Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نورستانی: آرای اختلافی را نمی‌توانیم پیش ازختم بازشماری باطل کنیم

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این نهاد نمی‌تواند در حدود ۳۰۰هزار رأیی را ‌که اختلافی استند، پیش از پایان یافتن روند بازشماری و تفتیش آرا باطل اعلام کند.

خانم نورستانی، امروز (چهارشنبه، ۲۹عقرب) گفت که این آرا باید در مرکزهای شمارش آرا بازرسی شوند.

او در این باره افزود: «...نماینده‌گان کاندیدای محترم با همکاران تخنیکی نشستند؛ آن‌ها [نماینده‌گان نامزدان] روی یک حرف تأکید دارند که این آرا را باطل کنید. باطل از داخل کمیسیون نمی‌شود، به ساحه برویم، به صندوق‌ها مراجعه کنیم؛ هرچیزی‌که باطل بود، ما آن‌را حساب نمی‌کنیم، باطل، باطل است.»

شماری از دسته‌های انتخاباتی، به‌ویژه دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، می‌گویند که این ۳۰۰هزار رأی اختلافی، نشانه‌های بایومتریکی را ندارند و باید باطل اعلام شوند.

این دسته‌های انتخاباتی، به‌ همین دلیل روند بازشماری آرا را تحریم کردند و به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات، در هفت ولایت مانع بازشماری آرا شده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که در حدود هشت‌هزار رأی استفاده شده در انتخابات ریاست‌جمهوری شش میزان، باید بازشماری شوند. روند بازشماری، پس از توقف چهار روزه، روز یک‌شنبه (۲۶عقرب) ازسر گرفت شد.

به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات، روند بازشماری در هفده ولایت پایان یافته‌است، در هفت ولایت آغاز نشده‌است و در ده ولایت دیگر ادامه دارد.

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بیان داشت: «آنان [اعضای کمیسیون مستقل انتخابات] توانایی کنترل روند را از دست داده‌اند؛ کل کار از سوی دارالانشای [کمیسیون مستقل انتخابات] رییس دارالانشا و رییسان ولایتی انجام می‌شود.»

بربنیاد جدول زمان‌بندی انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را که در شش ماه میزان برگزار شد، به روز بیست وهفتم ماه میزان اعلام می‌کرد، اما با گذشت نزدیک به دوماه به این وعده عمل نکرده‌است.

اورنگ زیب اما می‌گوید که پس از تکمیل شدن روند بازشماری و تفتیش آرا، نتایج نخستین اعلام خواهد شد: «همین روند بازشماری آرا تمام شود، ما نتیجه را اعلام می‌کنیم.»

نورستانی: آرای اختلافی را نمی‌توانیم پیش ازختم بازشماری باطل کنیم

شماری از دسته‌های انتخاباتی، به‌ویژه دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، می‌گویند که ۳۰۰هزار رأی اختلافی، نشانه‌های بایومتریکی را ندارند و باید باطل اعلام شوند.

تصویر بندانگشتی

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این نهاد نمی‌تواند در حدود ۳۰۰هزار رأیی را ‌که اختلافی استند، پیش از پایان یافتن روند بازشماری و تفتیش آرا باطل اعلام کند.

خانم نورستانی، امروز (چهارشنبه، ۲۹عقرب) گفت که این آرا باید در مرکزهای شمارش آرا بازرسی شوند.

او در این باره افزود: «...نماینده‌گان کاندیدای محترم با همکاران تخنیکی نشستند؛ آن‌ها [نماینده‌گان نامزدان] روی یک حرف تأکید دارند که این آرا را باطل کنید. باطل از داخل کمیسیون نمی‌شود، به ساحه برویم، به صندوق‌ها مراجعه کنیم؛ هرچیزی‌که باطل بود، ما آن‌را حساب نمی‌کنیم، باطل، باطل است.»

شماری از دسته‌های انتخاباتی، به‌ویژه دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، می‌گویند که این ۳۰۰هزار رأی اختلافی، نشانه‌های بایومتریکی را ندارند و باید باطل اعلام شوند.

این دسته‌های انتخاباتی، به‌ همین دلیل روند بازشماری آرا را تحریم کردند و به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات، در هفت ولایت مانع بازشماری آرا شده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که در حدود هشت‌هزار رأی استفاده شده در انتخابات ریاست‌جمهوری شش میزان، باید بازشماری شوند. روند بازشماری، پس از توقف چهار روزه، روز یک‌شنبه (۲۶عقرب) ازسر گرفت شد.

به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات، روند بازشماری در هفده ولایت پایان یافته‌است، در هفت ولایت آغاز نشده‌است و در ده ولایت دیگر ادامه دارد.

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بیان داشت: «آنان [اعضای کمیسیون مستقل انتخابات] توانایی کنترل روند را از دست داده‌اند؛ کل کار از سوی دارالانشای [کمیسیون مستقل انتخابات] رییس دارالانشا و رییسان ولایتی انجام می‌شود.»

بربنیاد جدول زمان‌بندی انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را که در شش ماه میزان برگزار شد، به روز بیست وهفتم ماه میزان اعلام می‌کرد، اما با گذشت نزدیک به دوماه به این وعده عمل نکرده‌است.

اورنگ زیب اما می‌گوید که پس از تکمیل شدن روند بازشماری و تفتیش آرا، نتایج نخستین اعلام خواهد شد: «همین روند بازشماری آرا تمام شود، ما نتیجه را اعلام می‌کنیم.»

هم‌رسانی کنید