تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

نورالله جلیلی به‌گونۀ رسمی پیکارهای انتخاباتی‌اش را آغاز کرد

سید نورالله جلیلی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری امروز (یک‌‎شنبه، ۱۳اسد) به‌گونۀ رسمی پیکارهای انتخاباتی‌اش را آغاز کرد.

آقای جلیلی، ششمین نامزد است که پیکارهای انتخاباتی‌اش را آغاز می‌کند. او امروز گردهمایی را در کابل برگزار کرد و دربارۀ برنامه‌هایش به مردم گفت.

او در سخنرانی‌اش در این گردهمایی، به مردم وعده داد که اگر رییس‌جمهور شود در دسترخوان مردم تغییرات خواهد آورد، تنخواه‌هایی دالری مقام‌های حکومتی را قطع خواهد کرد و نیز تنخواه آموزگاران را از هفت هزار افغانی به هفتاد هزار افغانی افزایش خواهد داد: «من به دستان خودم خشت زدیم و با بسیار فقر و بی چاره‌گی زنده‌گی خودرا تا این سرحد رسانیدیم و می‌خواهم که افغانستان را همچون خودم از این حالت بیرون کنم.»

پیکارهای انتخاباتی روز یک‌شنبه (۶اسد) به‌گونۀ رسمی آغاز شدند و تاکنون از هژده نامزد انتخابات ریاست‎جمهوری تنها اشرف غنی، عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت‌الله نبیل، عنایت الله حفیظ و آقای جلیلی پیکارهای شان را آغاز کرده‌اند.

بسیاری از نامزدان اشرف غنی و عبدالله عبدالله را به استفاده از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی شان متهم می‌سازند و از برگزاری انتخابات شفاف نگران اند. یکی از دلیل کمرنگ بودن پیکارهای انتخاباتی نیز همین موضوع گفته شده‌است.

نورالله جلیلی نیز در سخنرانی امروزش، رهبران حکومت را به دروغ‌گویی متهم ساخت و اگر در انتخابات پیروز شود، به کسانی که گذرنامه‎های خارجی دارند در حکومت جا نخواهد داد: «ما دیگر قدرت سیاسی را، ثروت ملی را از انحصار این رییس زاده‌ها و وزیرزاده‌های موروثی، از انحصار این لومپن‌های خارجی و دوپاسپورتۀ ارگ نشین خارج می‌کنیم و به غریب بچه‌های صدیق و متعهد وطن انتقال می‌دهیم.»

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، تأکید کرد به هرقیمتی که باشد باید در کشور صلح تأمین شود، اما از چگونگی بیرون شدن نیروهای بین‌المللی از افغانستان ابراز نکرانی کرد.

جلیلی در این باره گفت:«اگر لشکر طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین شان به شهرهای افغانستان سرازیر شوند، چه حادثه این جا رخ خواهد داد؟ بین گناه و بی‍‌گناه کی تفکیک خواهد کرد؟ آیا شما باور دارید که این رهبران دروغ‌گوی در کنار ما خواهند ماند؟ ابداً نه! شما مطمین باشید که تمام این‌ها فرار می‌کنند.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزار شود و پیکارهای اتخاباتی هژده نامزد این انتخابات تا سوم ماه میزان ادامه خواهند داشت.

انتخابات ۹۸

نورالله جلیلی به‌گونۀ رسمی پیکارهای انتخاباتی‌اش را آغاز کرد

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزار شود و پیکارهای اتخاباتی هژده نامزد این انتخابات تا سوم ماه میزان ادامه خواهند داشت.

تصویر بندانگشتی

سید نورالله جلیلی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری امروز (یک‌‎شنبه، ۱۳اسد) به‌گونۀ رسمی پیکارهای انتخاباتی‌اش را آغاز کرد.

آقای جلیلی، ششمین نامزد است که پیکارهای انتخاباتی‌اش را آغاز می‌کند. او امروز گردهمایی را در کابل برگزار کرد و دربارۀ برنامه‌هایش به مردم گفت.

او در سخنرانی‌اش در این گردهمایی، به مردم وعده داد که اگر رییس‌جمهور شود در دسترخوان مردم تغییرات خواهد آورد، تنخواه‌هایی دالری مقام‌های حکومتی را قطع خواهد کرد و نیز تنخواه آموزگاران را از هفت هزار افغانی به هفتاد هزار افغانی افزایش خواهد داد: «من به دستان خودم خشت زدیم و با بسیار فقر و بی چاره‌گی زنده‌گی خودرا تا این سرحد رسانیدیم و می‌خواهم که افغانستان را همچون خودم از این حالت بیرون کنم.»

پیکارهای انتخاباتی روز یک‌شنبه (۶اسد) به‌گونۀ رسمی آغاز شدند و تاکنون از هژده نامزد انتخابات ریاست‎جمهوری تنها اشرف غنی، عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت‌الله نبیل، عنایت الله حفیظ و آقای جلیلی پیکارهای شان را آغاز کرده‌اند.

بسیاری از نامزدان اشرف غنی و عبدالله عبدالله را به استفاده از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی شان متهم می‌سازند و از برگزاری انتخابات شفاف نگران اند. یکی از دلیل کمرنگ بودن پیکارهای انتخاباتی نیز همین موضوع گفته شده‌است.

نورالله جلیلی نیز در سخنرانی امروزش، رهبران حکومت را به دروغ‌گویی متهم ساخت و اگر در انتخابات پیروز شود، به کسانی که گذرنامه‎های خارجی دارند در حکومت جا نخواهد داد: «ما دیگر قدرت سیاسی را، ثروت ملی را از انحصار این رییس زاده‌ها و وزیرزاده‌های موروثی، از انحصار این لومپن‌های خارجی و دوپاسپورتۀ ارگ نشین خارج می‌کنیم و به غریب بچه‌های صدیق و متعهد وطن انتقال می‌دهیم.»

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، تأکید کرد به هرقیمتی که باشد باید در کشور صلح تأمین شود، اما از چگونگی بیرون شدن نیروهای بین‌المللی از افغانستان ابراز نکرانی کرد.

جلیلی در این باره گفت:«اگر لشکر طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین شان به شهرهای افغانستان سرازیر شوند، چه حادثه این جا رخ خواهد داد؟ بین گناه و بی‍‌گناه کی تفکیک خواهد کرد؟ آیا شما باور دارید که این رهبران دروغ‌گوی در کنار ما خواهند ماند؟ ابداً نه! شما مطمین باشید که تمام این‌ها فرار می‌کنند.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزار شود و پیکارهای اتخاباتی هژده نامزد این انتخابات تا سوم ماه میزان ادامه خواهند داشت.

هم‌رسانی کنید