تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

نگرانی‌ها از افزایش جرم‌های جنایی در کابل

شماری از باشندگان کابل از افزایش جرم‌های جنایی در شهر نگران استند و  می‌گویند که در روزهای قرنطین نیز اوضاع امنیتی بهبود نیافته است. 

این نگرانی‌ها درحالی ابزار می شوند که عصر روز گذشته (سه شنبه) عبدالقدوس نوازی، تصویر بردار، طلوع نیوز هنگامیکه میخواست از دفتر به سوی خانه برود در نزدیک خانه اش در منطقه قلعه زمان خان هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت.

نزدیکان عبدالقدوس می‌گویند که این افراد پس از شلیک بر وی از ساحه فرار کردند.

عبدالحبیب نوازی، کاکای عبدالقدوس نوازی، در این مورد گفت:« امروز ساعت هفت و یا هشت شام بود که برادر زاده ام از وظیفه آمده بود در همی قسمت سرک بالا دزدا جا به جا میباشند و هیچ کس نمیتانه که طرف خانه خود بروند و برادر زداه مره یک مری زدند و تیلفونش را نیز برده اند.»

عبدالوهاب، کاکای دیگری این تصویربردار، گفت:« یک مرمی در سونریش زده اند در قسمت بالا برآمده و یک مرمی در کمر اش زده اند چی قسم و با قنداغ تفنگ در پیشانی هم زده اند و زخمی است.»

شماری از باشندگان کابل پولیس را در تامین امنیت مردم به بی پروایی متهم می‌سازند.

ارسلان، باشنده کابل، در این مورد گفت:«دزدان مسلحه به سرقت آمدند و بالای من حمله کردند و سرقت مسلحانه کردند و چند دقیقه بعد پولیس آمد اما هیچ توجه جدی برما نکرد کرد که دزدا چی ره برد چی کرد.»

عبدالحمید، باشنده دیگری کابل، در این مورد گفت:«همین افراد غیرمسوول خود نگران ساز استند.»

ظاهر، یک دکاندار، می‌گوید «فقر وی را وا داشته است» که درهنگام قرنطین نیز کار کند اما ناامنی‌ها در پایتخت کار او را با چالش رو به رو می سازند.

وی گفت:« یک ۵۰۰ یا ۶۰۰ سودا کردیم  نفقه اولادم است زود جمع می‌کنم به خانه میرم  کرایه خانه دارم.»

پولیس کابل می‌گوید که جرم‌های جنایی در پایتخت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت:« پولیس و نیروهای کشفی ما در موقع به مهار جرایم  در کابل فعال می‌باشند و هیچ وقت فرصت بر دزدان و کسانیکه میخواهند از فرصت قرنطین و آرامش کابل استفاده کنند برای شان اجازه نیست و پولیس به وقت در همکاری به مردم به دستگیری شان اقدام می‌کنند.»

درحالی که با گسترش ویروس کرونا در کشور مردم قرنطین شده اند اما دیده می‌شود که هنوزهم ناامنی‌ها درگوشه وکنار پایتخت ادامه دارند.

افغانستان

نگرانی‌ها از افزایش جرم‌های جنایی در کابل

باشنده‌گان کابل پولیس را در تامین امنیت مردم به بی پروایی متهم می‌سازند.

Thumbnail

شماری از باشندگان کابل از افزایش جرم‌های جنایی در شهر نگران استند و  می‌گویند که در روزهای قرنطین نیز اوضاع امنیتی بهبود نیافته است. 

این نگرانی‌ها درحالی ابزار می شوند که عصر روز گذشته (سه شنبه) عبدالقدوس نوازی، تصویر بردار، طلوع نیوز هنگامیکه میخواست از دفتر به سوی خانه برود در نزدیک خانه اش در منطقه قلعه زمان خان هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت.

نزدیکان عبدالقدوس می‌گویند که این افراد پس از شلیک بر وی از ساحه فرار کردند.

عبدالحبیب نوازی، کاکای عبدالقدوس نوازی، در این مورد گفت:« امروز ساعت هفت و یا هشت شام بود که برادر زاده ام از وظیفه آمده بود در همی قسمت سرک بالا دزدا جا به جا میباشند و هیچ کس نمیتانه که طرف خانه خود بروند و برادر زداه مره یک مری زدند و تیلفونش را نیز برده اند.»

عبدالوهاب، کاکای دیگری این تصویربردار، گفت:« یک مرمی در سونریش زده اند در قسمت بالا برآمده و یک مرمی در کمر اش زده اند چی قسم و با قنداغ تفنگ در پیشانی هم زده اند و زخمی است.»

شماری از باشندگان کابل پولیس را در تامین امنیت مردم به بی پروایی متهم می‌سازند.

ارسلان، باشنده کابل، در این مورد گفت:«دزدان مسلحه به سرقت آمدند و بالای من حمله کردند و سرقت مسلحانه کردند و چند دقیقه بعد پولیس آمد اما هیچ توجه جدی برما نکرد کرد که دزدا چی ره برد چی کرد.»

عبدالحمید، باشنده دیگری کابل، در این مورد گفت:«همین افراد غیرمسوول خود نگران ساز استند.»

ظاهر، یک دکاندار، می‌گوید «فقر وی را وا داشته است» که درهنگام قرنطین نیز کار کند اما ناامنی‌ها در پایتخت کار او را با چالش رو به رو می سازند.

وی گفت:« یک ۵۰۰ یا ۶۰۰ سودا کردیم  نفقه اولادم است زود جمع می‌کنم به خانه میرم  کرایه خانه دارم.»

پولیس کابل می‌گوید که جرم‌های جنایی در پایتخت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت:« پولیس و نیروهای کشفی ما در موقع به مهار جرایم  در کابل فعال می‌باشند و هیچ وقت فرصت بر دزدان و کسانیکه میخواهند از فرصت قرنطین و آرامش کابل استفاده کنند برای شان اجازه نیست و پولیس به وقت در همکاری به مردم به دستگیری شان اقدام می‌کنند.»

درحالی که با گسترش ویروس کرونا در کشور مردم قرنطین شده اند اما دیده می‌شود که هنوزهم ناامنی‌ها درگوشه وکنار پایتخت ادامه دارند.

هم‌رسانی کنید