تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نور خواستار بازگشت «بی‎قید و شرط» جنرال دوستم به کشور شد

عطا محمد نور، والی ولایت بلخ و عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در نُخستین گردهم‌آیی ائتلاف برای نجات افغانستان روز سه شنبه در شهر مزار شریف که در آن شماری از شهروندان کشور اشتراک کرده بودند گفت که بازگشت بی‌قید و شرط جنرال دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری را به دفتر کارش خواهان است.

در این گردهم‌آیی، آقای نور گفت که انحصار کمیسیون اصلاحات اداری، آوردن اصلاحات انتخاباتی، بازگشت بی‎قید و شرط آقای دوستم، از خواست‎های ائتلاف نجات استند.
 
او همچنان گفت که تا زمانی که «ارگ نشینان» عدالت را تأمین نکنند و از غرور پایین نیایید و انحصار قدرت را پایان ندهند، نمی‎تواند به کارش ادامه دهد.

او گفت: «وضعیت در کشور روزبه‎روز بدتر می‎شود و صدها افغان جان‎های شان را از دست می‎دهند. مقام‎های امنیتی ناکارا باید دور انداخته شوند.»

آقای نور گفت که اشتراک تمام اقوام را در نظام می‎خواهد.

او که به تازه‌گی ائتلاف برای نجات افغانستان را با همکاری دو حزب دیگر تشکیل داده‌است گفت که از این پس طرف آنان ریاست‎جمهوری است نه ریاست اجرائیه.

والی بلخ در ادامه گفت: «من اعلام می‌‏کنم که دیگر طرف حق‎خواهی ما، طرف حرف ما و تحلیل ما و مخاطب ما ریاست اجرائیه نیست؛ بعد از این ارگ و ارگ نشینان است و آنانی که حقوق این ملت را قبض کرده‌اند.»

وی از آن چه که تفرقه افگنی از سوی حکومت، گفت که از نفاق باید دست بردارد زیرا برای مردم پذیرفتنی نیست.

درهمین حال، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه در این گردهمایی، گفت: «گفت‎وگوها با احزاب جریان دارد و به زودی ائتلاف شکل خواهد گرفت.»
 
ائتلاف نجات افغانستان از سه جریان سیاسی افغانستان به شمول جمعیت اسلامی، وحدت ملی مردم افغانستان و جنبش ملی اسلامی افغانستان در اوایل ماه جولای شکل گرفت و با صدور اعلامیۀ، خواستار خواست‌های مختلف از دولتشدند.
 
این درحالی‌ست که پیش از این نور محقق با دوستم در ترکیه دیدار و گفت‎وگو کرده بودند.
 
رهبران این ائتلاف پیش از این در یک قطعنامۀ رییس‎جمهور اشرف غنی را متهم به انحصار قدرت و کارکردن فراتر از قانون، متهم کرده بودند.

این ائتلاف در قطعنامۀ افزوده بود که در پی‏سقوط نظام نیستند، بل خواستار اصلاحات سیستماتیک در نهادهای امنیتی هستند.

نور خواستار بازگشت «بی‎قید و شرط» جنرال دوستم به کشور شد

آقای نور که در یک گردهم‌آیی در ولایت بلخ سخنرانی می‌کرد، گفت که پس از این مخاطب آنان ارگ ریاست جمهوری است؛ نه ریاست اجرائیه.

تصویر بندانگشتی

عطا محمد نور، والی ولایت بلخ و عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در نُخستین گردهم‌آیی ائتلاف برای نجات افغانستان روز سه شنبه در شهر مزار شریف که در آن شماری از شهروندان کشور اشتراک کرده بودند گفت که بازگشت بی‌قید و شرط جنرال دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری را به دفتر کارش خواهان است.

در این گردهم‌آیی، آقای نور گفت که انحصار کمیسیون اصلاحات اداری، آوردن اصلاحات انتخاباتی، بازگشت بی‎قید و شرط آقای دوستم، از خواست‎های ائتلاف نجات استند.
 
او همچنان گفت که تا زمانی که «ارگ نشینان» عدالت را تأمین نکنند و از غرور پایین نیایید و انحصار قدرت را پایان ندهند، نمی‎تواند به کارش ادامه دهد.

او گفت: «وضعیت در کشور روزبه‎روز بدتر می‎شود و صدها افغان جان‎های شان را از دست می‎دهند. مقام‎های امنیتی ناکارا باید دور انداخته شوند.»

آقای نور گفت که اشتراک تمام اقوام را در نظام می‎خواهد.

او که به تازه‌گی ائتلاف برای نجات افغانستان را با همکاری دو حزب دیگر تشکیل داده‌است گفت که از این پس طرف آنان ریاست‎جمهوری است نه ریاست اجرائیه.

والی بلخ در ادامه گفت: «من اعلام می‌‏کنم که دیگر طرف حق‎خواهی ما، طرف حرف ما و تحلیل ما و مخاطب ما ریاست اجرائیه نیست؛ بعد از این ارگ و ارگ نشینان است و آنانی که حقوق این ملت را قبض کرده‌اند.»

وی از آن چه که تفرقه افگنی از سوی حکومت، گفت که از نفاق باید دست بردارد زیرا برای مردم پذیرفتنی نیست.

درهمین حال، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه در این گردهمایی، گفت: «گفت‎وگوها با احزاب جریان دارد و به زودی ائتلاف شکل خواهد گرفت.»
 
ائتلاف نجات افغانستان از سه جریان سیاسی افغانستان به شمول جمعیت اسلامی، وحدت ملی مردم افغانستان و جنبش ملی اسلامی افغانستان در اوایل ماه جولای شکل گرفت و با صدور اعلامیۀ، خواستار خواست‌های مختلف از دولتشدند.
 
این درحالی‌ست که پیش از این نور محقق با دوستم در ترکیه دیدار و گفت‎وگو کرده بودند.
 
رهبران این ائتلاف پیش از این در یک قطعنامۀ رییس‎جمهور اشرف غنی را متهم به انحصار قدرت و کارکردن فراتر از قانون، متهم کرده بودند.

این ائتلاف در قطعنامۀ افزوده بود که در پی‏سقوط نظام نیستند، بل خواستار اصلاحات سیستماتیک در نهادهای امنیتی هستند.

هم‌رسانی کنید