تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ننگرهاریان باوجود شش انفجار روز آزادی را جشن گرفتند

با وجود شش انفجار در شهر جلال آباد باشنده گان این ولایت صدمین سالروز آزادی کشور را جشن گرفتند.

این انفجار ها که ناشی از ماین های جاسازی شده بود در حدود هفتاد تن  از باشنده گان جلال آباد را زخمی ساختند.

اما این انفجار ها مانع شرکت مردم در جشن صدمین سالروز آزادی کشور نشد.

مقام های محلی ننگرهار با گذاشت اکلیل گل در مقبره غازی امان الله خان از کار نامه های شاه به خوبی یاد کردند.

باشنده گان جلال آباد با رقص و بایکوبی و آتن ملی این روز را جشن گرفتند.

اما این همه تدابیر امنیتی شش انفجار در شهر جلال اباد رخ داد مقام های محلی ننگرهار این انفجار ها را برخاسته از ماین های جاسازی شده میدانند.

مقام های محلی ننگرهار میگویند که درین انفجار ها در حدود هفتاد تن از باشنده گان این ولایت زخم برداشته اند آنان وضعیت بهداشتی زخمیان این رویداد را خوب میخوانند.

افغانستان

ننگرهاریان باوجود شش انفجار روز آزادی را جشن گرفتند

صدمین سالروز ازادی کشور در شهر جلال آباد از سوی مقام های محلی و باشنده گان این ولایت جشن گرفته شدند

Thumbnail

با وجود شش انفجار در شهر جلال آباد باشنده گان این ولایت صدمین سالروز آزادی کشور را جشن گرفتند.

این انفجار ها که ناشی از ماین های جاسازی شده بود در حدود هفتاد تن  از باشنده گان جلال آباد را زخمی ساختند.

اما این انفجار ها مانع شرکت مردم در جشن صدمین سالروز آزادی کشور نشد.

مقام های محلی ننگرهار با گذاشت اکلیل گل در مقبره غازی امان الله خان از کار نامه های شاه به خوبی یاد کردند.

باشنده گان جلال آباد با رقص و بایکوبی و آتن ملی این روز را جشن گرفتند.

اما این همه تدابیر امنیتی شش انفجار در شهر جلال اباد رخ داد مقام های محلی ننگرهار این انفجار ها را برخاسته از ماین های جاسازی شده میدانند.

مقام های محلی ننگرهار میگویند که درین انفجار ها در حدود هفتاد تن از باشنده گان این ولایت زخم برداشته اند آنان وضعیت بهداشتی زخمیان این رویداد را خوب میخوانند.

هم‌رسانی کنید