Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نور: به زودی دربارۀ کناره‌گیری‌ام‌ تصمیم خواهم گرفت

عطا محمد نور، والی بلخ به روز سه‌شنبه (۱ حمل) در مراسم جشن نوروز گفته است که به زودی دربارۀ کناره گیری‎اش از مقام ولايت بلخ، تصميم خواهد گرفت.

وی كه برای بيش از ١٠ سال بر بلند ترين كرسی اين ولايت تكيه زده است در اين مراسم تأکید کرد که از بهر شركت در انتخابات آينده رياست‎جمهوری و نيز وارد شدن به ميدان تازه‎یی از سياست به زودی از مقام ولایت بلخ خدا حافظی خواهد كرد.

وی در ادامه گفت: "در حصۀ استفعای خودم به زودی‌ها تصمیم خواهم گرفت. اما به یک شرط که ما انتظار تطبیق کامل توافقنامه‌یی که با رییس‌جمهور صورت گرفته است و همچنان تطبیق توافقنامه که با جمعیت صورت گرفته است که خامۀ آن تکمیل می‎‏باشد، هستیم."

در همين حال، سرور دانش معاون دوم رييس‎جمهور كه برای شركت در جشن نوروز به مزار شريف رفته است از جهانيان خواست كه افغانستان را در كار نابود سازی هراس‎افگنان بیشتر پشتيبانی کنند و نيز بر كشورهای پشتيبان هراس افگنی فشار آورند.

وی گفت: "با توجه با اینکه تروریزم دشمن مشترک بشریت است از این جهت از همه کشورها و جامعۀ جهانی می‎خواهیم که ما را در این خط مقدم نبرد بیشتر از گذشته حمایت کنند."

آقای دانش به مخالفان مسلح دولت هشدار مي‎دهد كه اگر جنگ افزار بر زمين نگذارند، نا بود خواهند شد.

وی در ادامۀ سخنانش گفت: "اگر هراس‎‏افگنان به درخواست‎های مکرر صلح پاسخ منفی بدهند که تاکنون چنین هم کرده‎اند، راه دیگری جز مقابله با آنان وجود ندارد."

هزاران تن شهروندان از گوشه و كنار كشور برای بزرگداشت از نوروز به شهر مزار شريف رفته‎اند و نوروز را جشن گرفتند.

در این مراسم، ژنده بر افراشته شد و با فرستاده شدن بالون‎های رنگين به هوا پیام صلح فرستاده شد.

سپس چرخبال‏های ارتش از آسمان شهر مزار شريف پيام‎های شادباش ریختند.

مزاريان و ده‏ها هزار مهمان در درون و بیرون روضۀ حضرت علی گرد آمدند و نوروز را گرامی داشتند.

نوروز جشن ديرينه‎يی است كه چند پيش جهانی شد و از دوره‎های باستان تا کنون جشن گرفته می‎شود.

در افغانستان اين جشن برای چهل روز ادامه خواهد داشت و مردمان كشور با برگزاری مراسم‎ها و با شيوه‎های گونه گون آن را تجليل می نمايند.

نور: به زودی دربارۀ کناره‌گیری‌ام‌ تصمیم خواهم گرفت

وی كه برای بيش از ١٠ سال بر بلند ترين كرسی اين ولايت تكيه زده است در اين مراسم تأکید کرد که از بهر شركت در انتخابات آينده رياست‎جمهوری و نيز وارد شدن به ميدان تازه‎یی از سياست به زودی از مقام ولایت بلخ خدا حافظی خواهد كرد.

Thumbnail

عطا محمد نور، والی بلخ به روز سه‌شنبه (۱ حمل) در مراسم جشن نوروز گفته است که به زودی دربارۀ کناره گیری‎اش از مقام ولايت بلخ، تصميم خواهد گرفت.

وی كه برای بيش از ١٠ سال بر بلند ترين كرسی اين ولايت تكيه زده است در اين مراسم تأکید کرد که از بهر شركت در انتخابات آينده رياست‎جمهوری و نيز وارد شدن به ميدان تازه‎یی از سياست به زودی از مقام ولایت بلخ خدا حافظی خواهد كرد.

وی در ادامه گفت: "در حصۀ استفعای خودم به زودی‌ها تصمیم خواهم گرفت. اما به یک شرط که ما انتظار تطبیق کامل توافقنامه‌یی که با رییس‌جمهور صورت گرفته است و همچنان تطبیق توافقنامه که با جمعیت صورت گرفته است که خامۀ آن تکمیل می‎‏باشد، هستیم."

در همين حال، سرور دانش معاون دوم رييس‎جمهور كه برای شركت در جشن نوروز به مزار شريف رفته است از جهانيان خواست كه افغانستان را در كار نابود سازی هراس‎افگنان بیشتر پشتيبانی کنند و نيز بر كشورهای پشتيبان هراس افگنی فشار آورند.

وی گفت: "با توجه با اینکه تروریزم دشمن مشترک بشریت است از این جهت از همه کشورها و جامعۀ جهانی می‎خواهیم که ما را در این خط مقدم نبرد بیشتر از گذشته حمایت کنند."

آقای دانش به مخالفان مسلح دولت هشدار مي‎دهد كه اگر جنگ افزار بر زمين نگذارند، نا بود خواهند شد.

وی در ادامۀ سخنانش گفت: "اگر هراس‎‏افگنان به درخواست‎های مکرر صلح پاسخ منفی بدهند که تاکنون چنین هم کرده‎اند، راه دیگری جز مقابله با آنان وجود ندارد."

هزاران تن شهروندان از گوشه و كنار كشور برای بزرگداشت از نوروز به شهر مزار شريف رفته‎اند و نوروز را جشن گرفتند.

در این مراسم، ژنده بر افراشته شد و با فرستاده شدن بالون‎های رنگين به هوا پیام صلح فرستاده شد.

سپس چرخبال‏های ارتش از آسمان شهر مزار شريف پيام‎های شادباش ریختند.

مزاريان و ده‏ها هزار مهمان در درون و بیرون روضۀ حضرت علی گرد آمدند و نوروز را گرامی داشتند.

نوروز جشن ديرينه‎يی است كه چند پيش جهانی شد و از دوره‎های باستان تا کنون جشن گرفته می‎شود.

در افغانستان اين جشن برای چهل روز ادامه خواهد داشت و مردمان كشور با برگزاری مراسم‎ها و با شيوه‎های گونه گون آن را تجليل می نمايند.

هم‌رسانی کنید