Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از احتمال برگشت دوبارۀ طالبان به مالستان و جاغوری

پس از در حدود دو هفته درگیری در ولسوالی‌های مالستان و جاغوری ولای غزنی، حکومت امروز اعلام کرد که طالبان از این دو ولسوالی بیرون رانده شده‌اند.

وزارت دفاع ملی می‌گوید که طالبان با متحمل شدن تلفات در این دو ولسوالی، از منطقه بیرون رانده شده اند و اکنون نیروهای امنیتی در این مناطق حضور دارند.

غفور احمد جاوید، سخن‌گوی وزارت دفاع می‌‎گوید: «در این ولسوالی‌ها دو تولی منطقه‌یی ایجاد می‌شوند که در زیر ادارۀ قول اردوی ۲۰۳ تندر وظیفه خواهند کرد.»

نجیب دانش، معاون سخن‌گوی وزارت داخله نیز می‌افزاید: «تمامی مشکلاتی که در این دو ولسوالی موجود بود، کُلش بررسی شده یک بخشش تقویه نیروهای دولتی افغانستان است و جلب حمایت مردم است و همچنان در باره استحکامات.»

اما، شماری از نماینده‌گان غزنی در مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که حکومت پاسگاه‌های همیشه‌گی در این ولسوالی‌ها ندارد و به همین دلیل احتمال برگشت دوبارۀ طالبان در این بخش‌ها وجود دارد.

آنان از حکومت می‌خواهند که پاسگاه‌های دایمی را در این مناطق ایجاد کند تا از حملۀ احتمال دوبارۀ طالبان جلوگیری شود.

امیرخان یار، معاون دوم مجلس نماینده‌گان دراین باره گفت: «خواست‌ها در این جا این است که نباید در آینده کدام فاجعه یی پیش بیاید.»

علی علی‌زاده، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «قرارگاه‌های امن دشمن در این ساحات قرار دارد، از این مناطق آنان تمام ولایت های افغانستان را هدف قرار می‌دهند.»

همزمان با این، شماری دیگر از نماینده‌گان غزنی، می‌گویند که در جریان نبردها در این دو ولسوالی، غیرنظامیان نیز آسیب دیده‌اند.

عارف رحمانی بیان داشت: «هزاران خانوار بی جا شده اند و برخی از این خانواده‌ها ... قتل عام شده اند؛ یعنی مردی در میان شان وجود ندارد.»

محمد علی اخلاقی نیز اظهار داشت: «حکومت حداقل در این چندتا ولسوالی یک کندکی از نیروهای امنتی مان در آن جا افراز بکنند.»

نماینده‌گان مجلس، هرچند از اقدام نیروهای امنیتی برای پس گیری بخش‌هایی مالستان و جاغوری ستایش می‌کنند، اما از حکومت انتقاد می‌کنند که چرا اجازه می‌دهد طالبان بر بخش‌های کشور حمله کنند که در نتیجۀ آن هزارها تن بیجا شوند.

نگرانی‌ها از احتمال برگشت دوبارۀ طالبان به مالستان و جاغوری

شماری از نماینده‌گان ولایت غزنی با آن‌که از نیروهای امنیتی برای پس‌گیری ولسوالی مالستان می‌ستایند، اما حکومت را از بهر آن‌چه‌که بی‌پروایی در جلوگیری از نفوذ طالبان به ولسوالی‌های مالستان، جاغوری و خاص ارزگان می‌گویند انتقاد می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

پس از در حدود دو هفته درگیری در ولسوالی‌های مالستان و جاغوری ولای غزنی، حکومت امروز اعلام کرد که طالبان از این دو ولسوالی بیرون رانده شده‌اند.

وزارت دفاع ملی می‌گوید که طالبان با متحمل شدن تلفات در این دو ولسوالی، از منطقه بیرون رانده شده اند و اکنون نیروهای امنیتی در این مناطق حضور دارند.

غفور احمد جاوید، سخن‌گوی وزارت دفاع می‌‎گوید: «در این ولسوالی‌ها دو تولی منطقه‌یی ایجاد می‌شوند که در زیر ادارۀ قول اردوی ۲۰۳ تندر وظیفه خواهند کرد.»

نجیب دانش، معاون سخن‌گوی وزارت داخله نیز می‌افزاید: «تمامی مشکلاتی که در این دو ولسوالی موجود بود، کُلش بررسی شده یک بخشش تقویه نیروهای دولتی افغانستان است و جلب حمایت مردم است و همچنان در باره استحکامات.»

اما، شماری از نماینده‌گان غزنی در مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که حکومت پاسگاه‌های همیشه‌گی در این ولسوالی‌ها ندارد و به همین دلیل احتمال برگشت دوبارۀ طالبان در این بخش‌ها وجود دارد.

آنان از حکومت می‌خواهند که پاسگاه‌های دایمی را در این مناطق ایجاد کند تا از حملۀ احتمال دوبارۀ طالبان جلوگیری شود.

امیرخان یار، معاون دوم مجلس نماینده‌گان دراین باره گفت: «خواست‌ها در این جا این است که نباید در آینده کدام فاجعه یی پیش بیاید.»

علی علی‌زاده، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «قرارگاه‌های امن دشمن در این ساحات قرار دارد، از این مناطق آنان تمام ولایت های افغانستان را هدف قرار می‌دهند.»

همزمان با این، شماری دیگر از نماینده‌گان غزنی، می‌گویند که در جریان نبردها در این دو ولسوالی، غیرنظامیان نیز آسیب دیده‌اند.

عارف رحمانی بیان داشت: «هزاران خانوار بی جا شده اند و برخی از این خانواده‌ها ... قتل عام شده اند؛ یعنی مردی در میان شان وجود ندارد.»

محمد علی اخلاقی نیز اظهار داشت: «حکومت حداقل در این چندتا ولسوالی یک کندکی از نیروهای امنتی مان در آن جا افراز بکنند.»

نماینده‌گان مجلس، هرچند از اقدام نیروهای امنیتی برای پس گیری بخش‌هایی مالستان و جاغوری ستایش می‌کنند، اما از حکومت انتقاد می‌کنند که چرا اجازه می‌دهد طالبان بر بخش‌های کشور حمله کنند که در نتیجۀ آن هزارها تن بیجا شوند.

هم‌رسانی کنید