Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی‌های سیاسیون از تشکیل حکومت‌ها با میانجیگری خارجیان

شماری از سیاسیون افغان امروز دوشنبه (۱۹ حوت) می‌گویند که در دو دور انتخابات گذشته بحران‌های برخاسته از انتخابات سبب شدند تا چگونگی حکومت‌ها با پا درمیانی خارجیان شکل بگیرند که این کار نگرانی‌های چهره‌های سیاسی  را  بر انگیخته است.
 
پس از ایجاد حکومت وحدت ملی با پا درمیانی جان کری وزیر امور خارجه پیشین امریکا، افغانستان پس از بیشتر از پنج سال و شش ماه، بار دیگر برای بقا اش با ازمون مشابه یی رو به رو شده است.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «هواره سیاسیون افغانستان منتظر خارجی‌ها بوده اند که بیایند و برای شان حل کنند و خود شان هیچ وقت در واقع یک ابتکار نکردند.»

این بار هم برای حل جنجال‌های به میان آمده از بهر ایجاد یک حکومت در افغانستان، زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میان ارگ و سپیدار از چند روز بدیسنو سرگرم پا درمیانی بوده است.

نصرالله استانکزی، استاد دانشگاه در این باره گفت: «متاسفانه که در پنج سال قبل هم به مداخله امریکایی‌ها رهبران حکومت تمکین کردند و حالا هم که عین موضوع در حال شکل گرفتن است مخالف صریح ماده چهار قانون اساسی افغانستان است.»  

در چند قدمی ارگ و سپیدار، نورالله، باشنده کابل، که در تلاش به دست آوردن لقمه نانی برای خانواده ده نفری اش است، آرزو دارد که زندگی او بیشتر از این زیر بار کشمکش‌های سیاست گران نرود.

نورالله در این باره گفت:«ما می خواهیم که با هم کنار بیایند و مشکلات را حل بسازند، اینقدر اختلاف و جنگ بس است.» 

محمد اسلم حسین خیل،باشنده دیگر کابل در این باره گفت: «مردم یک افغانیگی در جیب‌های شان ندارند و اینان بر چوکی‌های قدرت جنگ می‌کنند، چون خانه و اولادهای شان در خارج است و در قصه مردم نیستند.»
 
برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اختلاف‌های به میان آمده میان ارگ و سپیدار را برخاسته از ناتوانایی مدیریتی در کمیسیون های انتخاباتی می‌دانند.

اما کمیسیون مستقل انتخابات، نمی پذیرد که بحرانی شدن انتخابات سبب ایجاد این همه چالش‌های سیاسی شده است.

اورنگ زیب،‌عضو کمیسیون مستقل انتخابات، گفت:«تمامی فیصله‌های کمیسیون شکایات که از طریق آنان فیصله صورت گرفت و به کمیسیون انتخابات غرض تطبیق ارسال گردید ما همان فیصله‌ها را تطبیق کردیم و مطابق آن نتیجه را اعلام کردیم.» 

این همه چالش‌ها پس از آن اوج گرفتند که کمیسیون مستقل انتخابات محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، تصمیمی که با مخالفت‌های عبدالله عبدالله رو به رو شد و آقای عبدالله به دنبال آن حکومت همه شمول را اعلام کرد او امروز سوگند یاد کرد.

نگرانی‌های سیاسیون از تشکیل حکومت‌ها با میانجیگری خارجیان

پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، افغانستان پس از بیشتر از پنج سال و شش ماه، بار دیگر برای بقا اش با ازمون مشابه یی رو به رو شده است.

Thumbnail

شماری از سیاسیون افغان امروز دوشنبه (۱۹ حوت) می‌گویند که در دو دور انتخابات گذشته بحران‌های برخاسته از انتخابات سبب شدند تا چگونگی حکومت‌ها با پا درمیانی خارجیان شکل بگیرند که این کار نگرانی‌های چهره‌های سیاسی  را  بر انگیخته است.
 
پس از ایجاد حکومت وحدت ملی با پا درمیانی جان کری وزیر امور خارجه پیشین امریکا، افغانستان پس از بیشتر از پنج سال و شش ماه، بار دیگر برای بقا اش با ازمون مشابه یی رو به رو شده است.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «هواره سیاسیون افغانستان منتظر خارجی‌ها بوده اند که بیایند و برای شان حل کنند و خود شان هیچ وقت در واقع یک ابتکار نکردند.»

این بار هم برای حل جنجال‌های به میان آمده از بهر ایجاد یک حکومت در افغانستان، زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میان ارگ و سپیدار از چند روز بدیسنو سرگرم پا درمیانی بوده است.

نصرالله استانکزی، استاد دانشگاه در این باره گفت: «متاسفانه که در پنج سال قبل هم به مداخله امریکایی‌ها رهبران حکومت تمکین کردند و حالا هم که عین موضوع در حال شکل گرفتن است مخالف صریح ماده چهار قانون اساسی افغانستان است.»  

در چند قدمی ارگ و سپیدار، نورالله، باشنده کابل، که در تلاش به دست آوردن لقمه نانی برای خانواده ده نفری اش است، آرزو دارد که زندگی او بیشتر از این زیر بار کشمکش‌های سیاست گران نرود.

نورالله در این باره گفت:«ما می خواهیم که با هم کنار بیایند و مشکلات را حل بسازند، اینقدر اختلاف و جنگ بس است.» 

محمد اسلم حسین خیل،باشنده دیگر کابل در این باره گفت: «مردم یک افغانیگی در جیب‌های شان ندارند و اینان بر چوکی‌های قدرت جنگ می‌کنند، چون خانه و اولادهای شان در خارج است و در قصه مردم نیستند.»
 
برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اختلاف‌های به میان آمده میان ارگ و سپیدار را برخاسته از ناتوانایی مدیریتی در کمیسیون های انتخاباتی می‌دانند.

اما کمیسیون مستقل انتخابات، نمی پذیرد که بحرانی شدن انتخابات سبب ایجاد این همه چالش‌های سیاسی شده است.

اورنگ زیب،‌عضو کمیسیون مستقل انتخابات، گفت:«تمامی فیصله‌های کمیسیون شکایات که از طریق آنان فیصله صورت گرفت و به کمیسیون انتخابات غرض تطبیق ارسال گردید ما همان فیصله‌ها را تطبیق کردیم و مطابق آن نتیجه را اعلام کردیم.» 

این همه چالش‌ها پس از آن اوج گرفتند که کمیسیون مستقل انتخابات محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، تصمیمی که با مخالفت‌های عبدالله عبدالله رو به رو شد و آقای عبدالله به دنبال آن حکومت همه شمول را اعلام کرد او امروز سوگند یاد کرد.

هم‌رسانی کنید