تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نگرانی‌ها از ادامۀ نبردها در چند شهر کشور

جنگ‌های اخیر در چند شهر کشور، نگرانی‌هایی را از آنچه‌که برهم خوردن زنده‌گی صدها خانواده در این بخش‌ها گفته می‌شود، برانگیخته‌است.

در بیش از یک هفته اخیر، شهرهای کندز، پلخمری و فراه گواه جنگ‌ها بوده‌‎اند و در این مدت، در بخش‌های دیگری از کشور، نیز رویدادهای خشونت باری رخ داده‌اند.

در این میان، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر می‌گوید که این جنگ‌ها، فضا را بر تمامی شهروندان کشور تنگ ساخته‌اند و غیرنظامیان هر روز در این خشونت‌ها، آسیب می‌بینند.

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز (شنبه، ۱۶سنبله) به طلوع‌نیوز گفت: «متأسفانه جنگ و خشونت جاری، فضا را برای تمام مردم تنگ کرده‌است. مردم ملکی افغانستان، هر روز آسیب می‌بینند.»

جنگ‌ها و رویدادهای خشونت بار روزهای اخیر در بخش‌های گوناگون کشور، خانواده‌های بسیاری را در سوگ نشانده‌اند و یا بی‌خانمان شان ساخته‌اند.

یکی از این بخش‌ها که جنگ همه چیز را در آن جا برهم زده است، شهر کندز است. در اوضاعی که جنگ از این شهر به ولسوالی‌های اطراف آن نیز کشانیده شده‌است. از این میان، تنها در ولسوالی امام صاحب کندز، صدها خانواده، از ترس جنگ، خانه‌های شان را ترک کرده‌اند. 

پری گُل، باشندۀ ولسوالی امام صاحب کندز گفت: «همان شب که طالبان منطقۀ ما را گرفتند، ما آواره شدیم و حال چهار شب می‌شود که برآمده‌ایم.»

صفی‌الله برنو، بزرگ قوم در ولسوالی امام صاحب نیز افزود: «خانه‌های مردم ویران شده‌اند، مردم پریشان شده‌اند، بالاتر از پنج صد فامیل آواره استند.»

به روز جمعه، شهر فراه در غرب کشور، نیز گواه نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان بود. نبردهایی که در چند ساعت، چهره شهر را دگرگون ساختند.

خوشحال زلاند، خبرنگار محلی در فراه می‌گوید که نبردها در این شهر، زنده‌گی روزانۀ مردم را زیر سایه‌اش برده است: «اکنون هم گفته می‌شود که مخالفان مسلح دولت، در بخش‌هایی از شهر استند و آماده‌گی می‌گیرند که بازهم بر شهر حمله‌هایی را انجام بدهند.»

در همین حال، نهادهای امنیتی به ویژه وزارت دفاع ملی می‌گوید که نیروهای امنیتی تلاش دارند به زودی طالبان را از بخش‌های که غیرنظامیان در آنجاها آسیب پذیر استند، عقب برانند.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی اظهار داشت: «عملیات‌های خود را به خاطر پاک سازی کامل حومه‌های شهرها، به خصوص فراه، کندز و شهر پلخمری، از وجود هراس‌افگنان، ما گسترش می‌بخشیم؛ اما تنها چالشی که سر راه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان وجود دارد، آسیب رسیدن به غیرنظامیان است.»

در این میان، از یک هفته بدین‌سو، ولایت بغلان نیز گواه جنگ‌های شدیدی بوده‌است. چنان که شهر پُلخمری - مرکز این ولایت - همانند چند شهر دیگر کشور، چهره عوض کرده است و شماری از باشنده گان این شهر، ناچار به کوچیدن از خانه های شان شده‌اند.

افغانستان

نگرانی‌ها از ادامۀ نبردها در چند شهر کشور

جنگ‌ها و رویدادهای خشونت بار روزهای اخیر در بخش‌های گوناگون کشور، خانواده‌های بسیاری را در سوگ نشانده‌اند و یا بی‌خانمان شان ساخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

جنگ‌های اخیر در چند شهر کشور، نگرانی‌هایی را از آنچه‌که برهم خوردن زنده‌گی صدها خانواده در این بخش‌ها گفته می‌شود، برانگیخته‌است.

در بیش از یک هفته اخیر، شهرهای کندز، پلخمری و فراه گواه جنگ‌ها بوده‌‎اند و در این مدت، در بخش‌های دیگری از کشور، نیز رویدادهای خشونت باری رخ داده‌اند.

در این میان، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر می‌گوید که این جنگ‌ها، فضا را بر تمامی شهروندان کشور تنگ ساخته‌اند و غیرنظامیان هر روز در این خشونت‌ها، آسیب می‌بینند.

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز (شنبه، ۱۶سنبله) به طلوع‌نیوز گفت: «متأسفانه جنگ و خشونت جاری، فضا را برای تمام مردم تنگ کرده‌است. مردم ملکی افغانستان، هر روز آسیب می‌بینند.»

جنگ‌ها و رویدادهای خشونت بار روزهای اخیر در بخش‌های گوناگون کشور، خانواده‌های بسیاری را در سوگ نشانده‌اند و یا بی‌خانمان شان ساخته‌اند.

یکی از این بخش‌ها که جنگ همه چیز را در آن جا برهم زده است، شهر کندز است. در اوضاعی که جنگ از این شهر به ولسوالی‌های اطراف آن نیز کشانیده شده‌است. از این میان، تنها در ولسوالی امام صاحب کندز، صدها خانواده، از ترس جنگ، خانه‌های شان را ترک کرده‌اند. 

پری گُل، باشندۀ ولسوالی امام صاحب کندز گفت: «همان شب که طالبان منطقۀ ما را گرفتند، ما آواره شدیم و حال چهار شب می‌شود که برآمده‌ایم.»

صفی‌الله برنو، بزرگ قوم در ولسوالی امام صاحب نیز افزود: «خانه‌های مردم ویران شده‌اند، مردم پریشان شده‌اند، بالاتر از پنج صد فامیل آواره استند.»

به روز جمعه، شهر فراه در غرب کشور، نیز گواه نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان بود. نبردهایی که در چند ساعت، چهره شهر را دگرگون ساختند.

خوشحال زلاند، خبرنگار محلی در فراه می‌گوید که نبردها در این شهر، زنده‌گی روزانۀ مردم را زیر سایه‌اش برده است: «اکنون هم گفته می‌شود که مخالفان مسلح دولت، در بخش‌هایی از شهر استند و آماده‌گی می‌گیرند که بازهم بر شهر حمله‌هایی را انجام بدهند.»

در همین حال، نهادهای امنیتی به ویژه وزارت دفاع ملی می‌گوید که نیروهای امنیتی تلاش دارند به زودی طالبان را از بخش‌های که غیرنظامیان در آنجاها آسیب پذیر استند، عقب برانند.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی اظهار داشت: «عملیات‌های خود را به خاطر پاک سازی کامل حومه‌های شهرها، به خصوص فراه، کندز و شهر پلخمری، از وجود هراس‌افگنان، ما گسترش می‌بخشیم؛ اما تنها چالشی که سر راه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان وجود دارد، آسیب رسیدن به غیرنظامیان است.»

در این میان، از یک هفته بدین‌سو، ولایت بغلان نیز گواه جنگ‌های شدیدی بوده‌است. چنان که شهر پُلخمری - مرکز این ولایت - همانند چند شهر دیگر کشور، چهره عوض کرده است و شماری از باشنده گان این شهر، ناچار به کوچیدن از خانه های شان شده‌اند.

هم‌رسانی کنید