Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از افزایش حضور جنگجویان پاکستانی در میدان‌های جنگ

نیروهای دولتی می گویند که دراین اواخر برشمار جنگجویان خارجی درمیدان های جنگ افزوده شده است.

شماری ازاین نیروها ادعا دارند که بیشتر این جنگجویان خارجی پاکستانی اند که درصفوف طالبان دربخش هایی نزدیک به خط دیورند می جنگند.

شماری ازنیروهای دولتی درشرق کشور می گویند که درکنار طالبان افغان طالبان پاکستانی نیز حضور گسترده درولسوالی خوگیانی این ولایت دارند که بیشتر سرگرم آموزش نظامی به طالبان محلی اند.

جنرال کریم نیازی، فرمانده لوای چهارم پیاده قول اردوی دوصدویک سیلاب، گفت: «چنانچه راپورهای کشفی اطلاعاتی برای ما وانمود می کند، تمام دگروال های متقاعدش است در این جا تریننگ می دهد دیگر طالب های داخلی را.»

این عضو بازداشت شده طالب که شبران نام دارد می گوید که درولسوالی خوگیانی ننگرهار جنگجویان پاکستانی درحمایت ازطالبان افغان می جنگند.

شبران، طالب بازداشت شده، گفت: «یک تن دیگر پاکستانی بود افریدی بود، او را کماندو کشت و مرا زنده گرفت.»

درهمین حال علی وزیر یک عضو پارلمان پاکستان درحساب تویترش انتقاد کرده است که همه روزه جسد های پاکستانی های کشته شده درجنگ افغانستان به پاکستان انتقال می شوند.

همزمان با این فرمانده پولیس کندهار به تازه گی شناخت کارتهایی را پخش کرده است که به گفته او ازجنگجویان کشته شده پاکستانی درجنگ ولسوالی معروف کندهار به دست آمده اند.

جمال بارکزی، سخنگوی پولیس کندهار، گفت: «برخی از جسدها در میدان جنگ از جنجگویان به جا مانده بود که در میان آنان تمام آن شناخت کارت های پاکستانی داشتند. این ثابت می کند که آنان باشنده گان پاکستان بودند و در اصل از آن جا بودند.» 

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، گفت: «بعد از خروج نیروهای شوروی بعضی گروه های تروریستی بین المللی از آن جمعه القاعده تشکیل شد و فعلا هم بعد از خروج نیروهای امریکایی آن ها بیشتر داعیه شان را برحق می دانند و شاید فعالیت های شان را وسیع بسازند.»

به تازه گی سازمان ملل متحد ازحضور نزدیک به شش هزار جنگجوی پاکستانی درمیدان های جنگ افغانستان پرده برداشته است.اما طالبان این گزارش را رد کرده اند.

نگرانی‌ها از افزایش حضور جنگجویان پاکستانی در میدان‌های جنگ

شماری از نیروهای دولتی در شرق می‌گویند که در کنار طالبان افغان طالبان پاکستانی نیز در ولسوالی خوگیانی حضور گسترده دارند. 

تصویر بندانگشتی

نیروهای دولتی می گویند که دراین اواخر برشمار جنگجویان خارجی درمیدان های جنگ افزوده شده است.

شماری ازاین نیروها ادعا دارند که بیشتر این جنگجویان خارجی پاکستانی اند که درصفوف طالبان دربخش هایی نزدیک به خط دیورند می جنگند.

شماری ازنیروهای دولتی درشرق کشور می گویند که درکنار طالبان افغان طالبان پاکستانی نیز حضور گسترده درولسوالی خوگیانی این ولایت دارند که بیشتر سرگرم آموزش نظامی به طالبان محلی اند.

جنرال کریم نیازی، فرمانده لوای چهارم پیاده قول اردوی دوصدویک سیلاب، گفت: «چنانچه راپورهای کشفی اطلاعاتی برای ما وانمود می کند، تمام دگروال های متقاعدش است در این جا تریننگ می دهد دیگر طالب های داخلی را.»

این عضو بازداشت شده طالب که شبران نام دارد می گوید که درولسوالی خوگیانی ننگرهار جنگجویان پاکستانی درحمایت ازطالبان افغان می جنگند.

شبران، طالب بازداشت شده، گفت: «یک تن دیگر پاکستانی بود افریدی بود، او را کماندو کشت و مرا زنده گرفت.»

درهمین حال علی وزیر یک عضو پارلمان پاکستان درحساب تویترش انتقاد کرده است که همه روزه جسد های پاکستانی های کشته شده درجنگ افغانستان به پاکستان انتقال می شوند.

همزمان با این فرمانده پولیس کندهار به تازه گی شناخت کارتهایی را پخش کرده است که به گفته او ازجنگجویان کشته شده پاکستانی درجنگ ولسوالی معروف کندهار به دست آمده اند.

جمال بارکزی، سخنگوی پولیس کندهار، گفت: «برخی از جسدها در میدان جنگ از جنجگویان به جا مانده بود که در میان آنان تمام آن شناخت کارت های پاکستانی داشتند. این ثابت می کند که آنان باشنده گان پاکستان بودند و در اصل از آن جا بودند.» 

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، گفت: «بعد از خروج نیروهای شوروی بعضی گروه های تروریستی بین المللی از آن جمعه القاعده تشکیل شد و فعلا هم بعد از خروج نیروهای امریکایی آن ها بیشتر داعیه شان را برحق می دانند و شاید فعالیت های شان را وسیع بسازند.»

به تازه گی سازمان ملل متحد ازحضور نزدیک به شش هزار جنگجوی پاکستانی درمیدان های جنگ افغانستان پرده برداشته است.اما طالبان این گزارش را رد کرده اند.

هم‌رسانی کنید