تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نور: رییس‎جمهور در پی تفرقه اندازی میان شهروندان است

عطا محمد نور، در واکنش به آغاز توزیع شناس نامه های برقی بربنیاد فرمان تقنینی رییس جمهور، می گوید که آقای غنی با چند تن از همکارانش، کشور را به بحران برده اند.

وی که امروز در میان هوادارانش در مزارشریف سخن می زد، رییس جمهور را متهم کرد که وی می خواهد با آغاز روند توزیع شناس نامه های برقی، میان اقوام کشور تفرقه اندازی کند: «کاری که این ها می کنند، افغانستان را به طرف تجزیه می برند؛ به بحران خو برده اند، به پرتگاه سقوط رسانده اند. خدای نخواسته در این جا بوی تجزیه و بوی جنگ های خونین و خطرناک را ما استشمام می کنیم.»

آقای نور می گوید که شهروندان کشور، از کارهای رییس جمهور به تنگ آمده اند و هشدار می دهد که روزی خواهد رسید که رییس جمهور را از کاخ ریاست جمهوری بیرون بکشند: «(رییس جمهور) بسیار مغرور نباش! بخدا قسم که این ملت از درون ارگ بیرون ات می کند.»

در همین حال، ظاهر قدیر، نمایندۀ ننگرهار در مجلس نماینده گان، نیز رییس جمهور را به انحصار قدرت متهم می سازد

او که امروز در یک گردهمایی در شهر جلال آباد سخن می زد، گفت: «پیش از این، از راه فساد برای بیش از یک لگ مردم لقمه نانی می رسید، اشرف غنی آنقدر فساد را سیستماتیک کرد و دامن فساد را آنقدر کوچک کرد که برای چهار یا پنج نفر انحصار کرد و برای خود انحصار کرد.»

این نگرانی ها در حالی ابراز می شوند که بیش از دو ماه از تنش ها میان رییس جمهور و جمعیت اسلامی می گذرد، اما با گذشت این مدت، نه تنها که این تنش ها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته اند.

در این مدت، نماینده گان جمعیت و حکومت برای بیشتر از ده بار گفت وگو کرده اند.

نور: رییس‎جمهور در پی تفرقه اندازی میان شهروندان است

عطامحمد نور و ظاهر قدیر، حکومت را به انحصار گرایی متهم می سازند و هشدار می دهند که ادامۀ این سیاست، بحران ها در کشور را عمیق تر خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

عطا محمد نور، در واکنش به آغاز توزیع شناس نامه های برقی بربنیاد فرمان تقنینی رییس جمهور، می گوید که آقای غنی با چند تن از همکارانش، کشور را به بحران برده اند.

وی که امروز در میان هوادارانش در مزارشریف سخن می زد، رییس جمهور را متهم کرد که وی می خواهد با آغاز روند توزیع شناس نامه های برقی، میان اقوام کشور تفرقه اندازی کند: «کاری که این ها می کنند، افغانستان را به طرف تجزیه می برند؛ به بحران خو برده اند، به پرتگاه سقوط رسانده اند. خدای نخواسته در این جا بوی تجزیه و بوی جنگ های خونین و خطرناک را ما استشمام می کنیم.»

آقای نور می گوید که شهروندان کشور، از کارهای رییس جمهور به تنگ آمده اند و هشدار می دهد که روزی خواهد رسید که رییس جمهور را از کاخ ریاست جمهوری بیرون بکشند: «(رییس جمهور) بسیار مغرور نباش! بخدا قسم که این ملت از درون ارگ بیرون ات می کند.»

در همین حال، ظاهر قدیر، نمایندۀ ننگرهار در مجلس نماینده گان، نیز رییس جمهور را به انحصار قدرت متهم می سازد

او که امروز در یک گردهمایی در شهر جلال آباد سخن می زد، گفت: «پیش از این، از راه فساد برای بیش از یک لگ مردم لقمه نانی می رسید، اشرف غنی آنقدر فساد را سیستماتیک کرد و دامن فساد را آنقدر کوچک کرد که برای چهار یا پنج نفر انحصار کرد و برای خود انحصار کرد.»

این نگرانی ها در حالی ابراز می شوند که بیش از دو ماه از تنش ها میان رییس جمهور و جمعیت اسلامی می گذرد، اما با گذشت این مدت، نه تنها که این تنش ها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته اند.

در این مدت، نماینده گان جمعیت و حکومت برای بیشتر از ده بار گفت وگو کرده اند.

هم‌رسانی کنید