکید می ورزند که وی نباید بیش از این در کارهای حکومت مداخله کند.

اما، نماینده‎گان مجلس اینک از این گفته های آقای کرزی به شدت انتقاد می کنند و خود وی را عامل اصلی بحران های کنونی کشور می‎دانند.

غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده گان گفت: «تیم کرزی و باند کرزی و روندی که بنام کرزی بوجود آمده، خوب بفهمد که این روند، این تیم و باند فاسد است و افغانستان را به یغما برده است.»

ظهیرسعادت، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز افزود: «رییس جمهور پیشین حداقل توجه به فامیل همان بیست و شش نفری که یک هفته قبل در ارزگان شهید شدند، پیام شان به خانواده های این ها چی خواهد بود.»

با این همه، برخی از نماینده گان هم استند که دوران حامد کرزی را بهتر و خوب تر از وضعیت امروز می‎دانند.

مخدوم عبدالله محمدی، عضو مجلس نماینده گان بیان داشت: «من تقدیر و تشکر از حکومت سیزده سالۀ حامد کرزی می کنم؛ اقلأ افغانستانی که نظام نداشت، هیچ چیزی نداشت به یک حالتی رساندند که صاحب نظام شدیم.»

برخی دیگر از اعضای مجلس اما، هم کرزی و هم رهبران کنونی حکومت را نقد می کنند و تأکید دارند که هیچ رهبری در افغانستان برای مردم صادقانه کار نکرده است.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت: «انسان افغانستانی بلند می شود مکتب، مسجد، خانه خدا و کلام مبین را می سوزاند و بخاطر رفتن به بهشت افراد بی کنا را می کشد، واقعیت قضیه این است که ما هیچ نوع تاریخ قابل افتخار نداریم.»

این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری نیز به گفته‎های آقای کرزی واکنش نشان داده و از راهبرد تازۀ ترمپ برای افغانستان، حمایت کرده است.

هم‌رسانی کنید