Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نهادهای رسانه‌یی: حکومت در تلاش سانسور رسانه‌ها است

چندین نهاد رسانه‌یی، در اعتراض به آنچه که تلاش‌های حکومت برای متوقف ساختن پخش زندۀ رویدادهای هراس افگنانه از سوی رسانه‌های تصویری در کشور می‌گویند، آن را تلاش حکومت برای سانسور رسانه‌ها می‌دانند.

این نهادها، روز یک‌شنبه، در نشستی در کابل، آزادی فعالیت‌های رسانه‌ها را برای شان خط سرخ عنوان کردند و تأکید ورزیدند که در برابر هرگونه محدویتی که از سوی حکومت اعمال شود، خواهند ایستاد.

مسؤولان این نهادها، از ادامۀ تهدیدها در برابر خبرنگاران در کشور انتقاد می‌کنند و می‌گویند که حکومت به جای بررسی کشتار خبرنگاران، به ایجاد محدودیت‌ها در برابر فعالیت‌های رسانه‌ها، می‌کوشد.

حامد پویا، مسؤول نهاد بازار رسانه‌ها گفت: «حکومت هیچ گونه اراده قویی برای حمایت از رسانه ها و خبرنگاران ندارد. آزادی بیان و آزادی رسانه ها که پایگاه آخری روند دموکراسی در افغانستان است، ما بدین باور استیم که حکومت می خواهد این پایه های اساسی را، این روند را، بشکند.»

 مولانا عبدالله، مسؤول اتحادیه رادیو تلویزیون های افغانستان نیز افزود: «رسانه‌هایی که در طول پانزده شانزده سال، با دادن شهادت حدود صد نفر کم تر و یا زخمی شدن و آواره شدن بیش از صدها نفر، یکی از دستاوردهای دو دهه اخیر بوده، ما نمی توانیم این را به فرمایش چند نفر که خلاف سلیقه شان نشرات زنده می باشد، محدود بسازیم و یا سرکوب بکنیم.»  

در همین حال، در حدود دو هفته پس از حمله بر خبرنگاران در کابل که جان نُه تن آنان را گرفت، این نهادهای رسانه یی بدین باورند که چگونه گی این رویداد هنوز پوشیده مانده است و نهادهای امنیتی هم به جای این که به حفظ جان خبرنگاران در ولایت های ناامن بکوشند، به آنان گفته اند که در خانه های شان بمانند.

میرعلی اصغر اکبر زاده، مسؤول اتحادیه ملی خبرنگاران و ژورنالیستان افغانستان اظهار داشت: «در حادثه دومی که خبرنگاران جام شهادت نوشیدند، این حمله انتحاری بوده یا مواد از قبل جاسازی شده؟ این ها پرسش های بسیار خطرناکی استند که در ذهن همه ما و شما خطور می کند و حکومت نباید، مطابق با قانون اساسی، نه سانسور قبل از نشر را حکومت حقش را دارد و نه بعد از نشر را.»

حجت الله مجددی، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان هم تصریح کرد: «این موارد باعث می شوند که وضعیت بدتر از گذشته شود، خشونت ها بیشتر صورت بگیرند و ژورنالیستان ما در ولایات، ساحه کار برای شان محدود شود.» 

حملۀ انتحاری دهم ثور بر خبرنگاران در کابل، پُر تلفات ترین رویداد برای رسانه های افغانستان شناخته شده است.

خبرنگاران هنگامی جان باختند که برای پوشش خبری یک حملۀ انتحاری در منطقۀ شش درک کابل به این محل رفته بودند؛ اما خودشان آماج حملۀ انتحاری دیگری قرار گرفتند.

نهادهای رسانه‌یی: حکومت در تلاش سانسور رسانه‌ها است

این نهادهای رسانه‌یی از این نگران استند که حکومت در هماهنگی با کسانی که خود شان را نماینده گان رسانه‌ها معرفی می‌کنند، در رهنمودی از بهر پوشش خبری رویدادهای هراس افگنانه، بندی را در بارۀ وضع محدودیت و ممنوعیت نشرات زنده از این رویدادها گنجانیده است.

تصویر بندانگشتی

چندین نهاد رسانه‌یی، در اعتراض به آنچه که تلاش‌های حکومت برای متوقف ساختن پخش زندۀ رویدادهای هراس افگنانه از سوی رسانه‌های تصویری در کشور می‌گویند، آن را تلاش حکومت برای سانسور رسانه‌ها می‌دانند.

این نهادها، روز یک‌شنبه، در نشستی در کابل، آزادی فعالیت‌های رسانه‌ها را برای شان خط سرخ عنوان کردند و تأکید ورزیدند که در برابر هرگونه محدویتی که از سوی حکومت اعمال شود، خواهند ایستاد.

مسؤولان این نهادها، از ادامۀ تهدیدها در برابر خبرنگاران در کشور انتقاد می‌کنند و می‌گویند که حکومت به جای بررسی کشتار خبرنگاران، به ایجاد محدودیت‌ها در برابر فعالیت‌های رسانه‌ها، می‌کوشد.

حامد پویا، مسؤول نهاد بازار رسانه‌ها گفت: «حکومت هیچ گونه اراده قویی برای حمایت از رسانه ها و خبرنگاران ندارد. آزادی بیان و آزادی رسانه ها که پایگاه آخری روند دموکراسی در افغانستان است، ما بدین باور استیم که حکومت می خواهد این پایه های اساسی را، این روند را، بشکند.»

 مولانا عبدالله، مسؤول اتحادیه رادیو تلویزیون های افغانستان نیز افزود: «رسانه‌هایی که در طول پانزده شانزده سال، با دادن شهادت حدود صد نفر کم تر و یا زخمی شدن و آواره شدن بیش از صدها نفر، یکی از دستاوردهای دو دهه اخیر بوده، ما نمی توانیم این را به فرمایش چند نفر که خلاف سلیقه شان نشرات زنده می باشد، محدود بسازیم و یا سرکوب بکنیم.»  

در همین حال، در حدود دو هفته پس از حمله بر خبرنگاران در کابل که جان نُه تن آنان را گرفت، این نهادهای رسانه یی بدین باورند که چگونه گی این رویداد هنوز پوشیده مانده است و نهادهای امنیتی هم به جای این که به حفظ جان خبرنگاران در ولایت های ناامن بکوشند، به آنان گفته اند که در خانه های شان بمانند.

میرعلی اصغر اکبر زاده، مسؤول اتحادیه ملی خبرنگاران و ژورنالیستان افغانستان اظهار داشت: «در حادثه دومی که خبرنگاران جام شهادت نوشیدند، این حمله انتحاری بوده یا مواد از قبل جاسازی شده؟ این ها پرسش های بسیار خطرناکی استند که در ذهن همه ما و شما خطور می کند و حکومت نباید، مطابق با قانون اساسی، نه سانسور قبل از نشر را حکومت حقش را دارد و نه بعد از نشر را.»

حجت الله مجددی، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان هم تصریح کرد: «این موارد باعث می شوند که وضعیت بدتر از گذشته شود، خشونت ها بیشتر صورت بگیرند و ژورنالیستان ما در ولایات، ساحه کار برای شان محدود شود.» 

حملۀ انتحاری دهم ثور بر خبرنگاران در کابل، پُر تلفات ترین رویداد برای رسانه های افغانستان شناخته شده است.

خبرنگاران هنگامی جان باختند که برای پوشش خبری یک حملۀ انتحاری در منطقۀ شش درک کابل به این محل رفته بودند؛ اما خودشان آماج حملۀ انتحاری دیگری قرار گرفتند.

هم‌رسانی کنید