تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از افزایش آلوده‌گی هوا در کابل

کابل با بیش از شش میلیون شهروند، در هیچ فصل سال به‌گونۀ کامل هوای پاک نداشته‌ اشت، اما با رسیدن فصل سرما و افزایش کارگیری از مواد سوخت بی‌کیفیت در بخش‌های گونه‌گون شهر، آلوده‌گی هوا در پایتخت روز به روز افزایش می‌یابد.

چنان‌که در این شب وروزها، آلوده‌گی به‌حدی رسیده‌است که ادارۀ حفاظت از محیط زیست از خطرات برخاسته از آن هشدار داده‌است.

کابل که نامش در فهرست شهرهای آلودۀ جهان است، در این فصل سال در آغاز و پایان روز بیشترین میزان آلوده‌گی را دارد.

شماری از شهروندان این شهر از افزایش آلوده‌گی هوا در این شهر نگران استند.

عبدالحمید، یکی از باشنده‌گان شهر کابل گفت: «ساعت هفت و هشت که شد، غبار تمام کابل را می‌گیرد؛ محیط زیست کابل کلأ از بین رفته‌است.»

بصیر، انتقال‌دهندۀ مواد سوخت در کابل نیز بیان داشت: «دودی را که این مواد ایجاد می‌کند، بر کابل هم اثر می‌گذارد و بر مردم هم. این‌که هوای کابل چنین خراب شده‌است،  از اثر همین مواد سوخت است.»

آلوده‌گی هوا در پایان روز در کابل به‌اندازه‌یی می‌رسد که هیچ تصویری را در فاصله‌های اندکی دورتر هم، نمی‌شود به‌گونۀ شفاف دید.

هرچه شب تیره‌تر می‌شود، چراغ‌های روشن در شهر، بیشتر در آلوده‌گی‌ها کم‌فروغ‌تر می‌گردند.

باشنده‌گان کابل، از حکومت و نهادهای مسؤول در این راستا می‌خواهند که برای کاهش آلوده‌گی هوای پایتخت اقدامات جدی را روی دست گیرند.

یاسین ستیز، آگاۀ امور محیط زیست در این باره اظهار داشت: «مردمی‌که از زغال استفاده می‌کنند، از چرم استفاده می‌کنند، از پلاستیک استفاده می‌کنند، از بوت‌های کهنه استفاده می‌کنند، این‌ها اگر سوخت ارزان‌تر گیر کنند، مطمین‌تر باشد و در دسترس باشد و پایدار باشد، می‌توانند از آن استفاده بکنند و این خودبه‌خود در کاهش آلوده‌گی هوا نقش موثر دارد.»

پس از آن‌که هفتۀ پیش، رییس جمهورغنی از کارکردهای اداره ملی حفاظت محیط زیست ابراز نارضایتی کرد، این نهاد به روز شنبه، از آماده کردن یک طرح برای کاهش آلوده‌گی هوا در کشور خبر داد. آن هم در اوضاعی که مسؤولان این نهاد نیز جدی بودن مشکل آلوده‌گی هوا را در کابل می‌پذیرند و می‌گویند که تاکنون، نزدیک به سه صد و پنجاه عامل آلوده‌گی هوا در کابل شناسایی شده‌اند.

نگرانی‌ها از افزایش آلوده‌گی هوا در کابل

باشنده‌گان کابل، از حکومت و نهادهای مسؤول در این راستا می‌خواهند که برای کاهش آلوده‌گی هوای پایتخت اقدامات جدی را روی دست گیرند.

تصویر بندانگشتی

کابل با بیش از شش میلیون شهروند، در هیچ فصل سال به‌گونۀ کامل هوای پاک نداشته‌ اشت، اما با رسیدن فصل سرما و افزایش کارگیری از مواد سوخت بی‌کیفیت در بخش‌های گونه‌گون شهر، آلوده‌گی هوا در پایتخت روز به روز افزایش می‌یابد.

چنان‌که در این شب وروزها، آلوده‌گی به‌حدی رسیده‌است که ادارۀ حفاظت از محیط زیست از خطرات برخاسته از آن هشدار داده‌است.

کابل که نامش در فهرست شهرهای آلودۀ جهان است، در این فصل سال در آغاز و پایان روز بیشترین میزان آلوده‌گی را دارد.

شماری از شهروندان این شهر از افزایش آلوده‌گی هوا در این شهر نگران استند.

عبدالحمید، یکی از باشنده‌گان شهر کابل گفت: «ساعت هفت و هشت که شد، غبار تمام کابل را می‌گیرد؛ محیط زیست کابل کلأ از بین رفته‌است.»

بصیر، انتقال‌دهندۀ مواد سوخت در کابل نیز بیان داشت: «دودی را که این مواد ایجاد می‌کند، بر کابل هم اثر می‌گذارد و بر مردم هم. این‌که هوای کابل چنین خراب شده‌است،  از اثر همین مواد سوخت است.»

آلوده‌گی هوا در پایان روز در کابل به‌اندازه‌یی می‌رسد که هیچ تصویری را در فاصله‌های اندکی دورتر هم، نمی‌شود به‌گونۀ شفاف دید.

هرچه شب تیره‌تر می‌شود، چراغ‌های روشن در شهر، بیشتر در آلوده‌گی‌ها کم‌فروغ‌تر می‌گردند.

باشنده‌گان کابل، از حکومت و نهادهای مسؤول در این راستا می‌خواهند که برای کاهش آلوده‌گی هوای پایتخت اقدامات جدی را روی دست گیرند.

یاسین ستیز، آگاۀ امور محیط زیست در این باره اظهار داشت: «مردمی‌که از زغال استفاده می‌کنند، از چرم استفاده می‌کنند، از پلاستیک استفاده می‌کنند، از بوت‌های کهنه استفاده می‌کنند، این‌ها اگر سوخت ارزان‌تر گیر کنند، مطمین‌تر باشد و در دسترس باشد و پایدار باشد، می‌توانند از آن استفاده بکنند و این خودبه‌خود در کاهش آلوده‌گی هوا نقش موثر دارد.»

پس از آن‌که هفتۀ پیش، رییس جمهورغنی از کارکردهای اداره ملی حفاظت محیط زیست ابراز نارضایتی کرد، این نهاد به روز شنبه، از آماده کردن یک طرح برای کاهش آلوده‌گی هوا در کشور خبر داد. آن هم در اوضاعی که مسؤولان این نهاد نیز جدی بودن مشکل آلوده‌گی هوا را در کابل می‌پذیرند و می‌گویند که تاکنون، نزدیک به سه صد و پنجاه عامل آلوده‌گی هوا در کابل شناسایی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید