تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نُه تن با شلیک گلوله در حوزۀ ششم کابل کشته شدند

شماری از باشنده‌گان حوزۀ ششم کابل، می‌گویند که نُه تن از جوانان این منطقه، شب گذشته (شنبه، ۲۶دلو) به‌گونۀ مرموزی از سوی تفنگداران غیرقانونی کشته شده‌اند.

به گفتۀ آنان، این رویداد حوالی ساعت هشت شب گذشته در یک خانۀ ویرانه در کنار تپۀ سرخ در منطقۀ قلعۀ مسلم حوزۀ ششم امنیتی کابل رخ داده‌است.

در این رویداد، یک تن دیگر زخمی شده‌است.

عطاالله، باشندۀ محل گفت: «بعضی وقت ما می‌دیدیم که این‌جا می‌آمدند – خود ما اصلأ از خانه بیرون نمی‌شویم [بدلیل ناامنی].»

فردوس فرامرز، سخن‌گوی پولیس کابل می‌گوید که بررسی‌ها در این باره آغاز شده‌است، اما تاکنون کسی به اتهام این قتل‌ها بازداشت نشده‌است: «بررسی پولیس کابل دربارۀ این رویداد آغاز شده‌است و تاکنون انگیزه‌های این قتل معلوم نیست.»

شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان این رویداد می‌گویند، جوانانی که چرس دود می‌کردند، معمولأ به این محل می‌آمدند.

نزدیکان این قربانیان در حالی که پولیس را در تامین امنیت به ناتوانی متهم می سازند، می گویند که وجود جنگ افزارهای غیرقانونی در نزد مردم و نیز اجراء نشدن قانون بر مجرمان از علت های این گونه روی دادهای مرگبار استند.

فریدون، از نزدیکان قربانیان در این باره گفت: «تا ساعت هشت و نُه شب، این‌ها اینجا می‌بودند و «سیگرتی» خودرا می‌زدند و سپس می‌رفتند.»

یکی از این جان باخته‌گان این رویداد، نثاراحمد نام داشت و به اجمل مشهور بود. نزدیکان نثار احمد می‌گویند که از او چهار کودک به‌جا مانده‌اند.

به گفتۀ نزدیکان نثاراحمد، او کارمند ادارۀ امور بود.

پوپل، پسرکاکای نثاراحمد گفت: «نهادهای امنیتی وظیفه دارند که برای شهروندان امنیت را تأمین کنند.»

ولی محمد، باشندۀ محل نیز افزود: «در این‌جا می‌رفت و با دوستانش می‌نشستند؛ هر روز می‌رفت همان‌جا، بچۀ خوبی بود، به کسی ضررش نرسیده بود.»

نزدیکان این جان باخته‌گان، حکومت را در تأمین امنیت جان شهروندان به ناکامی متهم می‌سازد و خواستار بررسی جدی این رویداد استند.

این رویداد در حالی صورت می‌‎گیرد که اخیرأ چندین رویداد قتل و دزدی مسلحانه در کابل گزارش شده‌است.

در تازه‌ترین مورد، یک صراف بامداد امروز در منطقۀ ارزان قیمت کابل از سوی دزدان کشته شد.

افغانستان

نُه تن با شلیک گلوله در حوزۀ ششم کابل کشته شدند

این در حالی است که یک صراف بامداد امروز در منطقۀ ارزان قیمت کابل از سوی دزدان کشته شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان حوزۀ ششم کابل، می‌گویند که نُه تن از جوانان این منطقه، شب گذشته (شنبه، ۲۶دلو) به‌گونۀ مرموزی از سوی تفنگداران غیرقانونی کشته شده‌اند.

به گفتۀ آنان، این رویداد حوالی ساعت هشت شب گذشته در یک خانۀ ویرانه در کنار تپۀ سرخ در منطقۀ قلعۀ مسلم حوزۀ ششم امنیتی کابل رخ داده‌است.

در این رویداد، یک تن دیگر زخمی شده‌است.

عطاالله، باشندۀ محل گفت: «بعضی وقت ما می‌دیدیم که این‌جا می‌آمدند – خود ما اصلأ از خانه بیرون نمی‌شویم [بدلیل ناامنی].»

فردوس فرامرز، سخن‌گوی پولیس کابل می‌گوید که بررسی‌ها در این باره آغاز شده‌است، اما تاکنون کسی به اتهام این قتل‌ها بازداشت نشده‌است: «بررسی پولیس کابل دربارۀ این رویداد آغاز شده‌است و تاکنون انگیزه‌های این قتل معلوم نیست.»

شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان این رویداد می‌گویند، جوانانی که چرس دود می‌کردند، معمولأ به این محل می‌آمدند.

نزدیکان این قربانیان در حالی که پولیس را در تامین امنیت به ناتوانی متهم می سازند، می گویند که وجود جنگ افزارهای غیرقانونی در نزد مردم و نیز اجراء نشدن قانون بر مجرمان از علت های این گونه روی دادهای مرگبار استند.

فریدون، از نزدیکان قربانیان در این باره گفت: «تا ساعت هشت و نُه شب، این‌ها اینجا می‌بودند و «سیگرتی» خودرا می‌زدند و سپس می‌رفتند.»

یکی از این جان باخته‌گان این رویداد، نثاراحمد نام داشت و به اجمل مشهور بود. نزدیکان نثار احمد می‌گویند که از او چهار کودک به‌جا مانده‌اند.

به گفتۀ نزدیکان نثاراحمد، او کارمند ادارۀ امور بود.

پوپل، پسرکاکای نثاراحمد گفت: «نهادهای امنیتی وظیفه دارند که برای شهروندان امنیت را تأمین کنند.»

ولی محمد، باشندۀ محل نیز افزود: «در این‌جا می‌رفت و با دوستانش می‌نشستند؛ هر روز می‌رفت همان‌جا، بچۀ خوبی بود، به کسی ضررش نرسیده بود.»

نزدیکان این جان باخته‌گان، حکومت را در تأمین امنیت جان شهروندان به ناکامی متهم می‌سازد و خواستار بررسی جدی این رویداد استند.

این رویداد در حالی صورت می‌‎گیرد که اخیرأ چندین رویداد قتل و دزدی مسلحانه در کابل گزارش شده‌است.

در تازه‌ترین مورد، یک صراف بامداد امروز در منطقۀ ارزان قیمت کابل از سوی دزدان کشته شد.

هم‌رسانی کنید